Skip Navigation or Skip to Content

Aan de slag met het Van Gogh National Park

In aansluiting op het bidboek, dat is gemaakt voor de wedstrijd mooiste natuurpark van Nederland, heeft Midpoint House of Leisure de opdracht gekregen om aan de slag te gaan met Van Gogh National Park.

Doel is om te verkennen wat nodig is om samen met andere partners tot realisatie van dit park te komen. Daarbij is aandacht voor zowel het versterken van de landschappelijke waarde als het vermarkten van de recreatieve waarde. Dit in aansluiting op Van Gogh Brabant en de ambities van de provincie en het Ministerie van Economische Zaken.

Meer weten? Neem contact op met programmamanager Leisure Joost Melis>

Midpoint Brabant