Skip Navigation or Skip to Content

De Buitenhof is cop geworden

De Buitenhof, een uniek samenwerkingsverband tussen 3 zorginstellingen, is een cop geworden, waarin de Brabantse proeftuin dementie ondersteunt en onderzoekt.

In Tilburg hebben 3 zorginstellingen de handen ineengeslagen. Een unieke samenwerking. Thebe, de Wever en de Buitenhof bieden in de Buitenhof gezamenlijk zorg aan ouderen met een niet-aangeboren hersenletsel of met dementie. De opvang heeft als doel om met haar specifiek ingerichte tuinen het langer thuis wonen van deze groep ouderen mogelijk te maken en de taak van mantelzorgers te verlichten. Binnen deze cop onderzoeken we of een dagopvang met de insteek ‘ruimte in natuur en ruimte voor bewegen’ bijdraagt aan het langer hanteerbaar en dragelijk houden van de thuissituatie.

Nieuwe cop
Deze al lopende cop was de aanleiding om verder met elkaar in gesprek te gaan. Naast het feit dat de invloed van natuur interessant is om te onderzoeken, is de unieke samenwerking tussen de 3 zorginstellingen een perfect uitgangspunt voor een nieuwe cop. Deze 3 organisaties durven verder te kijken dan hun eigen grenzen en werken in de Buitenhof samen om zo goed mogelijke dagbesteding te verzorgen aan mensen met dementie, ongeacht van welke instelling ze komen. Vanuit de Brabantse proeftuin dementie bieden we ondersteuning aan deze 3 organisaties om te komen tot een gezamenlijke missie, visie en strategie. Het resultaat zal zijn een strategisch plan van aanpak.

Midpoint Brabant