Skip Navigation or Skip to Content

Brabant zet in op stituational awareness met data uit stratosfeer

In 2020 heeft een team met specialisten van Aratos Systems en KEC een studie uitgevoerd om te bepalen of de ontwikkeling van “‘High-Altitude Platform Stations’ (HAPS) technologieën die aardobservatie-dataservices mogelijk maken haalbaar is. De haalbaarheidsstudie stelde vast dat data, verzameld vanuit stratosfeer, nieuwe kansen en mogelijkheden biedt voor diverse eindgebruikers in sectoren zoals maritiem, landbouw, defensie en veiligheid. Tegelijkertijd zijn er al vele bestaande databronnen in de ruimte, lucht, op de grond en in het water die ingezet kunnen worden voor het bedienen van eindgebruikers in verschillende sectoren.

Veel van de in de studie geïdentificeerde toepassingen zijn gerelateerd aan ‘Situational Awareness’. Hierbij gaat het om het doorgronden van de status van omgevingselementen en verandering daarvan met betrekking tot tijd en plaats en besluitvorming op basis van informatie die hierover ingewonnen kan worden. Denk aan het monitoren van verkeersstromen en het optimaliseren daarvan, of het in kaart brengen van een bedrijventerrein waar een brand woedt, waardoor hulpdiensten gericht te werk kunnen gaan. Het studieteam van Aratos en KEC is inmiddels uitgebreid met Gate2, Koninklijke NLR en Avans Hogeschool en heeft de gezamenlijke ambitie om ondersteund door een sterk internationaal high-tech ecosysteem met de kern in Brabant een ‘Situational Awareness Systems & Services Development Center’ (SASC) te realiseren in 2023.

Voor de haalbaarheidsstudie heeft Aratos in 2021 met begeleiding van Midpoint Brabant en Gate2 een subsidie ontvangen bij de regeling Economie & Innovatie van de Provincie Noord-Brabant.

Midpoint Brabant