Multimodaal transport levert een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de logistiek. Vervoer per binnenvaart en per spoor is betrouwbaar en een duurzaam alternatief voor het wegvervoer. Midden-Brabant heeft een uitstekende multimodale infrastructuur én dienstverlening. Midpoint Brabant Smart Logistics spant zich in om het verladende mkb in de regio bekend te maken met de voordelen van multimodaal transport. De partners in dit project zijn BUAS/LCB, MCA Brabant, Barge Terminal Tilburg en Regionaal Overslag Centrum Waalwijk

Download hier de video-infographic over Multimodaal transport.