Skip Navigation or Skip to Content

Deltaplan Techniek geeft nieuwe impuls aan techniekberoepen en -onderwijs in Midden-Brabant

Mensen uit Midden-Brabant enthousiast maken voor de techniek- en maakindustrie. Dat is het doel van het nieuwe Deltaplan Techniek. Sinds 2018 voeren diverse organisaties uit de regio dit plan uit om de terugloop in technische opleidingen en het tekort aan technische collega’s in de regio aan te pakken. Het plan is voor de komende drie jaren verder ontwikkeld met concrete afspraken en extra inzet van de partners bij de uitvoering.

Technische bedrijven en de maakindustrie zijn sterk vertegenwoordigd in Midden-Brabant, maar ze raken steeds meer in de knel. Vacatures blijven lang openstaan, medewerkers kunnen nieuwe technologische ontwikkelingen niet bijbenen en technische opleidingen dreigen te verdwijnen. In het Deltaplan Techniek zetten de gemeenten, het bedrijfsleven en het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs samen extra middelen in om techniek in de regio uit de knel te halen. Als verbindende schakel tussen deze organisaties vervult Midpoint Brabant een coördinerende rol.

Het Deltaplan Techniek kent vijf actiepunten: versterken van techniek in het onderwijs, promoten van techniekberoepen, betrekken van technische bedrijven, om- en bijscholing voor 23-plussers, en monitoren en bijsturen met behulp van data.

Techniek in onderwijs

Han Snijders, directeur Campus013 en penvoerder Sterk Techniek Onderwijs (STO), en Cees van Gerwen, directeur scholen voor Mechatronica, Werktuigbouwkunde en Metaaltechniek en voor Procestechniek bij ROC Tilburg, zijn eensgezind: “Het begint bij het verbeteren van de positie van techniek in het onderwijs. Zo versterken we doorlopende leerlijnen techniek bij het primair en voortgezet onderwijs en het mbo, en krijgt techniek extra aandacht in loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Ook komen er hybride leeromgevingen voor techniek, techniekprogramma’s en trainingen voor leerkrachten. Hybride betekent verschillende leersituaties waar bedrijven en onderwijs samenwerken”.

Promoten van techniek

Het tweede punt gaat over het zichtbaar maken van de enorme mogelijkheden van leren en werken in de techniek voor jongeren die hun school- of beroepskeuze gaan maken, hun ouders, werkzoekenden en mensen die een loopbaanstap willen maken als zij-instromer. Thom Blankers, wethouder Werk & Economie gemeente Heusden en kartrekker namens de gemeenten in de Regio Hart van Brabant: “Het vorig jaar geïntroduceerde online platform techniekgeniek.nl is hierbij de motor, ondersteunt door evenementen als TechniekGeniek, Girls’ Day en de Dutch Technology Week Midden-Brabant. Bij de promotie besteden we extra aandacht aan vrouwen en immigranten, die een minderheid vormen in de technieksector. Ontdekstation 013 speelt een belangrijke rol bij het kennis maken met techniek voor iedereen in onze regio.” Gemeente Tilburg draagt vanaf de start bij aan de activiteiten en de mooie plek die Ontdekstation013 inmiddels heeft in de Spoorzone en daarbuiten.

Betrekken van bedrijven

Hoe betrek je technische bedrijven blijvend bij techniekpromotie? Om die vraag draait het derde actiepunt. Hans van den Bersselaar, directeur Bersselaar Constructie Udenhout: “Alle bedrijven hebben er belang bij als er nieuwe mensen interesse hebben in een baan in de techniek. Daarom is het nu tijd dat veel bedrijven goed gaan meedoen. We gaan vol inzetten op praktische activiteitenkalenders, stappenplannen en draaiboeken, zodat we aan jongeren en zij-instromers duidelijk kunnen maken hoe mooi werken in de techniek is. Verder zorgen we samen met de andere partners voor het ontwikkelen van techniekpromotieactiviteiten en gaan we ons zo organiseren dat we een goede gesprekspartner voor onderwijs, overheid en andere bedrijven blijven.”

Om- en bijscholing

Ook als je al aan het werk bent of werk zoekt, kun je nog warmlopen voor techniek. En als je al in de techniek werkt, is er nog van alles wat je on the job kunt leren. Thom Blankers over dit vierde actiepunt: “We ontwikkelen allerlei manieren waarop mensen zich kunnen oriënteren in de techniek, ervaring kunnen opdoen of zich kunnen om- of bijscholen. We willen de mensen die nu in de techniek werken behouden, en wie een ander beroep heeft of werk zoekt overtuigen om hier in te stromen. Daarom stimuleren we de leercultuur bij technische bedrijven. Onder andere door de inzet van het Leerwerkloket Midden-Brabant en Techniekcoalitie West- en Midden-Brabant. Via hun werkgevers kunnen medewerkers informeel leren en ‘een leven lang ontwikkelen’, waardoor zij de juiste vaardigheden hebben om het beste uit zichzelf te halen en bij te blijven. Om zij-instromers te helpen met een soepele instroom, werken we onder andere samen met het Leerwerkloket Midden-Brabant en het Rangeerterrein Techniek.”

Monitoren met data

Martyntje Brink, programmamanager Human Capital bij Midpoint Brabant: “Op basis van data houden we een vinger aan de pols en zien we of wat we doen écht werkt. Daarom gaan we een dashboard ontwikkelen om de voortgang van activiteiten voor techniekeducatie en -promotie te meten, onderwijs- en arbeidsmarktontwikkelingen beter inzichtelijk te maken en het effect van methodes voor techniekpromotie en -educatie en werving te monitoren. Zo onderbouwen we het beleid en de activiteiten die daarbij horen en sturen we tijdig bij als relevante ontwikkelingen daarom vragen.”

Deltaplan Techniek is een initiatief van Midpoint Brabant, alle gemeenten in Midden-Brabant, RoBo Midden-Brabant, ROC Tilburg en Sterk Techniek Onderwijs. De uitvoerende partners zijn onder andere Techniekcoalitie West- en Midden-Brabant, Leerwerkloket Midden-Brabant, Rangeerterrein Techniek, Ontdekstation013.

 

Midpoint Brabant