JéWe eerste winnaar van de Challenge Logistiek in Brabant

Met het programma Logistiek in Brabant willen het ministerie van I&M, de provincie Noord-Brabant en enkele grote gemeenten in Noord-Brabant bedrijven stimuleren om het aantal vrachtbewegingen in de spits terug te dringen. Een stimuleringsprogramma biedt bedrijven onder meer hulp van een expert om te onderzoeken hoe ze hun logistieke bedrijfsvoering efficiënter kunnen maken. Voor concrete verbeterprojecten die leiden tot minder vrachtverkeer in de spits kunnen bedrijven ook een subsidie aanvragen.

Stimuleringsprijs
Distibuteur JéWé, dat onder meer producten levert aan bekende bouwmarkten, heeft de stimuleringsprijs ontvangen in het provinciehuis. Het bedrijf wil op een voortvarende manier de beladingsgraad van de eigen logistieke stromen naar afnemers verhogen door ze te bundelen met zendingen van andere leveranciers die leveren aan dezelfde klanten. Resultaat: van veertig naar vijftien spitsritten door Noord-Brabant. Meer weten? Lees het juryrapport.

 

Dit bericht is gepubliceerd op 22 juni 2017.


Logistiek is meer dan heftrucks en vervoer

Dat logistiek veel meer is dan heftrucks en vervoer, ervaarden de tienduizend bezoekers tijdens de Dag van de Logistiek 11 juni op het bedrijventerrein Vossenberg West II in Tilburg. Wederom een geslaagde editie van dit evenement, dat voor de tiende keer plaatsvond.

Tijdens deze Dag van de Logistiek lieten ongeveer tachtig bedrijven het reilen en zijlen van de sector zien. Het evenement geeft antwoord op de vraag: wat komt er allemaal bij een logistiek proces kijken? Dit jaar organiseerden Mari van Geel en Ruud Phaff alweer de tiende editie. Vijftien jaar geleden raakten Phaff en Van Geel betrokken bij het Platform van de Logistiek, een overleg tussen het bedrijfsleven en onderwijs over de logistieke sector. Toen zat Phaff aan de kant van het bedrijfsleven en Van Geel aan de andere kant, het onderwijs. Daar praatten ze over logistieke problemen die ze zagen aankomen.

Antwoord op vergrijzing
“Tien tot vijftien jaar geleden riepen we al met zijn allen dat we in de toekomst een probleem zouden hebben”, vertelt Phaff. “We zouden te maken krijgen met de vergrijzing van de sector. De jeugd dreef steeds meer van ons af, want ze vonden de logistiek niet sexy genoeg. De vraag is dus altijd geweest: hoe kunnen we jongeren interesseren voor de logistiek?” Volgens de twee is dat ook het uitgangspunt van de Dag van de Logistiek. “Het heeft nog een oud en stoffig imago van een vrachtwagen- en heftruckchauffeur. Binnen Logistiek Midden-Brabant (LMB), het logistiek programma van Midpoint Brabant, proberen we dat om te buigen naar het feit dat het zo veel meer is dan dat.” En daar maken ze steeds meer stappen in.

Beroepstrots

In het begin kwamen er zevenhonderd man op het evenement af. Nu hebben ze vier edities op rij gehad met tienduizend bezoekers. Daar zit ook een hoop beroepstrots in: mensen nemen hun familie mee en geven een kijkje in hun werkomgeving. Maar er komen ook jongeren en zij-instromers langs die zich afvragen of de logistiek misschien iets voor hen is. Volgens Van Geel met resultaat: “Vanuit het onderwijs kregen we te horen dat het aantal aanmeldingen voor logistiekopleidingen de afgelopen vijf jaar is gestegen. En dat zelfs in de crisistijd. Dat laat zien dat onze inzet beloond wordt.”

Focus op Facebook
Tienduizend bezoekers naar een evenement krijgen vergt natuurlijk een goede promotie. Dit jaar lag de focus op Facebook waar vooral jongeren te vinden zijn. “We hebben negen beroepen gekozen om uit te lichten, zoals logistic engineer, kraanmachinist en informatie-analist. Daar hebben we korte filmpjes van gemaakt waarin het beroep zichtbaar is en welke competenties voor de functie nodig zijn.” De filmpjes van 45 seconden zijn op Facebook geplaatst en maar liefst 15.000 keer bekeken met een totaal bereik van 57.000 kijkers.

Flyeren

Daarnaast zijn jongeren in opdracht van Phaff en Van Geel de afgelopen twee weken langs scholen geweest om te flyeren.
Zeventig procent van de vmbo-leerlingen weet niet welke studie ze moeten kiezen. Daarom hameren Phaff en Van Geel er op dat er veel voorlichting moet komen om die leerlingen kennis te laten maken met de logistieke sector. Vanuit LMB is dan ook het initiatief genomen om een jaaragenda te maken, een soort roadshow. “We willen bepaalde momenten in het jaar kiezen waar we naar onderwijsinstellingen toe gaan, met hulp van de ambassadeurs van LMB. Daar laten we de wereld van de logistiek zien door middel van presentaties en gastcolleges. Leerlingen gaan dan ook naar bedrijven toe.” Niet alleen vmbo-leerlingen zijn interessant, ook lagere scholen, het mbo en zelfs het hbo. Het idee is al deels uitgewerkt en wacht nu op een kostenplaatje.

Na tien jaar klaar?
De Dag van de Logistiek blijft groeien en dat betekent dat er flink wat uren moeten worden gemaakt. “Dit is natuurlijk niet mijn opdrachtgever”, vertelt Van Geel. “En we steken er ontzettend veel tijd in, waardoor we er soms twintig uur per week aan kwijt zijn.” Ze doen het graag, maar na tien jaar wordt het misschien tijd om een stapje terug te doen. Daarom zijn ze op het idee gekomen om een groep young professionals, die verenigd zijn binnen LMB, de uitdaging te bieden om het evenement te organiseren. Phaff en Van Geel fungeren dan als coaches en helpen nog steeds mee om de Dag van de Logistiek op touw te zetten. “Volledig stoppen, dat willen we nog niet”, aldus Van Geel.

Bekijk het filmpje Dag van de Logistiek Tilburg 2017 >


And the winner is...

Tilburg-Waalwijk is de beste regio op het gebied van e-fulfilment. Dat bleek 16 mei na afloop van de Summit Logistieke Hotspots in Dordrecht.

Onze regio eindigde eerder met zeer kleine verschillen op de derde plek in de race voor de titel beste logistieke Hotspot van Nederland.

Intensieve samenwerking tussen de 3 O’s
Ronald Bakker, wethouder van Waalwijk: ’’Voor Logistiek Midden Brabant (LMB) onderstrepen deze mooie uitslagen, dat de regio een stevige en constante toppositie heeft verworven binnen de logistieke sector in Nederland.” Dit succes is grotendeels te danken aan de intensieve samenwerking die er plaats vindt tussen overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen. Hierdoor is het mogelijk om snel en actief verbanden te leggen, contacten op te bouwen en gezamenlijk in te spelen op de nieuwste marktontwikkelingen.

Actief beleid werpt vruchten af
E-fulfilment is zo’n ontwikkeling die in korte tijd een hoge vlucht heeft genomen. E-fulfilment zijn de werkzaamheden die nodig zijn bij de verwerking van goederen na een transactie via internet. De werkzaamheden kunnen bestaan uit: inslag en opslag, verzamelen, verpakken en verzenden van goederen naar de opgegeven adresgegevens. Logistiek en internetwinkels zijn daarbij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Snelheid, de juiste technische toepassingen en digitalisering zijn randvoorwaarden binnen dit proces. Midden-Brabant voert een actief beleid om bedrijven in deze sterk groeiende sector optimaal van dienst te kunnen zijn. Klinkende namen als CoolBlue en Bol.com kiezen niet voor niets onze regio als thuisbasis voor hun e-commerce logistiek. De nummer 1 positie als beste e-fulfilment hotspot van Nederland is een mooie opsteker voor de regio Midden-Brabant. Een positie die LMB in de toekomst zeker nog verder gaat verstevigen en uitbouwen.


88.000 m2 Coolblue in Tilburg

Coolblue breidt het magazijn in Tilburg uit naar 88.000 vierkante meter.

Dat is de derde en laatste fase van de ontwikkeling die deze online retailer heeft ingezet op bedrijventerrein Vossenberg West 2. Het magazijn gaat 3 hallen tellen met een oppervlakte vergelijkbaar met ongeveer 20 voetbalvelden.

Bekijk het filmpje over de uitbreiding >


88.000 m2 Coolblue in Tilburg

Coolblue breidt het magazijn in Tilburg uit naar 88.000 vierkante meter.

Dat is de derde en laatste fase van de ontwikkeling die deze online retailer heeft ingezet op bedrijventerrein Vossenberg West 2. Het magazijn gaat 3 hallen tellen met een oppervlakte vergelijkbaar met ongeveer 20 voetbalvelden.

Bekijk het filmpje over de uitbreiding >


Bijeenkomst Kennissessie "Ketenaansprakelijkheid in de Logistiek"

Het Midpoint Huis van de Logistiek en LMB (Logistiek Midden-Brabant) organiseren, in samenwerking met De Voort Advocaten en Bureau Cicero, woensdag 7 juni 2017 in het Huis van de Logistiek, een bijeenkomst over de risico’s voor ondernemingen in de logistiek bij de inzet van opdrachtnemers, zoals ondervervoerders en ZZP’ers, en de manier waarop deze risico’s beheerst kunnen worden. Denk daarbij met name aan de aansprakelijkheid voor het niet of onjuist betalen van loon of vergoedingen.

Een juridische toetsing van de praktijk, slimme contractuele afspraken en het keurmerk PayChecked in Transport zijn manieren om de risico’s te kunnen beperken. Tijdens de bijeenkomst zal een toonaangevende ondernemer uit de transportsector vertellen over hoe hij zijn onderneming heeft beschermd tegen genoemde gevaren.

De risico’s zijn door recente wetswijzigingen flink toegenomen. De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), welke per 1 januari 2017 is uitgebreid naar vervoersovereenkomsten, en de Wet Deregulering Arbeidsrelaties (de modelovereenkomsten voor ZZP’ers) zorgen beide voor een verhoogde kans op aansprakelijkheid van de opdrachtgever.

Ook de steeds actievere houding van de vakbonden vormt voor opdrachtgevers een steeds groter risico. Recente rechtspraak, met name over de inzet van buitenlandse vennootschappen of personeel, laat zien dat het aantal veroordelingen tot het moeten betalen van cao-loon toeneemt.

Het beheersen van de risico’s begint bij kennis. Deze kennis willen we in de bijeenkomst graag aan de aanwezige ondernemers overdragen. Op het gebied van nieuwe wetgeving, contracten en het door TLN en EVO ontwikkelde keurmerk PayChecked in Transport. Dit keurmerk zorgt ervoor dat kan worden aangetoond dat er conform relevante wet- en regelgeving wordt gewerkt. Een onafhankelijke inspectie-instelling toetst of er veranderingen en verbeteringen in de administratie en de bedrijfsvoering nodig zijn om het keurmerk te kunnen behalen.

Meer informatie en inschrijven kan online


Logistiek relatief onbekend bij jongeren

Logistiek blijft nog relatief onbekend bij jongeren. En het beeld dat hun ouders van deze bedrijfstak hebben, klopt al lang niet meer. Dat bleek tijdens de de BeroepenAvond Tilburg in het Mill Hill College in Goirle.

Arnold van Asten (Ingram Micro), Paul de Jong (Brandpath Group) en Mathé Holleman (HaCas Transport) hebben als ambassadeurs het logistieke werkveld onder de aandacht gebracht van een flink aantal scholieren. Daar is nog behoorlijk wat winst te behalen, geeft ook Paul de Jong aan: "Het valt op dat vooral de ouders een beeld hebben van de logistieke bedrijfstak, dat al lang niet meer klopt. In tegenstelling tot wat veel ouders/verzorgers denken, is logistiek juist een bedrijfstak met veel innovatie en zijn de carrièremogelijkheden vaak een stuk breder dan gedacht."

Roadshow
Logistiek Midden-Brabant wil de kennis van de logistiek als werkveld bevorderen, zowel bij scholieren als bij hun ouders, en zet met dat doel ambassadeurs in. Om de impact te bevorderen, gaan we een roadshow ontwikkelen. De goede kansen op de arbeidsmarkt die onze sector biedt, verdienen een breed platform en veel aandacht van jongeren en hun ouders!


Marktplaats voor logistieke diensten gestart

Onder het motto: “Geef je business een boost in Brabant! Bied je aan op de Marktplaats” is in maart 2017 de Marktplaats voor Logistiek in Brabant opengesteld.

Ga naar de site van de Marktplaats voor Logistiek >

Bedrijven die er van overtuigd zijn dat hun product of dienst kan zorgen voor minder vracht- en bestelverkeer in de spits, worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen. In dat voorstel laten zij zien hoe hun product of dienst leidt tot een efficiëntere logistieke keten en daarmee tot spitsmijdingen.

Samenwerking
Logistiek in Brabant is een samenwerking tussen de gemeenten Tilburg, Breda, Eindhoven en Helmond, de provincie Noord-Brabant, TLN en evofenedex. Het maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu


Marktplaats voor logistieke diensten gestart

Onder het motto: “Geef je business een boost in Brabant! Bied je aan op de Marktplaats” is in maart 2017 de Marktplaats voor Logistiek in Brabant opengesteld.

Ga naar de site van de Marktplaats voor Logistiek >

Bedrijven die er van overtuigd zijn dat hun product of dienst kan zorgen voor minder vracht- en bestelverkeer in de spits, worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen. In dat voorstel laten zij zien hoe hun product of dienst leidt tot een efficiëntere logistieke keten en daarmee tot spitsmijdingen.

Samenwerking
Logistiek in Brabant is een samenwerking tussen de gemeenten Tilburg, Breda, Eindhoven en Helmond, de provincie Noord-Brabant, TLN en evofenedex. Het maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu


Pilot Digital Supply Chain

Logistiek Midden-Brabant startte samen met Jheronimus Academy of Data Science en de gemeente Tilburg een verkenning naar de kansen die bigdata kan bieden in de supply-chain. Binnenkort beginnen de eerste individuele pilots met het bedrijfsleven. Doel: te komen tot (grootschalige) Brabantbrede proeftuinen.

Aanleiding voor deze samenwerking is de overtuiging dat digitalisering in de logistieke keten zorgt voor het efficiënter en innovatiever inrichten van het logistieke netwerk. Het supply-chain werkveld beseft zich dat er veel data beschikbaar is, maar het is nog onduidelijk hoe bedrijven hiermee concreet mee aan de slag kunnen om de kansen te verzilvere. Lees meer>