Skip Navigation or Skip to Content

CIRCO Track (start 19 mei): Luiers en incontinentiemateriaal

De Nederlandse economie moet in 2030 voor 50% circulair zijn en in 2050 zelfs voor 100%. Dat vraagt om aanpassingen in de manier van (samen)werken en ondernemen. Om ketens te activeren en te leren om circulair te werken, worden CIRCO Tracks georganiseerd. Bedrijven die deelnemen aan deze tracks krijgen praktische handvatten waarmee ze direct aan de slag kunnen in hun eigen bedrijf en keten om waardeverlies om te zetten in waardecreatie.

Jaarlijks worden in Nederland ca. 2 miljard luiers en incontinentiemateriaal weggegooid en als restafval verbrand, ca. 400.000 ton. Om met de keten te verkennen hoe deze afvalstroom kan worden omgebogen, start CIRCO op 19 mei in samenwerking met Up New, powered by Midpoint Brabant Circulair, de driedaagse CIRCO Track Luiers en incontinentiemateriaal. Deze track bestaat uit drie workshoprondes:

  1. Initiate (19 mei, 13.00 – 17.00 uur, fysiek)
  2. Ideate (2 juni, 13.30 – 17.00 uur, online)
  3. Implement (14 juni, 13.00 – 17.00 uur, fysiek)

Waarom mee doen? 

Naast dat tijdens de CIRCO Track wordt bekeken hoe de afvalstroom van luiers en incontinentiemateriaal kan worden verminderd, wordt ook bekeken wat dit betekent voor de logistiek van de inzameling en verwerking. Alle routes worden verkend: van herbruikbare producten, biobased materialen tot recycling en vergisting.

Voor wie? 

Ondernemers die willen ontdekken wat Circulaire Economie inhoudt en hoe je het abstracte concept praktisch inzet voor jouw product en businessmodel. Bijvoorbeeld:

  • Producenten en distributeurs van luiers en incontinentiemateriaal
  • Toeleveranciers van de producenten
  • Groot gebruikers, zorginstellingen
  • Inzamelaars, afvalverwerkers en recyclingbedrijven

Wat levert het op?

Tijdens deze CIRCO Track ontdek je samen met ketenpartners circulaire business kansen en werk je er één uit tot een concreet plan, dat op korte termijn realiseerbaar is voor je bedrijf. Het samenwerken binnen de keten maakt je ideeën slimmer én beter uitvoerbaar. Je krijgt toegang tot actuele kennis en concreet bruikbare tools. Daarnaast krijg je zicht op mogelijke systeemveranderingen op lange termijn.

Hoe ziet het vervolg eruit?

Na deze track wordt er onder begeleiding Midpoint Brabant Circulair (Up New) zoveel mogelijk naar gestreefd de plannen een vervolg te geven.

Meer informatie en aanmelding

Bekijk voor meer informatie de flyer of de website van CIRCO. Aanmelden is mogelijk aan via deze link.

Midpoint Brabant