Werken in de logistiek is niet sexy. Ook is het imago suboptimaal. Gelet op de ambities en Personeelsbehoefte, is het wenselijk dat het imago verbeterd wordt. Dit vindt onder meer plaats via een gerichte marketing en communicatiecampagne. De partners zijn Midpoint Brabant Smart Logistics, Human Capital tafel Logistiek, gemeente Tilburg en gemeente Waalwijk.