Skip Navigation or Skip to Content

Beter leren in het groen

Kom woensdag 17 januari naar de bijeenkomst ‘Beter leren in het groen’ in Tilburg. Georganiseerd door de provincie Noord-Brabant en IVN Brabant.

Tijdens de workshop leer je hoe je natuur en groen kunt gebruiken in het onderwijs. Want: een gezonde groene (school)omgeving verbetert het leer- en concentratievermogen van kinderen, is gezonder, nodigt uit tot meer bewegen, maakt kinderen rustiger en vermindert pestgedrag.

Workshops
De bijeenkomst is voor vertegenwoordigers van scholen, gemeenten, waterschappen en instellingen die scholen hierbij kunnen helpen. Er zijn workshops over buitenlessen, natuurbeleving, het educatief benutten van de groene omgeving, een stappenplan voor het realiseren van een gezond en groen schoolplein en samenwerking met ouders en de buurt. Ook is er aandacht voor de vraag hoe het schoolplein kan bijdragen aan klimaatadaptatie (opvang regenwater en verkoeling door groen) en meer sociale cohesie in de buurt.

Klik hier voor meer informatie, het programma en aanmelding >

Midpoint Brabant