Skip Navigation or Skip to Content

CIRCO Hub Brabant stimuleert circulaire versnelling in de regio

Samenwerken aan circulaire oplossingen voor stijgende grondstof- en energieprijzen en nieuwe wet- en regelgeving voor verduurzamen.
 
Om circulaire versnelling te brengen in de regio is CIRCO Hub Brabant van start gegaan. Brabantse ondernemers uit een keten komen samen in CIRCO Tracks om nieuwe circulaire designstrategieën en businessmodellen te ontwikkelen met een eerlijke beloning voor iedereen. De hub bundelt krachten en combineert netwerken. Dankzij ketensamenwerking wordt de circulaire economie mogelijk.

CIRCO Hub Brabant is een samenwerking tussen REWIN, Fontys, Rabobank, Up New en Midpoint Brabant. Het initiatief is mede mogelijk gemaakt door provincie Noord-Brabant en wordt ondersteund door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Een CIRCO Track is een driedaags programma waarin ondernemers met andere deelnemers uit een specifieke keten aan de slag gaan met circulair ondernemen. Door kruisbestuiving in deze ketensamenwerking worden de (on)mogelijkheden van circulair ontwerp zichtbaar. Deelnemers leren de principes van circulair ontwerp, verkennen de kansen voor hun eigen onderneming – in relatie tot de keten – en zetten eerste concrete stappen richting de ontwikkeling van nieuwe circulaire producten, design strategieën of businessmodellen.

Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie,Talentontwikkeling & Financiën bij de provincie Noord-Brabant: “Brabantse ondernemers blinken uit in samenwerking en slimme oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen. Of het nu de agrofood-, de groene chemie, de bouwsector of de maakindustrie is: innovatie zit in ons DNA. In een CIRCO-Track werk je samen met je partners aan één doel: een circulaire keten. Met de nadruk op “samen”, want alleen dan bereik je impact.”

CIRCO Hub Brabant is er voor bedrijven die zich zorgen maken over het klimaat en stijgende grondstof- en energieprijzen. Voor bedrijven die willen starten met circulair ondernemen of voorop willen lopen, nog voordat grote afnemers en regelgeving circulariteit opleggen. Door producten, diensten en businessmodellen via de CIRCO Track-methodiek te (her)ontwerpen wordt circulair ondernemen in de meeste gevallen mogelijk. Een CIRCO Track is ook interessant voor bedrijven die minder afhankelijk willen zijn van lange, kwetsbare supply chains of toeleveranciers uit andere werelddelen.

“Een CIRCO-Track brengt alle potentiële ketenpartners in één fysieke ruimte bij elkaar. Een unieke gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en vertrouwen op te bouwen”, licht Jesse de Doelder van Up New toe. “Dat is essentieel om de circulaire keten te sluiten en zo echt aan de slag te gaan met de transitie naar de circulaire economie. Door te doen komen we verder. En op het moment dat deelnemers vragen hebben, roepen we de hulp in van het onderwijs. Studenten van Fontys gaan met die vraagstukken aan de slag. Een win-win situatie denken wij.”

In 2030 wil Nederland 50% circulair zijn en in 2050 100% van de economie. CIRCO Hub Brabant draagt bij aan deze ambitie door Brabantse bedrijven te ondersteunen met CIRCO Tracks, hen met elkaar te verbinden en waardevolle samenwerkingen mogelijk te maken.

Meer weten? Bezoek de website van CIRCO Hub Brabant

Jesse de Doelder - Aanjager duurzame economie