Dit project heeft als doelstelling om digitalisering in de logistiek in Brabant naar een hoger plan te tillen, middels een proeftuin waarbij 15 deelnemende bedrijven werken aan een individuele case op het gebied van robotisering, AVS, Smart Contracts/Blockchain en Digitale Atlas. De resultaten worden gedeeld via de partners. De koepelorganisatie met Midpoint Brabant, REWIN West-Brabant, BUAS/LCB en Vijfsterrenlogistiek zorgt voor het monitoren van de voortgang en het valoriseren van de resultaten.