Vanwege de grote behoefte aan tijdelijke arbeidskrachten en seizoensgebonden pieken in de behoefte daaraan, zijn in Midden-Brabant veel arbeidsmigranten actief. Er is veel aandacht voor betere huisvesting en integratie. Door Midpoint Brabant Smart Logistics wordt vooral aandacht gegeven aan een betere afstemming van de inzet van arbeidsmigranten, verspreid over het jaar en het beschikbare aanbod aan ‘bedden’ in de regio. De partners zijn Midpoint Brabant Smart Logistics, Human Capital tafel logistiek, gemeente Tilburg en gemeente Waalwijk.