Logistieke processen veranderen. Dit heeft zijn weerslag op de arbeidsvraag. In de toekomst worden werkprocessen complexer. Onderwijs moet hierop in blijven spelen met gericht cursusaanbod. Ook om- en bijscholing blijven belangrijk, omdat de logistiek veel nieuwe medewerkers zoekt. Midpoint Brabant Smart Logistics is aangehaakt bij het project Rangeerterrein, gericht op het faciliteren van zij-instromers in de logistiek. De partners zijn Midpoint Brabant Smart Logistics, Human Capital tafel Logistiek, gemeente Tilburg en gemeente Waalwijk.