Skip Navigation or Skip to Content

Aanvraag SMILE ingediend bij OPZuid

We hebben in maart de OPZuid de aanvraag SMILE ingediend.

OPZuid is het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland; SMILE staat voor Sociaal-Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale Woningvoorraad Midden-Brabant. Hoe staat het ervoor met deze aanvraag?

De aanvraag gebeurde onder leiding van Willem Jaspers. Begin juni kreeg hij te horen dat er vragen gesteld gaan worden over de aanvraag. Dat is een gebruikelijke stap als de beoordelingscommissie een aanvraag wil goedkeuren. Het krijgen van vragen is zelf zeer positief en leidt vaak (mits de vragen goed worden beantwoord) tot een positieve beschikking. De verwachting is dat de vragen medio juni binnenkomen. Vervolgens hebben we enkele weken de tijd om deze vragen te beantwoorden. Wordt vervolgd dus…

Midpoint Brabant