Skip Navigation or Skip to Content

Afscheidsinterview Martyntje Brink (Midpoint Brabant): “Krappe arbeidsmarkt vraagt om keuzes maken”

Martyntje Brink is sinds september 2020 programmamanager Human Capital bij Midpoint Brabant. Binnenkort neemt zij afscheid en gaat ze werken vanuit haar eigen bureau. We kijken met haar terug en vooral vooruit.

Martyntje, hoe zie je ontwikkeling van de arbeidsmarkt in Midden-Brabant?

De arbeidsmarktkrapte houdt nog minimaal tien jaar aan, onder meer door vergrijzing en ontgroening. Het is belangrijk dat we ons talent koesteren. Talent van 7 tot 67 jaar. In onze regio hebben we heel veel talent op alle niveaus. Daar kunnen we echt mee vooruit. Iedereen moet de gelegenheid krijgen om een weloverwogen keuze te maken voor een opleiding en beroep door ze hieraan te laten ruiken en proeven. Ook op latere leeftijd moet je de kans krijgen om te doen wat het beste bij je past.

Volgens recente onderzoeken van RaboResearch is Midden-Brabant een economische groeiregio en landelijk koploper op het gebied van de transitie naar de nieuwe economie. Het lukt ons dus kennelijk bovengemiddeld goed om vooruitgang te realiseren.

In dit kader moet er ook meer aandacht komen voor internationale arbeidskrachten. Brabant telt in totaal zo’n kwart miljoen arbeidsmigranten en internationale kenniswerkers en studenten. In sectoren als logistiek, techniek, landbouw en zorg zijn zij keihard nodig. Velen van hen bouwen hier hun leven op. Vanuit de samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke organisaties kunnen en moeten wij als regio hier meer kleur aan geven.

Een flink deel van jouw tijd bij Midpoint Brabant heeft in het teken gestaan van de corona-epidemie. Welk effect heeft deze gehad op de arbeidsmarkt?

De corona-epidemie heeft een aantal van onze sterke sectoren extra fors geraakt, zoals de maakindustrie, bouw, horeca en retail. Niet alleen met grondstoffentekorten en stikstofmaatregelen, maar ook door een tekort aan personeel. Jongeren zijn andere keuzes gaan maken. Ze vinden naast werken ook de kwaliteit van het leven steeds belangrijker. Des te knapper is het dat we optimistisch zijn gebleven. Koningin Máxima heeft in de coronatijd zelfs een online werkbezoek aan onze regio gebracht om te horen hoe wij elkaar hebben geholpen met flexibele arbeidsmaatregelen. Toch moeten we ons beseffen dat de werkelijkheid niet altijd rozengeur en maneschijn is. We moeten niet opportunistisch in alleen groeiscenario’s blijven denken.

Wat zijn voor jou de highlights van jouw 3,5 jaar als programmamanager van Midpoint Brabant?

Allereerst ben ik supertrots op hoe Midpoint Brabant de afgelopen jaren is gegroeid, in zowel projecten en dienstverlening als het aantal mensen. De organisatie ontwikkelt zich naar een nieuwe fase, met alle complexiteit die dit met zich meebrengt.

Regionaal maken we inmiddels écht het verschil, ook inhoudelijk. Met het programma Slimmer Werken helpen we bedrijven om de arbeidsproductiviteit te verhogen, door de combinatie van productieautomatisering en mens & organisatie. Op het gebied van duurzame economie zijn we voorloper in de integrale aanpak van energie, klimaat en circulair ondernemen. Ik kijk ook uit naar de Van Gogh Homeland Biënnale die in 2026 in onze regio plaatsvindt. Hierbij benutten we onze expertise in leisure voor de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd. Talent krijgt er de kans om mee te denken en eraan bij te dragen.

We zijn ook vier jaar op rij logistieke hotspot van Nederland geweest. In de campagne Smart Moves met de Tilburgse comedian Jochen Otten laten we zien hoe leuk werken in de logistiek is. Op het gebied van digitalisering en AI maken we grote stappen in de mensgerichte benadering van technologie. We begeleiden individuele mkb-bedrijven en start-ups met digitaliseren en verduurzamen. En ook op mijn eigen terrein van talent ontdekken, benutten en behouden hebben we grote sprongen en beweging gemaakt in de regionale samenwerking.

Wat is de koers voor de komende jaren?


Als regio Midden-Brabant zetten we nadrukkelijk in op maatschappelijke impact. In lijn met de Brabantse agenda richten we ons bij talentontwikkeling op digitalisering, duurzame economie en een veerkrachtige samenleving. Met dit laatste gaat het om de brede welvaart en de vraag hoe we de (semi-)publieke dienstverlening in onder andere de zorg en het onderwijs nog kunnen volhouden. De arbeidsmarktkrapte loopt hier als een rode draad doorheen. En dat vraagt om keuzes maken, zoals onze Tilburgse stadshoogleraar Ton Wilthagen benadrukt.

Het programma Deltaplan Techniek stimuleert technische opleidingen en beroepen. Hoe pak je dit aan?

Het Deltaplan Techniek bestaat al vanaf 2017. Sinds2021 zetten we echt andere accenten. In de coronaperiode moesten we noodgedwongen een pas op de plaats maken. Maar intussen organiseren al acht gemeenten een Dag van de Techniek, samen met lokale bedrijven en het onderwijs, met in totaal meer dan 5000 deelnemers, 152 bedrijven en 26 onderwijsinstellingen. In een centrale bijeenkomst afgelopen september hebben deelnemende organisaties ideeën voor volgende edities met elkaar uitgewisseld. Door de Dag van de Techniek is de connectie met en tussen bedrijven sterk verbeterd. We brengen medio 2024 een advies uit aan de regiogemeenten over hoe we dit succes verder kunnen uitbouwen. De Stichting Techniek Onderwijs is één van onze vaste samenwerkende partners. Via hen werken we samen aan het bevorderen van techniek in het basis en voortgezet onderwijs in de regio.

Hiernaast zijn we ook partner  van de Techniekcoalitie. Deze is ontstaan als een Regio Deal-initiatief van Midden- en West-Brabant. Het is inmiddels uitgegroeid naar een Brabantbreed programma voor bedrijven in de bouw, installatie, metaal en metalektro. Het draait hier om het bevorderen van zij-instroom, medewerkers blijvend ontwikkelen en kennis verhogen door hybride techniekopleiders of e-learning op de werkvloer.

Bij het Rangeerterrein kun je kennismaken met werken in een andere branche. Hoe gaat dit in zijn werk?

Het Rangeerterrein geeft iedereen die het wil gratis de mogelijkheid om laagdrempelig kennis te maken met werken in  de logistiek, techniek, vrijetijd of zorg. In 2023 zijn maar liefst 341 mensen met het Rangeerterrein op het juiste spoor gezet. Hier ben ik echt supertrots op.

De regio heeft flinke stappen gemaakt in het tegengaan van jeugdwerkloosheid. Welke resultaten zijn er bereikt?

Jongerenpunt Midden-Brabant is in 2017 op initiatief van Midpoint Brabant, Regio Hart van Brabant en de provincie NoordBrabant opgericht om jeugdwerkloosheid terug te dringen. Het is dé plek waar jongeren van 16 tot en met 26 jaar terecht kunnen voor gratis ondersteuning rondom werk, studie, zorg en geld. In 2023 zijn regionaal circa 70.000 jongeren en hun ouders bereikt met de campagnes van het Jongerenpunt. Dit heeft geleid tot instroom van ruim 150 jongeren die zich eerder ‘onder de radar’ bevonden, die nu weer zichtbaar zijn en waar beweging richting school, hulpverlening of werk een feit is.

Een nieuw project is ‘Behoud hoger opgeleid talent voor het mkb’. Waarom is dit er en wat gaan we hier concreet van merken?

Talent behouden is één van de grote uitdagingen van Midden-Brabant, als regio met een omvangrijk en divers mkb. Om deze opdracht in goede banen te leiden hebben we samen met gemeente Tilburg en mede gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant een actieprogramma ontwikkeld met concrete maatregelen voor de komende jaren. Dit stimuleert mkb-bedrijven om jong talent door traineeships aan zich te binden en biedt bedrijven hands-on ondersteuning bij de uitvoering daarvan. Ook werken we aan een online platform met aanbod van stageplaatsen, bijbanen en challenges voor studenten uit de regio.

Het programma Slimmer Werken draait om het verhogen van de arbeidsproductiviteit bij maakbedrijven. Welke rol spelen mens en organisatie hierin?

Om arbeidsproductiviteit te verhogen in tijden van personeelstekort stimuleren we bedrijven om anders en vooral slimmer te werken. We helpen ondernemers hun productieprocessen verder te digitaliseren en tegelijkertijd de interactie tussen mens en machine te verbeteren. In een Lerend Netwerk voor Open Innovatie ondersteunen we de komende drie jaar 30 tot 50 mkb-bedrijven Door dit samen met mbo- én hbo-onderwijsinstellingen en experts te doen, verkleint het gat tussen onderwijs en bedrijfsleven én verbetert de onderwijskwaliteit.

Na 3,5 jaar Midpoint Brabant ga je een nieuwe uitdaging aan. Wat ga je doen?

Als zzp’er ga ik me vanuit een eigen adviesbureau richten op mijn passies. Ik heb in België een meerjarige opleiding architecturaal ontwerp gevolgd. In juni studeer ik af en ga ik opdrachten doen in deze richting. Daarnaast ga ik drie dagen in de week ook via mijn eigen bedrijf adviseren op het gebied van sociaaleconomische vraagstukken, arbeidsmarkt en veiligheid.

Tot slot: Midpoint Brabant zoekt nu een nieuwe programmamanager Human Capital. Wat wil je jouw opvolger als tip meegeven?

Ik heb een geweldige tijd gehad bij Midpoint Brabant. Heel leuk en interessant werk. In een hele prettige werkomgeving hard werken met veel ruimte voor lol. De organisatie is volop in ontwikkeling. Mijn opvolger kan eraan bijdragen om Midpoint Brabant verder vooruit te helpen en talent in Midden-Brabant de kans te geven die het verdient. Hoe mooi kan het zijn!

Midpoint Brabant