‘Get ahead in Europe’ is een samenwerking tussen het havenbedrijf Rotterdam(Port of Rotterdam Authority) en Midpoint Brabant Smart Logistics (voorheen genaamd Logistiek Midden-Brabant).

De samenwerking richt zich op globale informatievoorziening om het logistieke bedrijfsleven te laten zien hoe deze zo snel en practisch mogelijk vanuit Nederland binnen 48 uur de gehele Europese markt met ca. 500 miljoen consumenten kan bereiken.

 

www.getaheadineurope.com

 

Voor meer informatie, bezoek de website: Get Ahead in Europe