Eén van de doelen van Midpoint Brabant Smart Logistics is om dataficering en digitalisering in de logistiek in Midden-Brabant op een hoger plan te brengen. Dat doen we door innovatieprojecten te ontwikkelen, kennis te delen en bedrijven en kennisinstellingen te verbinden. Eén van de innovatieprogramma’s is DALI (Data Science voor Logistieke Innovatie), een samenwerking met Logistics Community Brabant (LCB), BUAS en REWIN West-Brabant.

In het project DALI werken ondernemers en onderwijs samen om middels het gebruiken van interne en externe data nog efficiënter en duurzamer te kunnen opereren. Op basis van data en nieuwe technologieën ontstaat meer accurate informatie en worden logistieke planningen nog beter voorspelbaar.

Een ander project is de AVS-proeftuin (Augmented Reality, Virtual Reality en Serious Gaming) waarin logistieke dienstverleners samenwerken om deze nieuwe technologieën toe te passen in de logistiek, bijvoorbeeld op het gebied van chauffeurstrainingen of onboarden van nieuwe personeelsleden.

Midpoint Brabant maakt daarnaast onderdeel uit van het Pitch Logistics (link opnemen naar www.pitchlogistics.nl).netwerk in Brabant, waarin logistieke startups gematcht worden met logistieke bedrijven. Veel startups ontwikkelen nieuwe digitale toepassingen die interessant zijn voor het werkveld. Het Pitch Logistics netwerk bestaat uit Logistics Community Brabant (LCB) en de andere logistieke regio’s in Brabant: West-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant.