Skip Navigation or Skip to Content

Dubré werkt aan toekomstbestendig bedrijf met hulp Lerend Netwerk voor Open Innovatie

Nog eerder meedenken met de klant over een uniek ontwerp voor broodnodige machineonderdelen. Medewerkers die zonder directe aansturing van de directeur aan de slag kunnen. En: de juiste mensen op de juiste plek, wat efficiënt produceren in de hand werkt. Voor Pieter van Opstal, directeur en eigenaar van machineonderdelenfabriek Dubré, zijn dat de stippen op de horizon die hij bij zijn overname stelde. Maar hoe kom je daar? Pieter sloot zich aan bij het Lerend Netwerk voor Open Innovatie, onderdeel van het programma Slimmer Werken van Midpoint Brabant. “Ik geloof in samenwerking. Zeker voor het mkb in de maakindustrie. Door kennis te delen, worden we allemaal sterker.”

Investeren in de toekomst 

Méér produceren met hetzelfde aantal mensen. En dan ook nog eens werk bieden dat leuk en uitdagend is voor hen die het moeten doen. Dat is geen onbekend liedje: technisch personeel is schaars. En ja, als mkb’er zit er een plafond aan het salaris dat je kunt bieden. Dus: zaak om mensen op een andere manier te binden. En op dat vlak, legt Pieter uit, is Dubré zo’n mooie organisatie. Het is een echt familiebedrijf. De oorspronkelijke familie is eruit, maar de cultuur is er nog wel. Hij legt uit wat dat betekent: “Als eigenaar denk ik niet aan mezelf, maar aan de toekomst van het bedrijf. Natuurlijk, ik moet een boterham verdienen. Maar verder vloeit de winst rechtstreeks terug in het bedrijf. Naar betere processen, nieuwe machinerie, maar óók naar investering in personeel. Iedereen die hier werkt, kan zich ontwikkelen. Dat stimuleer ik ook van harte.” 

Dubré is een klein bedrijf: er is tien man personeel. Pieter nam het bedrijf zeven jaar geleden over, met een duidelijke visie. Hij wilde meer regie krijgen, door eerder in de keten aanwezig te zijn. Minder: u vraagt, wij maken. En meer: inspelen op de unieke vraag van een klant, meer engineering en mee ontwerpen aan een maatwerkoplossing voor deze unieke partner. “Die onderdelen maken, dat kon een bedrijf een paar honderd kilometer verder net zo goed. Dáár winnen we de wedstrijd dus niet mee.” Inmiddels is die transitie goed ingezet bij Dubré, vertelt Pieter. Toch gaat het niet snel genoeg. En dat komt onder meer doordat hij zijn handen nog vol heeft aan het aansturen van personeel op de werkplaats. “Idealiter stap ik helemaal uit de operatie. En houd ik me alleen nog bezig met die lange lijn en de toekomst van ons bedrijf.” 


Wat is het Lerend Netwerk voor Open Innovatie? 

In het Lerend Netwerk voor Open Innovatie bundelen bedrijven, onderwijs en experts hun krachten. Doel is om vragen van mkb-maakbedrijven uit Midden-Brabant te beantwoorden, zoals bij Dubré. Vragen gaan onder andere over het toepassen van digitale oplossingen, zónder de mens uit het oog te verliezen. Dat gebeurt in het Lerend Netwerk Mens & Organisatie. Midpoint Brabant koppelt de juiste experts aan de vraag van een ondernemer. In dit geval was dat de match met Ielse Lohuis van PKM, en subsidie voor het coachingstraject via de Techniekcoalitie Brabant.  


Alle neuzen dezelfde kant op 

En daar komt het Lerend Netwerk voor Open Innovatie in beeld. Want hoe krijg je de organisatie nou mee in die transitie? Pieter stelde een voorman aan, die volledig verantwoordelijk is voor het aansturen en begeleiden van personeel. Hij houdt de planning in de gaten en zorgt dat het werk voor elkaar komt. Het is iemand die lange tijd zelf in de werkplaats van Dubré stond en het werk dus door en door kent. Dat maakt het meteen ook complex: iemand die altijd ‘gelijk’ was aan de andere medewerkers, moet nu aansturen. Via het Lerend Netwerk voor Open Innovatie van Midpoint Brabant, en dan specifiek het Lerend Netwerk Mens & Organisatie, werd Pieter in contact gebracht met een extern expert: Ielse Lohuis. Als directeur van PKM (adviseurs voor ondernemers in mkb metaal- en technische bedrijven) is zij goed ingevoerd in wat bij een bedrijf als Dubré speelt. Ielse coacht de nieuwe voorman van Dubré in zijn ontwikkeling tot operationeel leider, Midpoint Brabant regelde daar via Techniekcoalitie Brabant een subsidie om het mogelijk te maken. Pieter: “Het totale traject kost rond de vijfduizend euro. Het grootste deel daarvan wordt vergoed via die subsidie.” 

Meer én leuker werk 

Heel fijn voor Pieter, want zo krijgt hij nu meer ruimte voor volledige focus op de toekomst van het bedrijf. En dat terwijl de dagelijkse operatie efficiënt doordraait. “Goed leiderschap draait niet alleen om harde cijfers of deadlines halen. Het gaat ook over: wat speelt er bij iemand? Wat wil hij of zij? De voorman wordt nu gecoacht om goed in die rol te groeien”, vertelt Pieter. “En natuurlijk, bij mij blijft de deur ook openstaan. Dat kan niet anders bij zo’n klein bedrijf. Maar voor dagelijkse zaken kunnen ze nu bij hem terecht.” Met tien mensen blijft de productie zo minimaal op peil. Maar als het goed is, zorgt dit hele traject ook juist voor een toename: Pieter kan vol gas geven richting innovatie, en de voorman weet precies welke medewerker van welk werk gelukkig wordt. Belangrijk: want door de productie goed op peil te houden of zelfs te verhogen, vaart Dubré met een stabiele koers de toekomst tegemoet.  

"Het Lerend Netwerk van Midpoint Brabant leverde mij naast contact met coach en adviseur Ielse Lohuis en subsidie voor het traject ook nieuwe contacten op en een netwerk waarop ik verder kan bouwen. Samen praten met andere ondernemers over waar zij tegenaan lopen, en hoe zij daarmee omgaan is ontzettend leerzaam. Het opent de deur voor nieuwe ideeën en oplossingen. Aansluiten bij het netwerk kan ik iedere mkb’er van harte aanbevelen."
Pieter van Opstal

 

“Ik geloof heel sterk in samenwerking”, vertelt Pieter. “Daarom vind ik dit Lerend Netwerk voor Open Innovatie ook zo sterk. Als midden-  of kleinbedrijf in de maakindustrie kun je nooit alles alleen doen. Je overleeft het gewoon niet in je eentje.” Om een voorbeeld te noemen: coach Ielse Lohuis is nu ook betrokken bij het optimaliseren en digitaliseren van bedrijfsprocessen, met het oog op de ISO-certificering van Dubré. Hoognodig, en vooral ook: superslim. Ielse kent het bedrijf inmiddels goed. Midpoint Brabant regelde in dit geval een subsidie vanuit klikopmorgen.nl van EDIH Zuid-Nederland. Daarnaast werkt Pieter samen met een engineeringbureau, dat Dubré helpt bij het ontwerpen van nieuwe, hoogstaande maatwerkoplossingen voor hun klanten. “Zij keken mij eerst ook aan: wat komt hij nu toch doen? Maar uiteindelijk zien zij ook: doordat we samen de krachten bundelen, komen we met iets waarmee we meer te bieden hebben dan ieder voor zich”, besluit hij. 


Doe ook mee aan het Lerend Netwerk voor Open Innovatie! 

Heb jij als mkb’er een vraagstuk op het gebied van mens en organisatie, net als Dubré? Of wil je weten hoe je jouw productie slim en efficiënt naar een hoger niveau tilt? Meld je dan kosteloos aan voor het Lerend Netwerk voor Open Innovatie.

Lees meer!

Het Lerend Netwerk voor Open Innovatie is onderdeel van het programma Slimmer Werken en wordt kosteloos aangeboden. Dit programma versterkt de productiviteit van de mkb-maakindustrie in Midden-Brabant en biedt oplossingen om slimmer en efficiënter te werken. Slimmer Werken is een initiatief van Midpoint Brabant in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Gemeente Tilburg, Metaalunie, FME, REWIN, Fontys Hogeschool, Avans Hogeschool, Onderwijsgroep Tilburg, Bosch Transmission Technology en Hoppenbrouwers Techniek.   

Petra Mouthaan - Programmamanager Maakindustrie