Skip Navigation or Skip to Content

Deelnemers Dagen van de Techniek Midden-Brabant inspireren elkaar voor volgende edities

In Midden-Brabant hebben de meeste gemeenten een Dag van de Techniek georganiseerd of ze gaan dit binnenkort nog doen. Elke editie is uniek en wordt georganiseerd door de deelnemende organisaties zélf. Om van elkaar te leren en elkaar te inspireren organiseerde Deltaplan Techniek, een programma van Midpoint Brabant, op 27 september een inspiratiebijeenkomst bij Ontdekstation013 in Tilburg. Maar liefst 75 afgevaardigden van deelnemende bedrijven, onderwijsinstellingen, overheden en andere organisaties wisselden ideeën en ervaringen uit om ook van de komende edities een succes te maken.

Door het succes van de Dagen van de Techniek werd het tijd om alle edities samen te laten komen: om ervaringen te delen, van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Op kleinere schaal wordt onderling de samenwerking al gezocht. Om dit te versnellen, was dit het juiste moment voor Deltaplan Techniek om een inspiratiebijeenkomst te organiseren. Het doel van het Deltaplan Techniek is om een beweging op gang te brengen in het enthousiasmeren van inwoners in de regio Midden-Brabant om te leren of werken in de techniek. Daarvoor creëert ze verbindingen tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Unieke samenwerking
De bijeenkomst is uniek in zijn soort. Alle aanwezigen op de bijeenkomst hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan één of meerdere Dagen van de Techniek én vormen een afvaardiging van het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid en andere organisaties. Zij waren intrinsiek gemotiveerd om de Dag van de Techniek in hun gemeente tot een succes te maken én om wat te doen aan het oplopende personeelstekort in de sector techniek. De Dag van de Techniek laat inwoners beleven wat er gebeurt achter de gevel van mooie bedrijven in de eigen gemeente. Bedrijven kunnen laten zien waar zij zo hard aan werken en trots op zijn, en waarom de techniek zo boeiend is.

Bijna alle gemeenten in Midden-Brabant een Dag van de Techniek
De Dag van de Techniek is in 2019 gestart in Heusden. Wethouder Thom Blankers is hier vanaf het eerste uur bij betrokken. Hij benadrukt het belang van het evenement. “Bedrijven spelen met de vraag ‘Hoe zorgen we voor genoeg mensen om het werk te doen, nu en in de toekomst?’ Het is steeds moeilijker om technisch personeel te vinden. De Dag van de Techniek is eigenlijk een soort speeltuin voor kinderen. Zij ervaren hier hoe leuk en leerzaam technische opleidingen en beroepen zijn. Gewoon dichtbij, in je eigen stad of dorp. Het is geweldig dat in zo’n korte tijd al 80 procent van de Midden-Brabantse gemeenten meedoet. En dat we hard op weg zijn naar de 100 procent.”

Programma op maat
Dagmar Heystek is vanuit Midpoint Brabant programmacoördinator van Deltaplan Techniek. Ze onderbouwt het succes: “Het mooie is: elke gemeente pakt de Dag van de Techniek op een eigen unieke manier aan! Variërend van één centraal inspiratieplein op een gastlocatie bij een technisch bedrijf of opleiding, tot spreiding over de hele gemeente door een bedrijvenroute of zelfs een mix hiervan.”

Sommige edities hebben het onderwijs laten aanhaken bij deze dag door er een onderwijsactiviteit aan te koppelen in de vorm van een opdracht of bezoek. Jorien Dumoulin, voorzitter Dag van de Techniek Waalwijk: “Door de dag op een vrijdag te organiseren kunnen we leerlingen en docenten van het voortgezet onderwijs, mbo en hbo er makkelijker bij betrekken. Het is dan onderdeel van het lesprogramma.”

Tijdens de inspiratiebijeenkomst gingen de deelnemers in workshops met elkaar in gesprek over wat de beste formule is voor ieders gemeente. Op elk gebied schoof een expert aan om elkaar te inspireren en om zo de volgende editie nóg spraakmakender, aantrekkelijker, mooier en leerzamer te maken.

Vervolgstappen in de samenwerking
Doen is de sleutel van het succes. Het unieke karakter per editie ook, evenals de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Deelnemers gaven aan meer samen op te willen trekken op bepaalde onderdelen. Dat de samenwerking er gaat komen is na vandaag heel duidelijk geworden. Het Deltaplan Techniek zal de edities hierin gaan faciliteren om de volgende edities nóg sterker weg te zetten in onze regio.

Data 2024
Van deze edities van de Dag van de Techniek zijn de data al bekend:

 • 13 januari 2024: Gilze en Rijen
 • 3 maart 2024: Tilburg
 • 8 maart 2024: Waalwijk
 • 8 juni 2024: Heusden
 • 5 oktober 2024: Oisterwijk-Moergestel
 • 12 oktober 2024: Dongen

Wil je meer weten over de Dag van de Techniek, neem dan contact op met Chris-Anne van Kooten (06 18 61 74 68, Chris-AnnevanKooten@midpointbrabant.nl) of Dagmar Heystek (06 18 61 74 81, dagmarheystek@midpointbrabant.nl).


Deltaplan Techniek

De Dag van de Techniek is onderdeel van het programma Deltaplan Techniek waarin Midden-Brabantse organisaties werken aan vijf opgaven:

 1. Meer techniek in het onderwijs
 2. Regionale promotie van techniek
 3. Vergroten van de betrokkenheid van bedrijven
 4. Leren en werken voor 23+-ers
 5. Inzicht in de voortgang op basis van data
Jesse de Doelder - Aanjager duurzame economie