Skip Navigation or Skip to Content

Bouwen aan vertrouwen in Turkse gemeenschap

Dementie komt veel voor onder Nederlandse mensen met een migrante achtergrond. Zelfs veel meer dan onder autochtone Nederlanders. De huisarts ziet dat verschil niet terug in zijn spreekkamer. En dát is een probleem. Want dat betekent dat grote groepen mensen met dementie én hun mantelzorgers het zonder professionele zorg moeten stellen. Daar willen we in de CoP Bouwen aan Vertrouwen wat aan doen.

Het probleem speelt bij mensen met niet-westerse wortels zoals Turken, Marokkanen en Hindoestaanse Surinamers. De CoP Bouwen aan Vertrouwen wil ervoor zorgen dat hulpverleners hen beter kunnen bereiken. Dat wordt in de toekomst alleen nog maar belangrijker: het aantal mensen met dementie stijgt in deze groepen in verhouding nog harder dan onder Nederlanders zonder migrante achtergrond.

Wat gaan we doen?
We brengen eerst in kaart om hoeveel mensen het gaat. Ook inventariseren we of de negen gemeenten van Midden-Brabant (Tilburg, Waalwijk, Goirle, Loon op Zand, Oisterwijk, Dongen, Gilze en Rijen, Heusden en Hilvarenbeek) beleid voeren met speciale aandacht voor dementie onder Nederlanders met een niet-westerse migrante achtergrond. En zo ja: wat voor beleid.

Pilot in Heusden
In de gemeente Heusden zijn getrainde vrijwilligers actief binnen de Turkse gemeenschap. Daar onderzoeken we met een pilot of er genoeg kennis is over dementie binnen de Turkse gemeenschap; hoe we deze mensen eerder onder de aandacht van de huisarts krijgen. En wat er nodig is om eerder een diagnose te kunnen stellen als iemand geheugenproblemen heeft. En daarna: welke behoeften hebben Turkse mensen met dementie en hun mantelzorgers? Sluit het aanbod daarop aan? En wat hebben de vrijwilligers nodig om zich in te kunnen blijven zetten? Kunnen zij helpen de drempels te verlagen, zodat Turkse mensen eerder een beroep doen op reguliere hulp (huisarts, praktijkondersteuner, casemanager dementie)?

Wat levert deze CoP op?
1. Een rapportage met de uitkomsten.
2. Een advies met acties/interventies/aanbevelingen om de kloof tussen vraag en aanbod te overbruggen. Die acties moeten aansluiten bij landelijke initiatieven.

Betrokken organisaties
• Netwerk Oudere Migranten Brabant.
• Dementievriendelijke gemeenten, onder meer de gemeente Heusden.
• Zorgorganisatie Schakelring.
• Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Brabant.
• Fontys Hogeschool: Social Innovation Center.
• Brabantse Proeftuin voor Dementie.

Contactpersonen
Harri Aarts voor vragen over het proces, 06 48 46 82 17.
Jorn Leistra voor algemene vragen over de Brabantse Proeftuin Dementie, 06 34 06 13 82.

Midpoint Brabant