Skip Navigation or Skip to Content

Gate2 ontvangt hoog bezoek voor helikopter simulatie

48 specialisten op het gebied van militaire helikopteroperaties uit 12 verschillende Europese landen zijn van 14 tot en met 16 november te gast in Rijen voor een symposium over helikopter simulatie en tactieken.

De European Defence Agency (EDA) houdt dit symposium jaarlijks. De Koninklijke Luchtmacht is dit jaar gastheer en heeft een passende locatie gevonden bij Gate2, tegenover vliegbasis Gilze-Rijen.

Van elkaar leren
Instructeurs en experts op het gebied van helikoptertactieken van luchtmacht, landmacht en marine komen bijeen om van elkaar te leren over nieuwe trainingsmogelijkheden. Tijdens missies opereert de luchtmacht vaak nauw samen met internationale eenheden. Mede om die reden trainen helikopterbemanningen regelmatig in internationaal verband. Ook op het gebied van kennisuitwisseling is die samenwerking zeer belangrijk.

Simulatie
Eén centraal onderwerp dat tijdens het symposium aan bod komt is simulatie. Op de locatie bij Gate2 staan onder meer een maintenance-simulator (om helikoptermonteurs procedures te leren en storingen leren oplossen) en simulatoren om de KDC-10 en C-130 transportvliegtuigen te ‘vliegen’. Het voordeel van simulatie is dat noodprocedures kunnen worden beoefend en dat een missie niet hoeft te worden gewijzigd door bijvoorbeeld weersomstandigheden, verboden vlieggebieden en milieubeperkingen. Ten slotte draagt simulatie bij aan het verminderen van het geluid, trillingen en CO2-uitstoot waardoor omwonenden van een vliegbasis minder hinder ondervinden. Ook het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum is bij dit onderwerp vertegenwoordigd om te vertellen over de mogelijkheden van simulatie in de toekomst.

Smart Industry
Gate2 behoort tot het ‘Smart Industry’-programma van Midpoint Brabant. Dat is erop gericht om innovatieprojecten in de regio te ontwikkelen en uit te voeren. Aan het programma nemen bedrijven, kennisinstellingen en de gemeentelijke en provinciale overheid deel. Bij Gate2 worden onder meer luchtvaartgerelateerde initiatieven ontwikkeld en uitgevoerd. Directeur Gate2 Pierre van Kleef noemt het “interessant dat zoveel Europese landen gezamenlijk kennis en ervaring uitwisselen om simulatie trainingen te verbeteren. Wat ons betreft zijn de landen elk jaar van harte welkom.”

Midpoint Brabant