Skip Navigation or Skip to Content

Een Gezond Leisureklimaat stopt: terugblik op 5 jaar duurzame inspiratie en actie

De afgelopen vijf jaar heeft Midpoint Brabant met het programma Een Gezond Leisureklimaat meer dan 1.000 ondernemers in de leisure-sector geïnspireerd en geactiveerd om klimaatadaptieve en circulaire maatregelen te nemen. Zij namen deel aan events, workshops, deden mee aan projecten zoals de Hoos en Hitte Contest en de Horeca Food Waste Challenge, kregen maatwerkadvies, volgden de e-learning of profiteerden van de 100 tips op de website www.duurgastvrij.nu.

En nu, na 5 mooie jaren stopt Een Gezond Leisureklimaat. We hebben samen veel bereikt. En – niet onbelangrijk – met veel plezier. Waarom we tóch stoppen? En wie je voortaan helpt met duurzaam ondernemen? Dat lees je in dit laatste verhaal van Nicole van Hoof, Chris-Anne van Kooten en Jeske Paalvast. Nog één keer als team Een Gezond Leisureklimaat.

“Duurzaamheid? Daar zitten mijn gasten niet op te wachten.”
In 2018 begonnen we. En eerlijk? Dat voelde toen als missiewerk. “Duurzaamheid? Daar heb ik geen tijd voor!” of “Daar zitten mijn gasten niet op te wachten.” Ja, dat hoorden we veel. Maar het is maar net hoe je het ziet. Want een lagere energierekening was voor geen enkele ondernemer een probleem. En een lekker groen terras, dat zagen hun gasten wel zitten. Met Een Gezond Leisureklimaat lieten we ondernemers de makkelijkste en de leukste kanten van verduurzaming zien. En dat je klein kan beginnen, op een manier die past bij jouw bedrijf.

Niet lullen, maar poetsen
Daarachter zit natuurlijk wel een urgentie. Klimaatverandering staat nu serieus op de kaart. Ook in onze regio Midden-Brabant. Maar de hele wereld op je schouders nemen? Dat is veel te zwaar. Dus probeerden wij de urgentie ook dichter bij de recreatieondernemers te krijgen. Wat doe je als jouw gasten het écht heet krijgen? Hoe profiteer jij van een hoosbui? Welke duurzame actie is leuk voor je gasten? Op die manier stroomden de ideeën weer. Taal is daarbij heel belangrijk, merkten we.

Ons gevoel van missiewerk werd langzaam minder. Met de bewustwording zat het wel snor. Onze missie verschoof daardoor naar activatie, het blijven hameren op duurzaam DOEN. We kregen daardoor een reputatie van niet lullen, maar poetsen.

Regiopartner Esther Koppens-Kemmere namens ondernemersvereniging De Duinboeren:
In de bijeenkomsten die Een Gezond Leisureklimaat organiseerde, werd heel goed geluisterd naar ons. Ze ontwikkelde professionele en nieuwe hulpmiddelen voor ondernemers en verhoogde het bewustzijn van duurzame zaken door kennis beschikbaar te stellen. Allemaal heel concreet en praktisch. Die inspanningen hebben veel meerwaarde gehad voor de ondernemers van Brabants Duingoed.”

Experts en ondernemers samenbrengen
Bij de waterschappen is ontzettend veel nuttige kennis. Maar hoe komt die kennis terecht bij recreatieondernemers? Dat was onze meerwaarde: we brachten experts en ondernemers samen. Doordat we ze kennen én hun taal spreken. We ontwikkelden laagdrempelige en concrete producten met een positieve insteek. Bijvoorbeeld een gratis quickscan of communicatietips op maat.

Gluren bij de buren
Het kijken bij elkaar, dat werkte ook goed. Dat merkten we tijdens onze klimaatsafari’s; een soort gluren bij de buren, maar dan inhoudelijker. Een ondernemer liet andere recreatieondernemers op het bedrijf zien wát ze doen aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld een hek maken van snoeiafval, regenwater opvangen in een wadi of het duurzaam bestrijden van de eikenprocessierups.

Gasten zitten wél op duurzaamheid te wachten
Bij de klimaatsafari’s gaf een adviseur van waterschap Brabantse Delta of waterschap De Dommel extra tips. Bijvoorbeeld over het loskoppelen van de regenpijp zodat regenwater direct de grond in zakt. Tussen de regels door werden veel vragen gesteld en ervaringen gedeeld. Over voedselverspilling en het scheiden van afval door gasten bijvoorbeeld. Ondernemers herkenden elkaars vragen en hadden onderling aan een half woord genoeg. Onze klimaatsafari’s trokken in totaal 99 deelnemers waarvan de meesten daarna ook zélf aan de slag gingen. Met passende en positieve communicatie bleken gasten bovendien wél open te staan voor duurzaamheid. Dat zien steeds meer ondernemers in, dankzij Een Gezond Leisureklimaat. De communicatietips op maat droegen daar concreet aan bij.

Ondernemer Frank van Opener bier:
“De communicatietips rondom duurzaamheid hebben we bijna allemaal toegepast.
We konden op een luchtige manier nog beter vertellen en laten zien welke duurzame dingen we doen, zonder het heel expliciet te maken. Dat levert leuke aandacht en goodwill op.”

Waarom stoppen we dan?
Allemaal leuk en aardig, maar waarom stoppen we dan? Nou, na 5 jaar – en stiekem al langer met  voorloper Vitaal Leisure Landschap – hebben we het idee dat duurzaamheid als thema niet meer is weg te denken. Zowel bij de gemeenten als bij onze leisure-ondernemers in de regio en ondernemersverenigingen. We vertrouwen erop dat zij actief aan de slag blijven. Samen hebben we veel bereikt. En dat gaan wij nu op andere plekken doen!

Dank je wel
Wij (Nicole, Chris-Anne en Jeske) werkten wekelijks aan Een Gezond Leisureklimaat. Waterschappen Brabantse Delta en De Dommel waren onze inhoudelijke partners. Onmisbaar bij het maken van ons aanbod, de quickscans en de klimaatsafari’s. Superbelangrijk waren ook de lokale ambtenaren en de ondernemersverenigingen in de regio. Zij wisten waar ondernemers uit hun gemeente wel en niet op zaten te wachten. Zij dachten mee over onze activiteiten en maakten er reclame voor, intern en extern. Bedankt! Niet in de laatste plaats bedanken wij de ondernemers. Met alles wat ze verder nog aan hun hoofd hadden – bedrijfsdrukte, lockdowns, personele uitdagingen – deden zij het: ze werden duurzaam gastvrij én deelden dat met hun gasten. Dank jullie wel!

En nu?
Geen paniek.

Zo blijf je actief en op de hoogte. Succes!

Met vriendelijke groeten, Nicole, Chris-Anne en Jeske

Midpoint Brabant