Skip Navigation or Skip to Content

Ambassadeur Leerwerkloket: Jessica van Schijndel, directeur eigenaar Van Schijndel Metaal

Dit is een gezamenlijke publicatie van Leerwerkloket Midden-Brabant en Midpoint Brabant.

Vertel eens in het kort iets over je bedrijf
Van Schijndel Metaal is in 1932 in Dongen opgericht als familiebedrijf en is toonaangevend in de bewerking van dunne platen in staal, RVS en aluminium. Wij zijn gespecialiseerd in vrijwel elke vorm van plaatbewerking. Als assemblagebedrijf leveren we complete eindproducten. Uniek is onze eigen poederlakstraat, waardoor we een compleet product kunnen leveren. Ons team bestaat uit 35 à 40 medewerkers, voornamelijk vakbekwame gediplomeerde metaalbewerkers. In 2000 heb ik het bedrijf van mijn vader overgenomen. Waarom een vrouw in een staalbedrijf, hoor je mensen wel eens zeggen. Nou simpel, mijn vader had geen zoons…

Waarom is een leven lang ontwikkelen zo belangrijk voor jouw bedrijf?Dit gebeurt bij ons eigenlijk vanzelf. In het algemeen zie je dat vakmensen altijd geïnteresseerd zijn om bij te blijven in vakvaardigheden. Iedereen bij ons wil graag leren. De een heeft voorkeur voor digitaal onderwijs. Dat is natuurlijk het goedkoopst. De ander leert liever klassikaal. Maar de meesten leren nieuwe dingen in de praktijk.

Hoe breng je het in de praktijk?
Wij doen dit aan de hand van de klassieke meester-/gezelmethode. Je krijgt dus begeleiding van een vakspecialist. Bij robotica en automatisering is dit wel wat ingewikkelder, want technologieën en machines veranderen zo snel, dat er niet altijd specialisten voorhanden zijn. De begeleiding doen eigen mensen of externe opleiders. Deze laatsten zijn vaak de leveranciers zelf, omdat zij er het meeste van weten en er ook belang bij hebben dat alles goed werkt en de kennis wordt geborgd. Bij ons werken ook voortdurend jongeren die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL-opleiding) volgen.

Hoe kun je andere ondernemers hiermee helpen?
Door actief te zijn in diverse platforms. Zo doen we veel samen met het onderwijs. Dat vind ik heel belangrijk. Wel is er in het onderwijs nog veel koudwatervrees voor techniek, vooral bij vwo, havo en zelfs mbo. Gelukkig zitten we in een gunstig tijdsgewricht, waarin de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven steeds meer aandacht krijgt. We organiseren zelf regelmatig kennisuitwisselingssessies met onderwijs. Niet ad hoc, maar juist structureel. Ook ben ik lid van de stuurgroep Smart Industry van Midpoint Brabant, dat in Midden-Brabant fungeert als schakel tussen ondernemingen, onderwijs en overheden. Zo probeer ik bij te dragen aan het lean & mean maken van de maakindustrie. Verhogen van de arbeidsproductiviteit is één van de kernthema’s. Verder ben ik betrokken bij het Regionaal Overleg Bedrijfsleven Onderwijs (ROBO), een soort ‘Vrienden van’-platform dat zich richt op de techniekopleidingen van het ROC Tilburg.

Hoe is de samenwerking met Leerwerkloket tot stand gekomen en welk traject is er doorlopen?
Via VNO-NCW ben ik in contact gekomen met Midpoint Brabant, een van de initiatiefnemers van het Leerwerkloket Midden-Brabant. Ik vermoed dat ik gevraagd ben om hier ambassadeur van te worden omdat ik actief ben in diverse netwerken. Zo ben ik ook voorzitter van FME Zuid, de ondernemersorganisatie voor de technische industrie. Ze noemen me wel eens gekscherend de knuffel mkb’er.

Tot slot: wanneer schakel je Leerwerkloket in?
Samen met Leerwerkloket en Station88 organiseren we frequent sessies bij ons in Dongen waarbij we starters de gelegenheid geven om hun plan te pitchen. Vanuit diverse disciplines helpen we ze op weg met tips. De samenwerking met Leerwerkloket gaan we de komende tijd verder uitbouwen. We hebben met z’n allen één groot voordeel: techniek heeft het tij mee!

Midpoint Brabant