Hier vind je veelgestelde vragen over het Midpoint Brabant Smart MKB programma. Staat het antwoord op jouw vraag er niet tussen of heb je een andere vraag? Stuur dan een e-mail naar: smartmkb@midpointbrabant.nl, dan helpen wij je snel verder.

Je wilt als MKB-ondernemer graag met jouw datavraagstuk aan de gang. Zakelijk succes hangt immers steeds meer af van digitalisering en benutten van data. Maar weet je waar je moet beginnen? Heb je zelf de tijd en kennis in huis om de juiste keuzes te maken? Neem je al meteen een dataspecialist of externe adviseur in dienst of is dat te kostenintensief? En heb je als ondernemer de kennis en middelen om een eigen ICT-platform goed te kunnen onderhouden? Exclusief voor MKB-ondernemingen in Midden-Brabant is Midpoint Brabant gestart met het Smart MKB programma. Daarin helpen we je met jouw datavraagstukken om nieuwe kansen te creëren voor een succesvolle en toekomstbestendige business. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

In een vrijblijvend intake gesprek kijken we samen naar de ambities en mogelijkheden voor jouw onderneming. Met een datakansenscan verkennen welke datagedreven businesskansen je kunt benutten of versnellen. Aansluitend helpen we je met een praktisch data-actieplan om tot meer business met datagedreven ondernemen te komen. Samen met onze digicoaches, studenten en experts werk je in circa vier tot zes maanden met onze Smart MKB diensten toe naar een prototype en nieuwe kennisontwikkeling. Je ontvangt hiervoor een kortingsvoucher.

We ondersteunen jouw onderneming met het definiëren van de waarde van data en de vertaling naar een businesscase. Vervolgens stellen we samen een meerjarig routeplan voor. Met concrete stappen werken we toe naar een eerste werkend prototype: het data-actieplan.

Om ondernemers te helpen, maakt Smart MKB gebruik van vele databronnen van diverse kennispartners. Bekende manieren van informatie verwerven zijn schriftelijke enquêtes en telefonische interviews. Maar deze zijn kostbaar en tijdrovend. Omwille van kostenbesparing en efficiëntie verzamelt Smart MKB op verzoek van jou als ondernemer data uit je eigen administratie en publieke databronnen. In overleg kunnen op speciale voorwaarden ook binnen samenwerkingsvormen met andere bedrijven (in een consortium) data worden gedeeld.

Dat doen we met de meest geavanceerde technieken. Smart MKB voldoet aan de hoogste beveiligingsstandaarden en laat regelmatig de beveiliging checken door gespecialiseerde partijen.

Smart MKB levert nooit herkenbare gegevens aan derden, ook niet aan andere overheidsinstellingen. (Wetenschappelijke) instellingen kunnen onder strenge voorwaarden toegang krijgen tot gepseudonimiseerde gegevens op persoons- of bedrijfsniveau. Hierbij worden individuele persoonsgegevens anoniem gemaakt, zodat ze niet gekoppeld kunnen worden aan personen.

Als je een enquête of quickscan invult of zelf gegevens aanlevert, dan stuur je deze informatie gecodeerd en onder vooraf besproken voorwaarden naar Smart MKB. Hier komen de gegevens terecht in een beveiligde omgeving. Alleen geautoriseerde medewerkers die dit voor de projectwerkzaamheden nodig hebben, hebben toegang tot deze gegevens. Projectmedewerkers moeten zich houden aan een geheimhoudingsplicht en ethische code voor data verwerken en data delen. Op verzoek kunnen medewerkers bij de start van een project een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.

Wanneer van te voren toestemming is geven door de opdrachtgever, vormen we de data om tot bruikbare bouwstenen voor andere projecten, zonder dat daarbij direct identificerende persoonskenmerken herleidbaar zijn. We anonimiseren of pseudonimiseren de data, zodat deze bijvoorbeeld voor trainingsdoeleinden gebruikt kunnen worden.

Het Smart MKB programma is beschikbaar voor ondernemingen uit de negen gemeenten uit Midden-Brabant: Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

Smart MKB houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen.