Groene waterstof (H2) gaat een belangrijk onderdeel uit maken van ons toekomstige energiesysteem en van duurzame mobiliteit. Ook voor Midden-Brabant kan waterstof een belangrijk alternatief zijn. Er zijn nog wel behoorlijk wat hobbels te nemen: transportondernemers kampen met lage marges en zijn huiverig voor hoge(re) kosten en inconsistent overheidsbeleid. Door het ontbreken van o.a. schaalvoordelen en een tankstationinfrastructuur, kan waterstof nu nog niet concurreren met de huidige brandstofprijzen.

Mede doordat Tilburg-Waalwijk verkozen is tot beste Logistieke Hotspot van 2019, vindt een aantal partijen het belangrijk om te investeren in een nieuwe waterstofeconomie om daarmee de genoemde hobbels weg te kunnen nemen.

Stichting MOED, Midpoint Brabant, Gemeente Tilburg en WaterstofNet verkennen samen de mogelijkheden voor een waterstofinfrastructuur en toepassingen in de logistiek. Een ‘Coalition of the Willing’ verkent samen de kansen en de technische- en economische haalbaarheid. Heeft u interesse? Neem contact op met twanvanlankveld@midpointbrabant.nl.