Verladers en logistieke dienstverleners in Midden-Brabant verwerken grote hoeveelheden retourstromen. Het doel van deze verkenning is om retourstromen in beeld te krijgen die kansrijk zijn voor bundeling in een collectieve aanpak, bijvoorbeeld in de vorm van verwerking, mining en opwaardering. De verkenning wordt opgezet door de gemeente Tilburg, gemeente Waalwijk en Midpoint Brabant.