Skip Navigation or Skip to Content

Eerste HR café Leren en Werken Midden-Brabant voorziet in behoefte MKB

Zo’n 30 regionale ondernemers kwamen donderdag 2 februari samen om kennis en ervaringen over talentontwikkeling te delen tijdens het eerste HR-café Leren en Werken.

Het bij Midpoint Brabant ingerichte Leren en Werken Midden Brabant is het startpunt voor alle vragen rondom leren en werken in de regio. Het fungeert enerzijds als een deskundige sparringpartner voor werkgevers die vragen hebben rondom scholing en duurzame inzetbaarheid van personeel. Anderzijds is de dienstverlening er voor iedereen met scholings- en loopbaanvragen. De adviseurs adviseren en ondersteunen zowel werkgevers als werknemers bij het invullen van de opdracht ‘een leven lang leren’. In een economie waarin flexibiliteit, vaardigheden en kennis steeds belangrijker worden, is dit een belangrijke voorwaarde voor de groei van een onderneming.

Talentontwikkeling en duurzaam personeelsbeleid

Programmanager Leren en Werken Midden-Brabant Ingrid Beerens startte de bijeenkomst met een introductie op het thema talentontwikkeling en de betekenis ervan voor het functioneren van bedrijven en instellingen. De nut en noodzaak van het investeren in personeel en creëren van duurzaam personeelsbeleid werd volledig onderschreven door ‘een leven lang leren’-ambassadeur Hennie de Haas, algemeen directeur bij Hoppenbrouwers Techniek. Zijn praktijkverhaal ging over de ontwikkeling van de organisatie en het bijbehorend personeelsbeleid, de inzichten die hij hierbij opdeed en het huidige organisatieprincipe waar de medewerker op de eerste plaats komt: tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten. “Inspirerend” en “Een helder, eerlijk verhaal” waren enkele opmerkingen die na afloop te horen waren.

Lerend netwerk
Met de ervaringen en het enthousiasme van Hennie de Haas in het achterhoofd gingen de aanwezigen vervolgens zelf aan de slag. Met een drankje en een hapje, het was tenslotte een HR-café, konden zij kennis en ervaringen over talentontwikkeling uitwisselen met collega-ondernemers. Hierbij kon gekozen worden uit verschillende thematafels met stellingen als ‘Omdenken van verzuimrisico’s’, ‘Langdurig ziek is afgeschreven?’ en “Flexibiliteit is meer dan een flexplek’. Centrale vraag bleef: “Hoe creëer ik gemotiveerde en betrokken medewerkers?” Natuurlijk gaf deze vraag veel gespreksstof, ook nadat de glazen weer waren gevuld en de resultaten van de verschillende thematafels geïnventariseerd.

Vervolg
Al tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat het concept HR-café aanslaat bij de MKB-ondernemers. De enquête naderhand bevestigt dit beeld, er zal dan ook zeker een vervolg aan worden gegeven. Ongeacht branche of sector hebben ondernemers te maken met dezelfde HR-vraagstukken en horen graag hoe collega-ondernemers deze hebben aangepakt. Het HR-café is dan ook een lerend netwerk, bedoeld om met en van elkaar te leren. Want niet alleen voor medewerkers, ook voor ondernemers geldt: ‘Een leven lang leren’.

Ga naar de website voor meer informatie>

Midpoint Brabant