Skip Navigation or Skip to Content

013Food en Midpoint Brabant stimuleren circulaire economie met Up New Food

De vereniging 013Food en Midpoint Brabant hebben de handen ineen geslagen met Up New Food. Door dit nieuwe initiatief krijgen ondernemers uit de voedselsector ondersteuning bij het ontwikkelen van circulaire producten en projecten. De beide organisaties zijn hiervoor een overeenkomst aangegaan. “Door nauw samen te werken kunnen we de circulaire economie binnen de foodsector nog meer versterken in de regio Hart van Brabant”, zegt Lilian Damen, voorzitter van 013Food.

Met Up New Food voegen de partners extra waarde toe aan het duurzaam ondernemerschap binnen de voedselsector. Startups en innovatieve mkb-ondernemingen kunnen gebruik maken van kennis op dit gebied en krijgen van Midpoint Brabant ondersteuning bij het starten en opschalen. “Door onze netwerken toegang te geven tot deze mogelijkheden geven we de circulaire economie in onze regio een krachtige impuls”, zegt Bas Kapitein, algemeen directeur van Midpoint Brabant.

013Food is een vereniging van ondernemers en organisaties in de foodsector die een bijdrage levert aan de verduurzaming van de productie en consumptie van voedsel in Midden-Brabant.

Midpoint Brabant is het regionale economische samenwerkingsprogramma van ondernemingen, onderwijs en overheden dat de opgave heeft om de regionale economie zoveel mogelijk circulair en veerkrachtig te maken. “Wij ondersteunen ondernemers daarom bij het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan de circulaire economie. In food, maar ook bijvoorbeeld in bouw, textiel en leder. Uiteindelijk streven we ernaar om met Midden-Brabant een nationale circulaire hotspot te worden”, aldus Bas.

Door het verbinden van onze netwerken is er nog meer zicht op wat er lokaal speelt en ontstaan er nieuwe kansen om initiatieven aan elkaar te koppelen. Lilian Damen: “Met deze samenwerking bieden we onze leden de benodigde expertise en kunnen we substantieel bijdragen aan een voedselbewuste regio”.

De samenwerking sluit aan bij de ambitie van Tilburg om in 2045 een circulaire stad te zijn, vijf jaar vooruitlopend op de Rijksoverheid.

Midpoint Brabant