Skip Navigation or Skip to Content

Fieldlab CAMPIONE: twee nieuwe locaties

Fieldlab CAMPIONE is een project met als doel om het onderhoud in de procesindustrie 100% voorspelbaar te maken. Het is de bedoeling dat het project een centraal fieldlab krijgt: een centrale plaats waar getest kan worden met nieuwe technieken zoals data-analyse systemen en sensoriek.

De locatie waar dit centrale fieldlab gevestigd wordt, is nu bekend: Gate2, onderdeel van het Aeroparc in Gilze-Rijen. Voordat de centrale locatie van het Fieldlab CAMPIONE geopend wordt, openen we in samenwerking met Midpoint Brabant eerst een co-locatie van het project op de campus van de Tilburg University.

Centrale fieldlab: Gilze Rijen
Het centrale Fieldlab CAMPIONE wordt gevestigd in Gilze Rijen, op de tweede verdieping van Gate2, onderdeel van het Aeroparc. Begin april vond er een eerste bouwvergadering plaats: de kick off van de concrete bouwperiode. De locatie is bestaand, maar de ruimte wordt ingericht naar de wensen en eisen van de projectdeelnemers van Fieldlab CAMPIONE. In een eerder stadium zijn deze al gepolst bij de deelnemers. Begin april waren ROC Tilburg, Avans, Fuji, Midpoint Brabant, Cool Technologies en WCM aanwezig om de plannen concreet vorm te geven. Opleidingen zijn nadrukkelijk betrokken: voor hen is het centrale fieldlab een prachtige trainingsfaciliteit voor studenten.

Co-locatie: Tilburg University
Op dit moment wordt op de Tilburg University een ruimte ingericht van ongeveer 50 m2 waarin datamodellen ontwikkeld kunnen worden. Een kleine ruimte, met een grootse uitstraling en grootste plannen. Deze co-locatie bevindt zich naast het 3D printlab op de universiteitscampus aan de ene kant, aan de andere kant zit Starbucks. De link met het 3D lab is meteen de eerste verbinding. De co-locatie in Tilburg heeft vele verbindingen die van belang zijn voor de universiteit en de regio:

· Met het Data Science Center, een samenwerking tussen de Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven

· Met het 3D printlab op de Tilburg University

· Met het DafLab, ook op de Tilburg University en ook officieel partner van Fieldlab CAMPIONE

· Met het Fieldlab CAMPIONE als project en straks met centrale locatie in Rijen

· Met het Smart Industry programma

In het centrale fieldlab komen:

· Een op de praktijk van de procesindustrie gebaseerde testinstallatie. Dit zal een testinstallatie worden waarin water gebruikt wordt: afgekoeld, opgewarmd, gemengd, door buizen en kleppen stroomt waarbij sensortechniek en regeltechniek getest kan worden. Er wordt voor water als stof gekozen om de toegankelijkheid van het open fieldlab te waarborgen. Een andere stof zou strikte veiligheidsprocedures opleveren. Een control room waar de gegevens van de testinstallatie binnenkomen en eventueel een verbinding naar buiten gemaakt kan worden. Via sensor- en andere meettechnieken wordt data verzameld over de status van de testinstallatie. Deze data wordt opgeslagen en getoond in een control room. Softwarebedrijven kunnen door deze mogelijkheid testen doen met

Midpoint Brabant