Skip Navigation or Skip to Content

Ambassadeur Leerwerkloket: Jean Hombergen

Dit is een gezamenlijke publicatie van Leerwerkloket Midden-Brabant en Midpoint Brabant.

Vertel eens in het kort iets over je bedrijf
Pondres is opgericht in 1957. Vanuit Tilburg werken onze 160 tot 180 mensen samen met onze partners aan unieke, effectieve klantcommunicatie en distributie. Zowel fysiek als digitaal, via het beste kanaal, op het juiste tijdstip én afgestemd op het real-time profiel van jouw ontvanger. Ook zorgen wij voor pakkend, persoonlijk fulfilment van goederen en (digitale) documenten. Het hele traject, van A tot Z. Wij doen alles voor de beste ervaring bij onze partners en hun klanten. Impact maken in communicatie betekent ook dat we verduurzamen. Zo verpakken we tijdschriften niet meer in plastic folie maar in papier. Want ook al bestaan we ruim 65 jaar, de wereld om ons heen verandert en Pondres verandert mee.

Waarom is een leven lang ontwikkelen zo belangrijk voor jouw bedrijf?
Omdat de maatschappij zo snel verandert moeten we ons voortdurend opnieuw ‘uitvinden’. Zo hebben we bijvoorbeeld te maken met de transitie bij onze klanten van printen op papier naar digitale communicatie. Dat stelt vanzelfsprekend heel andere eisen aan onze medewerkers, die daarin mee moeten ontwikkelen.

Hoe breng je het in de praktijk?
We hebben een praktijkopleiding opgezet in samenwerking met ROC Tilburg. Hierbij leiden we onze operators intern op voor werken met onze machines. Ook hebben we in samenwerking met het Leerwerkloket inspiratiesessies georganiseerd voor onze medewerkers. Daarmee benadrukken we waarom het zo belangrijk is om je te blijven ontwikkelen en wat voor mogelijkheden hiervoor binnen Pondres zijn. Ook zijn wij actief in het inzetten van mbo- en hbo-stagiaires als het gaat om het continu verbeteren van onze processen. De wisselwerking met jong talent, de onderwijsinstellingen en Pondres bevalt ons ontzettend goed.

Hoe kun je andere ondernemers hiermee helpen?
Bij Pondres zijn we heel actief als het gaat om het over en weer inspireren van collega-ondernemingen in de regio. Door elkaar te bezoeken en in elkaars keuken te kijken, leren we van en met elkaar en doen we ideeën op hoe het nog beter of slimmer kan. Daarnaast zijn we betrokken bij allerlei samenwerkingsverbanden tussen de gemeente Tilburg, het bedrijfsleven en verschillende beroepsopleidingen in de regio. We willen graag samenwerken met andere mkb-bedrijven om schaalgrootte te krijgen om talentvolle young professionals te interesseren voor traineeships.

Hoe is de samenwerking met Leerwerkloket tot stand gekomen en welk traject is er doorlopen?
In het kader van talentontwikkeling wilden we binnen Pondres trainingen verzorgen voor onze medewerkers. Hierbij hebben we de hulp van het Leerwerkloket ingeschakeld om te inventariseren welk aanbod hiervoor beschikbaar was. Met behulp van Leerwerkloket heeft 10% van onze medewerkers in 2022 een opleiding gevolgd, van “beginnen met leidinggeven” tot “effectief communiceren op de werkvloer”. Leerwerkloket ondersteunt ons in het stimuleren van een Leven-Lang-Leren binnen Pondres.

Tot slot: wanneer schakel je Leerwerkloket in?
Wanneer er een opleidingsvraag is. Bijvoorbeeld: een medewerker of een groep medewerkers wil of moet een opleiding volgen: wat is dan het aanbod? Het Leerwerkloket kan ons adviseren wanneer een medewerker loopbaan- of opleidingsadvies wenst. We kunnen altijd bij ze terecht als we vragen hebben. Of als we behoefte hebben aan een sparringpartner voor campagnes en acties die we intern kunnen uitvoeren in het kader van Leven-Lang-Leren of het stimuleren van onze leercultuur. Ondernemersadviseur Joyce Janssens is ons vast aanspreekpunt. Ze kent onze organisatie door en door, en onze mensen kennen haar. Als het gaat om zaken als leercultuur, opleidingsbehoeften en subsidiemogelijkheden fungeert Leerwerkloket als een belangrijke adviseur van onze HR-afdeling.

Midpoint Brabant