Waalwijk maakt werk van Smart Mobility

Hoe kunnen pakketten slim vanuit distributiecentra naar ophaalpunten in het centrum worden vervoerd? En hoe komen werknemers naar hun werk op het bedrijventerrein. Startups Citysteps en InnoTractor sloegen pitchten samen het idee om het bedrijventerrein van Waalwijk met de stad te verbinden met slimme elektrische steps en fietsen en ontvangen een kickstartpremie van 15.000 euro.

Dinsdag 5 november vond het eerste Smart Mobility Event plaats in het centrum van Waalwijk. Waalwijk zet met het programma Smart Move in op slimme mobiliteit om op deze manier diverse uitdagingen die er zijn aan te pakken. Bereikbaarheid is voor Waalwijkse bedrijven, duizenden werknemers en inwoners van groot belang. Smart Mobility startups, bedrijven en kennispartners uit het hele land kwamen daarom naar Waalwijk om te werken aan concrete oplossingen voor deze uitdagingen.

Slimme step
De startups Citysteps en InnoTractor sloegen de handen ineen en pitchten samen het idee om het bedrijventerrein van Waalwijk met de stad te verbinden met slimme elektrische steps en fietsen. Zij ontvangen een kickstartpremie van 15.000 euro om het idee verder uit te werken en uit te voeren in Waalwijk. Maar er gebeurde nog meer. Tientallen andere startups, bedrijven en kennisinstellingen gingen ook aan de slag met de vier mobiliteitsvraagstukken van de gemeente Waalwijk. Vier ideeën die wenselijk, haalbaar en rendabel waren werden gepitcht aan de jury bestaande uit Ronald Bakker (wethouder Economie & Mobiliteit), Jolanda Smit (regisseur bij Brabant Mobiliteitsnetwerk) en Erik Jonkers (Manager Fulfilment Center bol.com).

Waalwijk heeft ambitie
Wethouder Bakker is enorm tevreden met het niveau van de oplossingen die werden aangedragen: “Het is ontzettend knap om te zien hoe gedreven mensen in zo’n korte tijd tot slimme oplossingen komen. Ik heb zelf voornamelijk gekeken of de concepten een wezenlijk probleem gaan oplossen of een echte behoefte van de doelgroep vervullen. Ik kijk er naar uit om samen met Citysteps en InnoTractor het idee verder uit te werken en ook daadwerkelijk in Waalwijk in gebruik te nemen. We hebben de ambitie om van Waalwijk dé plek te maken voor het ontwikkelen, testen en implementeren van slimme mobiliteit.”

Smart Move programma
In het Smart Move programma komen vier mobiliteitsvraagstukken naar voren. In de zomer van 2019 heeft de gemeente Waalwijk samen met het lokale bedrijfsleven en kennispartners nagedacht over slimme oplossingen voor deze vier mobiliteitsvraagstukken:

  • Stadsdistributie: hoe kunnen we pakketten slim vanuit distributiecentra naar ophaalpunten in het centrum vervoeren?
  • Werknemersshuttles: hoe kunnen we gezamenlijk shuttlevervoer organiseren voor werknemers van bedrijventerreinen?
  • E-bike station: hoe kunnen we fietsen een prettig alternatief laten zijn voor de bus of als ‘last-mile’ vervoer?
  • Logistieke overslag: hoe kunnen we de overslag van goederen in de nieuwe insteekhaven automatiseren en integreren?

Bron: www.logistiek.nl

Foto's: Willeke Machiels


Start-up ChainCargo breidt platform voor spoedzendingen uit naar Benelux

De Eindhovense startup ChainCargo heeft 400.000 euro aan groeigeld ontvangen. Met dit bedrag wil het bedrijf zijn app voor spoedzendingen verder ontwikkelen en opschalen in de Benelux.

ChainCargo maakt gebruik van bestaande transportbewegingen bij een groeiend aantal van inmiddels ruim 200 aangesloten koeriers. Via de app worden spoedzending gekoppeld aan een chauffeur in de buurt, die de lading mee kan nemen. De zending kan vervolgens realtime worden gevolgd.

De kapitaalinjectie, deels afkomstig van BOM Brabant Ventures, is bedoeld voor verdere optimalisatie van de app, uitbreiding van het team en opschaling in de Benelux. “We zijn enthousiast en trots dat we al binnen een jaar na de oprichting de eerste investeerders achter ons hebben”, zegt medeoprichter Giovanni Gubbels, Head of Business & Operations. “Onze dienst speelt in op belangrijke kwesties in de transportsector. Dat wordt opgemerkt.”

Het verminderen van files en het terugdringen van CO2 uitstoot is een van onze belangrijkste opdrachten”, zegt investment manager Robin Franken van BOM Brabant Ventures. ChainCargo laat zien dat door een slimme inzet van transportmiddelen het aantal gereden kilometers met 10-15 procent wordt teruggebracht. In potentie bereikt ChainCargo zelfs een besparing van 40 procent. Dat is niet alleen goed voor het milieu. Het zorgt ook voor minder files.”


Succesvolle kick-off gezamenlijk Brabants klimaatprogramma

Op 26 september was de LocHal in Tilburg het decor voor de succesvolle aftrap van het gezamenlijke Brabantse klimaatprogramma ‘leefbare stad’. Nederlands’ 40 grootste gemeenten moeten vóór 2020 de grenzen van hun zero-emissie zones aangeven, als uitwerking van het nationale Klimaatakkoord. Einddoel: verduurzaming op het gebied van stadslogistiek door middel van samenwerking tussen overheid, onderzoek en ondernemers in een langdurige Brabantse learning community Leefbare Stad.

Vanuit het nationaal Klimaatakkoord heeft de Nederlandse overheid zich ten doel gesteld om in 2030 circa 7.3 miljoen ton CO2 te besparen door de verduurzaming van logistiek. Eén van de onderdelen van dit akkoord is om in de komende jaren maatregelen te nemen voor verduurzaming van transporten van en naar de binnenstad mede door het instellen van 'zero-emissie-zones'. Ook Brabantse gemeenten staan voor deze opgave. In eerste instantie de 5 grootste; Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Breda, Tilburg en Helmond, maar omdat CO2-uitstoot niet stopt bij de gemeentegrens, zijn nadrukkelijk alle Brabantse gemeenten betrokken. In het programma LEEFBARE STAD wordt beschikbare kennis en ontwikkeling gebundeld, wordt onderzoek uitgevoerd door Brabantse kennisinstellingen, wordt tijd en kosten bespaard door kennisdeling en wordt toegewerkt naar een gezonde en leefbare binnenstad. Logistics Community Brabant neemt hierin het voortouw.

Sprekers

In een interactieve bijeenkomst werd het klimaatlandschap aan de deelnemers gepresenteerd. Geert-Jan Verbakel (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) gaf een toelichting op de afspraken uit het Nationaal Klimaatakkoord en de daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda duurzame en efficiënte stadslogistiek. Sjef de Wit (provincie Noord-Brabant) vertaalde dit landelijke programma naar provinciale doelstellingen; een versnelling geven aan de verduurzaming van het wegtransport tussen 2020 en 2030 en sloeg daarmee een mooie brug naar de ontwikkeling van de Roadmap ‘Verduurzaming goederen wegvervoer en stadslogistiek Brabant 2020-2030’ door Buck Consultants International. Daarbij ging Peter Colon, aan de hand van stellingen, in discussie met het publiek; hoe ambitieus willen wij als Brabant zijn en waar leggen wij de zwaartepunten in de maatregelen?

 

 

Steen in de vijver

Dat het klimaatakkoord nog niet een-twee-drie is uitgevoerd bleek wel uit de reacties uit de zaal. Veel vragen werden gesteld over de mogelijk- en onmogelijkheden van de opdracht.

Leo Kemps (directeur LCB): ‘Uiteraard zijn er nog veel vragen en is deze bijeenkomst slechts een begin. We proberen vandaag een steen in de vijver te gooien; een start om gezamenlijk te komen tot een vertaling van het klimaatakkoord naar Brabantse invulling. We starten bij de 5 grootste gemeenten die een directe opgave hebben, maar willen dit programma uitrollen over heel Brabant en pakken daar alle aanpalende stakeholders bij’.

Learning Community

Omdat LCB direct in verbinding staat met het onderwijs en onderzoek, wordt een learning community opgericht waarbij ‘bouwen’ en ‘leren’ belangrijke pijlers zijn. Lector Smart City en Logistics aan de Breda University of Applied Sciences, Hans Quak, gaf in zijn presentatie duidelijk aan dat de discussie over implementatie van zero-emissie zones veel verder gaat dan schoner transport, waarbij ook een transformatie van het logistieke proces en de stedelijke ruimtelijke ontwikkelingen belangrijke aandachtspunten zijn. Via een learning community, waarin overheden, ondernemers en onderwijs/onderzoek actief samenwerken, probeert LCB dit onderwerp verder vorm te geven en kennis te versnellen. In de komende periode gaat LCB haar energie leggen in het verbinden van bestaande logistieke initiatieven, koppelingen leggen met bestaande regionale uitvoeringsprogramma’s en organiseren van onderlinge samenwerking met de betrokken kennispartners.

Over Logistics Community Brabant

Logistics Community Brabant (LCB) brengt Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Onderzoek bij elkaar om samen te komen tot logistieke innovaties in Noord-Brabant voor vandaag en morgen. LCB is een samenwerking tussen de Nederlandse Defensie Academie, Breda University of Applied Sciences, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit van Tilburg en wordt gefinancierd door de Gemeente Breda en de Provincie Noord-Brabant. Midpoint Brabant is samen met Rewin, Vijf sterren logistiek en Brainport Eindhoven regiopartner van Logistics Community Brabant. Via de LCB KENNIS NAVIGATOR worden de nieuwste ontwikkelingen rondom de 6 LCB-thema’s ontsloten. www.logisticscommunitybrabant.nl


Truckparking Vossenberg

Truckparking bedrijventerrein Vossenberg definitief geopend

Omdat er al jaren op de bedrijventerreinen veel overlast wordt ervaren door langs de weg geparkeerde vrachtwagens waarbij chauffeurs zelfs overnachten in de trucks en kamperen in de berm is er in 2016 een pilot gestart om dit probleem op te lossen.

De Vitaalverenigingen  van Vossenberg, Loven en Katsbogten, de BOM, firma Versteijnen en de gemeente hebben dit gezamenlijk opgepakt en hebben een tijdelijke truckparking aangelegd aan de Letostraat op Vossenberg.

Inmiddels zijn we drie jaar verder en is de truckparking een succes. Daarop heeft het college besloten voor Vossenberg een definitieve parking aan te leggen aan de Theseusstraat op bedrijventerrein Vossenberg. Deze definitieve parking wordt nu per 30 september geopend en levert daarmee een bijdrage aan ons vestigingsklimaat en faciliteert Tilburg nog meer als logistieke hotspot.

De parking is voorzien van basis sanitair, picknickbanken, camerabewaking, verlichting en ondergrondse afval containers. Gemeente Tilburg investeert ongeveer 2 miljoen in deze truckparking. Vitaal Vossenberg neem een deel van de exploitatie voor haar rekening. Een kanttekening is dat tijdens deze pilot voor de bedrijventerreinen Loven en Katsbochten duidelijk werd dat chauffeurs de reistijd naar de parking op Vossenberg te lang vonden. Dat betekent dat voor deze bedrijventerreinen een alternatieve oplossing moet worden bedacht. Hierover is de gemeente in gesprek met de Vitaal verenigingen van deze terreinen.

 

Bron: MakeItinTilburg.com


TRAVIS Road Services krijgt investering van Shell Ventures

De Tilburgse scale up TRAVIS Road Services heeft een investeringsronde opgehaald bij Shell Ventures. Het boekingsplatform van TRAVIS (www.yourtravis.com) verbindt transporteurs met lokale aanbieders van roadservices, zoals truckwash, tankcleaning, truckparking en repair. Met deze investering stelt Shell Ventures Travis in staat haar expansie binnen Europa verder te accelereren.

Van regionale speler naar internationale scale up

TRAVIS is ontstaan in de dagelijkse praktijk van een truckwash onderneming, waarbij men opliep tegen het inefficiënte en kostbare administratieve proces rondom het vinden, boeken en betalen van roadservices. Door te investeren in technologie, werd jarenlange ervaring omgezet in een innovatieve digitale oplossing. Het boekingsplatform verbindt transporteurs met lokale aanbieders van roadservices. Meer dan 500 servicelocaties hebben zich inmiddels aangesloten bij het netwerk van TRAVIS en meer dan 60.000 truckers maken momenteel gebruik van het platform. De Tilburgse onderneming is uitgegroeid van regionale speler naar een internationale scale up. TRAVIS is momenteel actief in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Denemarken, Spanje, Polen en Oostenrijk en streeft naar volledige Europese dekking in de komende paar jaar.

Kosten, tijd en omrijdkilometers worden nu bespaard

"Om een vracht te kunnen inladen en vervolgens van A naar B te rijden, maakt een chauffeur gebruik van roadservices, zoals truckwash en tankcleaning. Het vinden en betalen van deze essentiële diensten was vroeger een handmatig en tijdrovend proces en bracht veel administratieve rompslomp met zich mee, voor zowel transporteurs als de aanbieders van roadservices. TRAVIS automatiseert dit proces van het vinden, boeken en betalen van roadservices, wat resulteert in eenvoudige en snelle transacties", zegt Dennis van Veggel, oprichter en CEO TRAVIS. "Dankzij ons uitgebreide Europese netwerk kunnen wij de planning van transporteurs optimaliseren en daarmee kosten, tijd en omrijdkilometers besparen”.

Travis laat posities versterken

Van Veggel: "Wij voorzien in de nabije toekomst dat slimme (autonome) voertuigen automatisch de best beschikbare roadservice zullen vinden, boeken en betalen op basis van ‘realtime’ data. We noemen dit data-driven roadservices. We horen van onze klanten en partners dat, door het automatiseren van dit boekingsproces, wij hun administratieve lasten reduceren en hen meer inzicht en controle geven over hun roadservices. TRAVIS stelt transporteurs hiermee in staat om hun positie in de steeds internationaler wordende logistieke sector te versterken".

Ambitie om de europese markt te veroveren

"Wij geloven in de ambitie van TRAVIS om de Europese markt voor roadservices te veroveren", zegt Peter van Giessel, Investment Director bij Shell Ventures. "TRAVIS bundelt en ontsluit onderscheidende en vaak verspreide roadservices die essentieel zijn voor de veiligheid en efficiëntie van fleets. Het stelt transporteurs in staat om deze essentiële diensten te lokaliseren, te boeken en ze zelfs te betalen met tankkaarten, zoals de Shell Card. Ik ben ervan overtuigd dat door de toename van het aantal aangesloten voertuigen de vraag naar data-driven roadservices zal groeien. Tegen deze achtergrond, gecombineerd met de groeiende schaalvoordelen, hebben we er alle vertrouwen in dat het ambitieuze team van TRAVIS de markt voor roadservices verder zal veroveren".

Shell Ventures, opgericht in 1998, is het durfkapitaalfonds van Royal Dutch Shell plc (“Shell”) met kantoren in Europa, de VS, India en China. Shell Ventures investeert in innovatieve technologieën en bedrijfsmodellen op het gebied van olie en gas, hernieuwbare energie en de veranderend mobiliteit. Samen met andere multinationals, durfkapitaalfondsen en participatiepartijen, investeert Shell Ventures in zowel startende als groeiende ondernemingen. (Voor meer informatie, kijk op: www.shell.com/shell-ventures)

Over TRAVIS Road Services

TRAVIS Road Services voorziet transporteurs in een uitgebreid Europees netwerk van roadservices. Door gebruik te maken van het TRAVIS boekingsplatform kunnen transporteurs services zoals truckwash, tankcleaning, truckparking en repair vinden, boeken en betalen. Het netwerk breidt zich dagelijks uit met gekwalificeerde partners en services uitgebreid. TRAVIS biedt inzicht en grip en stelt transporteurs in staat hun roadservices te beheren: maximaal gemak en controle verzekerd. Meer informatie over TRAVIS Road Services vindt u op: www.yourtravis.com

Waarom Tilburg?

Dennis van Veggel founder en CEO TRAVIS: “We zijn van origine een Tilburgs bedrijf en zijn diep verankerd met de regionale logistieke sector. Zo waren bijvoorbeeld GVT Group of Logistics, P&M Express en Kuijpers Group, ook Tilburgse ondernemingen, de eerste gebruikers van ons platform en hebben ons hiermee enorm op weg geholpen. In Tilburg zijn de lijnen kort en draait veel om logistiek, waardoor er erg veel kennis en expertise aanwezig is. Dit gecombineerd met aanstormend talent van Tilburg University en Avans Hogeschool, maakt dat wij hier uitstekend gesitueerd zijn om onze internationale groeiambitie te realiseren.”

 

Lees de rest van dit artikel op de website van onze partner, MakeitinTilburg.com


Rhenus' slimme en duurzame 'The Tube' trekt de aandacht

Algemeen Bestuur Midpoint Brabant bezoekt Rhenus

Het Algemeen Bestuur van Midpoint Brabant bracht onlangs een werkbezoek aan het meest duurzame distributiecentrum van Nederland: New logic III aan de A58 in Tilburg van Rhenus Contract Logistics. Iedereen was onder de indruk van het distributiecentrum dat de hoogste BREEAM duurzaamheidscore tot dusverre in Nederland heeft gehaald (99,48%). Dit wordt gehaald door o.a. het gebruik van duurzame materialen (waaronder LED-verlichting in het hele pand), isolatie en de toepassing van zonnepanelen en een warmtepomp.

The Tube volledig gericht op de healthcare markt

Voor Rhenus Contract Logistics is New Logic III, ook wel The Tube genoemd, één van 2 operaties in Tilburg en is volledig gericht op de healthcare markt. Deze markt kenmerkt zich door hoge eisen ten aanzien van handling, traceerbaarheid van producten en kwaliteitscontrole. Belangrijke redenen om deze operatie in Tilburg te vestigen zijn o.a. de mogelijkheid om op een zichtlocatie een pand met moderne uitstraling te bouwen en de ligging t.o.v. de Europese hubs van internationale pakketvervoerders.

Lees hier meer over het meest duurzame distributiecentrum van Nederland.

 

 

 


DALI: workshop over Data Awareness in de logistiek

Data Awareness

Het dataficatieprogramma van Midpoint Brabant Smart Logistics is al een tijdje onderweg. Op 4 juli jl. vond een workshop plaats voor de deelnemende bedrijven. De workshop had betrekking op ‘Data Awareness’, oftewel wat zijn nu typisch de uitdagingen en valkuilen die je tegenkomt als je met data aan de slag gaat in de logistiek. De workshop bestond uit praktische oefeningen met betrekking tot de classificatie van data en machine learning en werden gekoppeld aan de concrete pilots die in het DALI project ontwikkeld gaan worden. In totaal namen 21 mensen deel aan de workshop van 9 deelnemende bedrijven en partners.

Lees hier meer over het project DALI.

DALI wordt mede mogelijk gemaakt door:


Bijenkorf opent nieuw distributiecentrum in Tilburg

Nieuw distributiecentrum Bijenkorf

De Bijenkorf opende afgelopen week de deuren van haar nieuwe distributiecentrum in Tilburg. Ingram Micro, HVBM Vastgoed én Bijenkorf organiseerden deze feestelijke bijeenkomst, die officieel werd geopend door wethouder Berend de Vries en Wim van de Donk, commissaris van de Koning. Warenhuisconcern de Bijenkorf gaat vanuit Tilburg zeven warenhuizen in Nederland bevoorraden.

Duurzaamheid en medewerker centraal

Ook worden in het distributiecentrum de e-fulfilmentactiviteiten uitgevoerd. Deze activiteiten heeft de Bijenkorf uitbesteed aan logistiek dienstverlener Ingram Micro CLS Benelux. In het duurzame dc van iets meer dan 31.000 vierkante meter komen naar verwachting 300 tot 400 mensen te werken, op piekmomenten meer. Pieter Heij, directeur Multichannel de Bijenkorf:

“We zijn trots dat we een nieuw distributiecentrum hebben waarin duurzaamheid en de medewerker centraal staan.“

Bron: Make it in Tilburg


Decathlon realiseert nieuw dc op herontwikkelingslocatie in Tilburg

Decathlon realiseert nieuw dc op herontwikkelingslocatie in Tilburg

Het heeft even geduurd maar eindelijk heeft Decathlon een locatie gevonden in Tilburg waarop een nieuw distributiecentrum kan worden gebouwd. Twee locaties had de Franse sportwinkelketen in de logistieke hotspot nummer 1 op het oog. Die vielen allemaal af. Uiteindelijk is een herontwikkelingslocatie gevonden op bedrijventerrein Kraaiven, waar de Franse retailer een dc ter grootte van circa 45.000 vierkante meter laat bouwen.

Logistiek vastgoed ontwikkelaar HVBM Vastgoed neemt de ontwikkeling van het distributiecentrum van Decathlon op zich. Op de nieuwbouw locatie was ooit distilleerderij Cooymans gevestigd.

Zwaluwenbunders viel af

Het vinden van een nieuwbouwlocatie in de logistieke hotspot nummer 1 van Nederland had de afgelopen jaren de nodige voeten in aarde. De snel groeiende Franse retailer wilde zijn nieuwe dc in eerste instantie vestigen op het toekomstige bedrijventerrein Zwaluwenbunders. Dat plan ging niet door omdat de gemeente Tilburg de plannen hiervoor op de lange baan moest schuiven. Daarna kwam een locatie op Kraaiven in het vizier, direct naast het nieuwe distributiecentrum Bijenkorf, dat aanstaande donderdag feestelijk wordt geopend. Deze locatie viel uiteindelijk ook af vanwege broedende vogels, zegt HVBM-directeur Adriaan Molenschot. “Het broedseizoen begon dit jaar eerder dan. Daardoor konden we geen bomen meer kappen om deze locatie nog op tijd bouwrijp te maken.”

Dc verrijst op herontwikkelingslocatie

Desalniettemin wilde Decathlon koste wat kost snel beginnen met bouw in Logistieke hotspot Tilburg. Een oplossing was volgens Molenschot snel voorhanden want HVBM heeft recent een paar straten verderop op hetzelfde Kraaiven een grootschalige herontwikkelingslocatie gekocht, waar het nieuwe distributiecentrum voor Decathlon zalverrijzen.

Werkgelegenheid voor 150 mensen

Het distributiecentrum – een ontwerp van Dedato Architecten – wordt door het Franse bedrijf gebruikt voor de bevoorrading van de Nederlandse winkels. Het pand wordt naar verwachting medio volgend jaar geopend. Er is werkgelegenheid voor in eerste instantie ruim 150 mensen.

Eerste oplevering medio mei 2020

Het distributiecentrum wordt gebouwd in twee fases. De eerste fase bestaat uit twee units met een totale oppervlakte van 31.716 vierkante meter kantoor-, mezzanine en magazijnruimte. Dit gedeelte wordt medio mei volgend jaar opgeleverd. De tweede fase van het distributiecentrum omvat 13.197 vierkante meter kantoor- en magazijnruimte en wordt direct na de eerste fase gebouwd. Bij de nieuwbouw streven HVBM Vastgoed en Decathlon naar een duurzaam distributiecentrum dat voldoet aan de BREEAM-standaard ‘Excellent’.

Bron: www.logistiek.nl

 

 


Investering van 130 miljoen euro in MKB Midden- en West-Brabant

17 Innovatieprojecten gericht op duurzame productie en distributie

Met een impuls van 10 miljoen euro sluit het Rijk aan bij de ambitie van de regio Midden-en West-Brabant. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De Regio Deal Midden- en West- Brabant Makes and Moves richt zich op het versterken van het MKB in de maakindustrie, in de onderhouds- en de logistieke sector. Ondernemers, onderwijs en overheid werken samen in de Regio Deal aan 17 innovatieprojecten. De arbeidsmarkt krijgt daarbij bijzondere aandacht. Nu er een akkoord is gekomen op de financiering en specifieke invulling van de deal, kan de regio starten met de uitvoering.

Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Midden- en West Brabant uit 88 inzendingen voor een Regio Deal. De regio Midden- en West- Brabant heeft een grote logistieke sector en maakindustrie. De Regio Deal Makes and Moves zet zich in om het economische ecosysteem in de regio te versterken tot een duurzame en toekomstbestendige economie met een centrale rol voor het MKB.

Verder zet de Deal in op een arbeidsmarkt in Midden- en West- Brabant, waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen door het opleiden en leven lang ontwikkelen van personeel uit alle lagen van de bevolking. Om dit te bereiken richt de regio fysieke en digitale ontmoetingsplekken in waar bedrijven, kennisinstellingen en studenten samenwerken aan slimme oplossingen voor duurzame logistiek en maakindustrie.

Innovatieve projecten

Met de 10 miljoen euro van het kabinet en de 120 miljoen euro vanuit het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, de provincie en lokale overheden, gaat de regio de 17 innovatieprojecten versneld uitvoeren. Voorbeelden van projecten zijn Datascience voor Logistieke Innovatie (DALI). Een initiatief vanuit Logistic Community Brabant verbonden aan de Breda University of Applied Science (BUAS). Dit project gaat bijvoorbeeld om minder gereden km’s over de weg met zo min mogelijk halflege vrachtwagens. Of het Plant based LAB in het voormalig Suikerlab in Bergen op Zoom. Dit wordt een fysieke broedplaats voor samenwerkingen gericht op de topsector agrofood. Het project ‘MakerSpace’ wordt een regionaal centrum in Tilburg voor doorontwikkeling van circulaire producten / innovaties. Daarnaast wordt het een werk- en ontmoetingsplaats voor contact tussen bedrijven die zich hiermee bezig houden. Het eerste beoogde resultaat van dit project zijn showcases voor textielrecycling.

Samenwerking

Bestuurders zijn blij met de laatste financiële impuls van het kabinet:

Theo Weterings, voorzitter Regio Hart van Brabant / Midpoint Brabant en burgemeester van Tilburg:

“Samenwerken. Daarin blinken we uit in deze regio. Specifiek in Mid-West richt de samenwerking zich op de economische kracht die we als regio hebben. Wij hebben een belangrijke en centrale positie in het logistieke netwerk in Europa: een te koesteren plek tussen Rotterdam en Antwerpen. Onze economische kracht laat zich het best zien op drie terreinen: de maakindustrie met veel banen voor onze inwoners, de innovatieve bedrijvigheid zoals al te zien is in de Tilburgse Spoorzone en de voorsprong die we hebben als onderdeel van de kennis-as van Brabant. Kennis, informatie, innovatie: dat maakt ons sterk. Net als de steeds intensievere triple helix samenwerking rondom Tilburg en Breda.”

Voorzitter commissie van advies Economie Regio West-Brabant en wethouder Economie, Werk en Bereikbaarheid van Breda, Boaz Adank:

“Als regio’s Midden- en West Brabant werken we steeds intensiever samen. Samen kunnen we echt een vuist maken en concurreren met grote economische regio’s in Noordwest Europa. We hebben een duidelijk doel voor ogen: internationaal koploper zijn in verantwoord produceren en distribueren. Dat is belangrijk omdat het verdienmodel van vandaag geen garanties biedt voor morgen. Samen met ondernemers en onderwijs investeren we in het verduurzamen van ons MKB. Zo maken we onze economie klaar voor de toekomst.”

Partnerschap Rijk-provincie-regio

De Regio Deal is een vliegwiel voor versterking van de nog jonge samenwerking tussen Midden- en West- Brabant en de samenwerking van de regio met het Rijk en de provincie op tal van terreinen.

Martijn van Gruijthuijsen, gedeputeerde Economie, Kennis en Talentontwikkeling van provincie Noord-Brabant:

“De provincie ondersteunt de Regio Deal omdat zij kansen ziet voor verdere ontwikkeling en vernieuwing van het krachtige midden- en kleinbedrijf in deze regio, onder meer door digitalisering en robotisering. Een goed functionerende arbeidsmarkt is een voorwaarde voor die vernieuwing. We investeren daarom samen in het benutten en behouden van talent op alle niveaus en in opleidingen die zijn gericht op de beroepen van de toekomst.”

Download: Factsheet overzicht Regio Deal projecten (PDF - 1,5 mb)

Partners

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede ondertekenaar van deze Regio Deal. Samen met de Stichting Midpoint Brabant, NV REWIN West-Brabant, Regio Hart van Brabant, Regio West Brabant, gemeente Tilburg en de gemeente Breda is deze deal tot stand gekomen. Daarnaast zijn er​ betrokken organisaties - die op basis van verklaringen deze deal ondersteunen - Triple helix Stuurgroep Economic Boards Midden- en West-Brabant, Economic Board West-Brabant en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

Meer informatie over betrokkenen, eerdere publicaties en achtergronden kunt u vinden via: https://www.midpointbrabant.nl/regiodeal