Ook buitenland ziet kansen voor een duurzame, vrijwel volledige elektrische binnenhaven: Smart Port Waalwijk

Dit is een publicatie van het Brabants Dagblad.

Gemeente Waalwijk, Midpoint Brabant Smart Logistics en het Regionaal Overslag Centrum (ROC) Waalwijk zien kansen voor een duurzame, vrijwel volledige elektrische binnenhaven 'Smart Port Waalwijk'. De ambities vallen of staan met financiële steun van andere partijen. 

Voor een (robot)haven vol slimme en duurzame oplossingen ziet het buitenland nu ook kansen. Met een internationale lobby wordt naar geldschieters gezocht. In Brussel is een speciale pot voor zogeheten ‘Interreg-projecten’, waarbij partijen uit verschillende landen met elkaar samenwerken. En duurzaamheid en milieu staan daarbij hoog op de Europese agenda. Hamburg heeft via via kennis gekregen van Smart Port Waalwijk en heeft o.a. Waalwijk meegenomen in hun aanvraag. Waarschijnlijk is het in september duidelijk of de subsidie daadwerkelijk wordt toegekend.

Lees hier het hele artikel.


Europese primeur: nieuwe Waalwijkse binnenhaven volledig elektrisch

De aanleg van de nieuwe Waalwijkse binnenhaven en goederenterminal start, als alles volgens planning verloopt, dit jaar nog. In twee jaar tijd moeten die klaar zijn voor gebruik. De gemeente Waalwijk heeft samen met Regionaal Overslag Centrum Waalwijk en Midpoint Brabant Smart Logistics de ambitie opgepakt om voor 100% elektrisch en duurzaam te gaan: van het vervoer over water tot de goederenoverslag en het wegvervoer.

Smart Port Waalwijk

Eind 2020 ontving Waalwijk de eerste steun vanuit Brussel om de ambitieuze plannen − onder de noemer Smart Port Waalwijk − verder uit te werken. Momenteel ondergaat de haalbaarheid van het investeringsconcept een toets: ze kijken naar onder meer de kosten en baten, de opwekking en opslag van energie en de technische mogelijkheden. Zon en wind moeten de benodigde energie voor de goederenterminal en de voertuigen leveren, waarschijnlijk lokaal opgewekt en opgeslagen. Een elektrisch binnenvaartschip gaat op en neer naar Rotterdam varen en de goederen zullen gelost worden door elektrische trucks. De betrokken partijen willen graag laten zien dat het mogelijk is.

Meer informatie

  • Voor meer informatie over Smart Port Waalwijk, neem contact op met Harald Wouters via hwouters@waalwijk.nl.
  • Voor meer informatie over Midpoint Brabant Smart Logistics, klik hier.