Skip Navigation or Skip to Content

CIRCO Track – Circulaire bedrijfskleding en toebehoren

De sector bedrijfstextiel (inclusief toebehoren als o.a. schoenen, accessoires) heeft de urgentie en de potentie om circulair te worden. In Nederland worden grote hoeveelheden bedrijfskleding gekocht én afgedankt. CIRCO organiseert in samenwerking met Midpoint Brabant de online CIRCO Track ‘Circulaire bedrijfskleding en toebehoren’. In deze Track staan ketenoplossingen centraal: welke alternatieve grondstoffen, innovaties en mogelijkheden voor levensduurverlenging kunnen worden ingezet? Hoe zorgen we voor ecologische verbetering en de juiste verdienmodellen voor de ondernemer?

Na deze Track wordt er onder begeleiding van het Midpoint Brabant programma Circulair zoveel mogelijk naar gestreefd de plannen een vervolg te geven. Daar waar mogelijk zal bijvoorbeeld actief de koppeling gemaakt worden naar circulaire ketentrajectsubsidies van waaruit collectief verdere stappen gezet kunnen worden.

Meer informatie en aanmelding

Bekijk voor meer informatie de flyer. Voor aanmelding, klik hier.

Midpoint Brabant