Skip Navigation or Skip to Content

Energietop op 22 februari 2017

‘Vaart maken met de energietransitie in Hart van Brabant!’ Dat is het motto van de Energietop Hart van Brabant op woensdag 22 februari in Theater De NWE Vorst in Tilburg. Ben er bij en meld je aan!

De regio Hart van Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het waarmaken van de ambitie vraagt om een versnelling van de energietransitie. Dit heeft een grotere kans van slagen als iedereen mee doet. De initiatieven die hiermee samengaan, veranderen namelijk de manier waarop en de ruimte waarin wij leven.

Regionale energietop
Met de regionale energietop wil de regio haar bewoners, ondernemers, ambtenaren en initiatiefnemers informeren, inspireren en activeren. Dit gaan we doen door de opgave tastbaar te maken en samen plaats te nemen aan ‘ruimtetafels’: laagdrempelige werksessies waar we met elkaar puzzelen aan de inpassing van schone energievormen in ons landschap. Oftewel: samen vaart maken met de energietransitie, richting een volledig schone energiehuishouding in 2050!

Klik links op de PDF voor het programma en aanmelding.

Midpoint Brabant