Skip Navigation or Skip to Content

Fieldlab CAMPIONE zorgt voor versnelling van innovaties

Opening proefopstelling Fieldlab CAMPIONE – in GATE2 gebouw – zorgt voor versnelling van innovaties in procesindustrie

Nieuwe mijlpaal voor het project Fieldlab CAMPIONE over innovatief onderhoud in de procesindustrie

Vrijdag 4 november is de centrale fysieke locatie van het Smart Industry Fieldlab CAMPIONE geopend in het Gate2 gebouw in Gilze Rijen. Door een druk op de knop van Ineke Dezentjé Hamming (voorzitter team Smart Industry / FME), Rolph Dols (gemeente Gilze Rijen), Bert Pauli (provincie Noord-Brabant) en Paul van Kempen (projectleider CAMPIONE vanuit WCM) startte de proefopstelling officieel. De eerste data die gemeten werd op de waterinstallatie rolde de zogenaamde control room binnen. Met de geopende proefopstelling kunnen slimme technieken op het gebied van metingen en gegevensanalyse getest worden, dit om onderhoud in de procesindustrie 100% voorspelbaar maken. Door het Fieldlab CAMPIONE wordt het vakgebied maintenance getransformeerd van kostenpost naar industriële sleutel tot efficiency, duurzaamheid en veiligheid.

Midden in de regio
De proefopstelling staat in Gilze Rijen, in het hart van Midden-Brabant. De gemeente Tilburg en de gemeente Gilze Rijen hebben dan ook samen geïnvesteerd. Met de komst van het Fieldlab ontstaat een unieke bovenregionale faciliteit voor bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen. Het ROC Tilburg en Avans Hogescholen zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de testinstallatie, vele studenten hebben gewerkt aan de opbouw van de proefopstelling.

Permanente plaats in Midden-Brabantse ecosysteem
Het is de bedoeling dat het Fieldlab nog minstens vijf jaar na de projectperiode (tot 2024) zal draaien en daarmee een permanente plaats inneemt in het Nederlandse en Midden-Brabantse ecosysteem. Hetzelfde geldt voor de locatie die in het voorjaar geopend is op de campus van Tilburg University. Indien partners zich op inhoudelijke gronden willen melden om mee te doen in deelprojecten (met een eigen investering), zijn hier om deze reden dan ook mogelijkheden voor.

Conditiegestuurd onderhoud
Met Condition Based Maintenance (ook wel afgekort als CBM) wordt het onderhoud exact op het goede moment uitgevoerd, niet te vroeg en niet te laat. Vanwege een aantal redenen (denk aan veiligheidsrisico’s, verouderde infra, conservatisme, organisatorische belemmeringen en financieringstekorten) komt CBM echter in de procesindustrie moeizaam van de grond. Het Fieldlab CAMPIONE gaat daar verandering in brengen.

Belang van testen
Nieuwe ontwikkelingen beginnen over het algemeen bij fundamenteel onderzoek (de voorloper van CAMPIONE was het project CAMPI), dan worden ideeën getest (in dit geval bij de centrale testlocatie Fieldlab CAMPIONE in Gilze Rijen), waarna de tests ook uitgevoerd kunnen worden in Living Labs (proefopstellingen bij bedrijven, ook dit is onderdeel van het project CAMPIONE) om ten slotte op de markt te komen. Door de opening van deze proefopstelling worden prachtige ideeën dan ook uitgewerkt tot marktklare toepassingen. Een noodzakelijke versnelling van innovatie.

Partners
Het CAMPIONE consortium is gevormd door World Class Maintenance (onderhoud in brede zin slimmer maken door innovatieve projecten) in samenwerking met KEC (adviesbureau) en Midpoint Brabant (regionaal economisch samenwerkingsprogramma Midden Brabant). Het CAMPIONE programma maakt onderdeel uit van het landelijke Smart Industry programma.

De overige projectdeelnemers zijn: Actemium, Delta, DOW Benelux, Ericsson Telecommunicatie, FUJIFILM, Sitech, Asset Health Dynamics, BlueTea, Inteliments, Mainnovation, Oliveira,Prezent, Interman, Mobile Shutdown Systems, Samure, Metatronics, IMS International. De onderwijs- en kennisinstellingen: NLR, ROC Tilburg, Tilburg University, TU Eindhoven, Hogeschool Zeeland, Avans Hogeschool en het Kennis- en Innovatiecentrum KI. Daarnaast zijn Sabic, Tata Steel, IFF, Rijksuniversiteit Groningen, TNO, het Duitse Frauenhofer instituut, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en de Strategic Board Delta Region partners die zonder subsidie deelnemen in het project.

Investeringen
Totale investering tot 2019: Het OP-Zuid programma, provincie Brabant, gemeentes Tilburg en Gilze Rijen kennen gezamenlijk een bedrag van € 6.668.935 (totale investering € 12 miljoen) toe aan het Smart Industry project Fieldlab CAMPIONE.

Investering per deelnemer: De projectkosten van € 12.077.872,‐ zullen voor € 5.268.937,‐ worden gefinancierd door de projectdeelnemers (met name de innovaties), voor € 4.178.255,‐ vanuit OP‐Zuid (incl. cofinanciering vanuit het Rijk), voor € 1.790.680,‐ door provincie Brabant en voor € 700.000,‐ door de gemeente Tilburg. € 140.000,‐ niet subsidiabele kosten worden gefinancierd door Ericsson (en is eigenlijk geen projectgeld).

Midpoint Brabant