Ben jij gemotiveerd om zelf of als organisatie met circulaire economie aan de gang te gaan? Samen met onze vele partners bieden wij je ondersteuning bij het omzetten van jouw ideeën in concrete projecten. Het Midpoint Brabant Circulair programma bestaat uit vier stappen. Per fase bekijken we wat de beste vervolgstap is om jouw idee te realiseren of om nieuwe kansen voor jouw onderneming te benutten of te versnellen.

Vooraf: laat je inspireren

Hoe kun je het beste een idee circulair realiseren? Laat je inlichten over hoe een circulaire keten werkt, leer van best practices en ken de do’s en dont’s van het proces waar je mee te maken krijgt als je ermee aan de slag gaat. Midpoint Brabant werkt samen met vele partners die jou hiermee op weg kunnen helpen. Check hier welke mogelijkheden er zoal zijn:

Laat je inspireren!

Circulaire kansenscan

Circulair actieplan

Aan de slag!

Verder ontwikkelen

Stap 1: circulaire kansenscan

Welke marktkansen zie je voor jouw circulaire idee? Hoe kun je dit omzetten in een circulair product en proces? Wat is er technisch mogelijk en wat heb je allemaal nodig? En wat betekent dat voor jouw verdienmodel? Met een praktische kansenscan brengen we dit samen in kaart. Je krijgt een helder inzicht in de verbeterkansen en het rendement dat je kunt halen. Een expert van Midpoint Brabant Circulair evalueert de uitkomsten als basis voor een concreet actieplan.

Stap 2: circulair actieplan

Wij helpen je met het opstellen van een circulair actieplan om tot een gezonde circulaire business te komen. We verkennen de markt en brengen de impact van materialen en de keten van het product in kaart. Op basis daarvan bepalen we een stappenplan en stellen we een beknopte businesscase op. En we brengen je in contact met de juiste partners.

Stap 3: Aan de slag!

Samen met partners, investeerders, kennisinstituten en overheden werk je met onze diensten toe naar jouw circulaire innovatie. Je gaat samen met onze adviseurs en de experts van onze partners en aan de slag om de juiste financiering voor jouw project te vinden.

Stap 4: verder ontwikkelen

Ben jij na een tijdje al goed op weg met circulaire economie? Dan gaan we samen vervolgstappen bepalen om jouw circulaire business verder uit te bouwen en je netwerk verder te versterken.