Skip Navigation or Skip to Content

Ambassadeur Leerwerkloket: Chris Dankers

Dit is een gezamenlijke publicatie van Leerwerkloket Midden-Brabant en Midpoint Brabant.

Vertel eens in het kort iets over je bedrijf
Vekopak BV is gespecialiseerd in vouwkartonnage. Wij zijn gevestigd in Tilburg. Sinds vier jaar zijn we onderdeel van Van De Velde Packaging, een organisatie met 19 bedrijven in Europa, waarvan 7 in de Benelux. Sinds september 2018 ben ik algemeen directeur van Vekopak. We richten ons voornamelijk op kleine en middelgrote oplages met vouwkartonoplossingen met een hoge toegevoegde waarde voor producten in onder meer de voeding-, dranken-, parfums- en tabakbranche. We hebben 70 medewerkers, met veel doorgroeiers. En we zijn financieel gezond. De vraag naar kartonnen verpakkingen groeit , zeker nu er een tendens is van plastic naar karton.

Waarom is een leven lang ontwikkelen zo belangrijk voor jouw bedrijf?
We willen onze medewerkers boeien en binden. Daarom besteden we veel aandacht aan ontwikkelen, trainen en scholen. De markt vraagt om nieuwe technieken. Je moet dus wel bijblijven. Voorheen waren we vooral ambachtelijk en individueel bezig, nu veel meer procesgericht, met aandacht voor taken in plaats van alleen naar functies te kijken.

Hoe breng je het in de praktijk?
Met onder andere het GOC, opleidingsorganisatie voor de grafimedia- en kartonnagebranche, doen we scholingsprogramma’s voor functies waar geen opleidingen voor zijn, zoals voor operators met vier theoriedagen en vier bedrijfspraktijkdagen. Onder begeleiding van Censor zijn we gestart met de QRM-methodiek (Quick Response Manufacturing). Dit draait om het menselijke aspect bij het verbeteren en stroomlijnen van organisatieprocessen met vragen als ‘Wat doe je nu?’, ‘Wat is je niveau?’ en ‘Waar ligt jouw interesse om iets extra’s te doen?’. Dit doen we door crosstrainingen over de disciplines heen. Taakgericht in plaats van functiegericht.

Hoe kun je andere ondernemers hiermee helpen?
In het kader van dit QRM-traject hebben we aan een SLIM-subsidieproject deelgenomen voor leren en ontwikkelen van medewerkers. Censor heeft deze verzorgd, Vekopak was penvoerder voor acht bedrijven. We delen onze ervaringen met andere ondernemingen. Niet alleen de successen, maar ook wat er niet helemaal goed is gegaan. Zo hebben we het proces geanalyseerd en ontdekten we dat onze aannames niet altijd goed waren. Die leerervaringen delen we graag.

Hoe is de samenwerking met Leerwerkloket tot stand gekomen en welk traject is er doorlopen?
Het contact is ontstaan tijdens de SLIM-subsidie/QRM-trajectbijeenkomst. We hebben één keer een ontbijtsessie van Leerwerkloket bijgewoond.

Tot slot: wanneer schakel je Leerwerkloket in?
We kennen elkaar pas sinds kort. De Leerwerkloket-ondernemersadviseurs Ilse Polderman en Joyce Janssens zijn heel actief, dat waarderen we zeer. We gaan nu onze behoeften in kaart brengen en stap voor stap ons netwerk uitbouwen.

Midpoint Brabant