Innovatieve ideeën initiëren, stimuleren en ontwikkelen.

In Midden-Brabant werken we aan een slimme duurzame economie en samenleving. We innoveren dus met het oog op economisch én sociaal effect. In onze regio bekijken we innoveren niet alleen vanuit technologische vooruitgang. Heel nadrukkelijk zoeken we naar samenhang met maatschappelijke zaken als duurzaamheid, ontwikkeling van de arbeidsmarkt en een mooie en goed leefbare omgeving.

Innovatie loopt als een rode draad door ons logistieke programma met de toepassingsgebieden data science, start-ups en multimodaal.

DAta science for Logistics Innovation (DALI)

Midpoint Brabant Smart Logistics werkt samen REWIN, BUAS en LCB om kansen, die data science biedt in de supply chain, te verzilveren. Er is veel big data beschikbaar, maar hoe kunnen bedrijven dit toepassen in de praktijk. Het DALI programma richt zich op bewustwording van de waarde van big data voor de supply chain. Dit gaat van aanreiken van kennis en hulpmiddelen tot starten van pilots in een regionale proeftuin. Deelnemers zijn logistieke dienstverleners, verladers, start-ups en IT bedrijven.

Start-ups (Pitch Logistics)

Wie een briljante oplossing heeft bedacht voor een logistiek probleem zoekt wellicht naar hulp om deze verder te ontwikkelen en op de markt te brengen. Dit kan via Pitch Logistics, een netwerk van start-ups, innovatieve logistieke ondernemers, topmanagers in de Supply Chain branche en stakeholders van de overheid in de regio Midden-Brabant. Andersom kan ook: we organiseren challenges om concrete vragen van logistieke ondernemers te beantwoorden met praktische applicaties die door start-ups ontwikkeld worden.

Multimodaal

Op een betrouwbare en efficiënte manier producten in de Europese markt beschikbaar hebben is voor veel bedrijven een dagelijkse uitdaging. Congestie, chauffeurstekorten en stijgende kosten zijn daarbij belangrijke uitdagingen voor het wegvervoer. De markten zijn ook bereikbaar via andere ‘wegen’ zoals water of spoor. Deze ‘nieuwe wegen’ oftewel NewWays naar de markt kunnen ook gerealiseerd worden middels multimodale verbindingen. Het ontbreekt nogal eens aan voldoende schaal en omvang van goederenstromen om dergelijke verbindingen tot stand te brengen. Het NewWays Brabant programma verbindt, in samenwerking met Lean & Green Off Road, de juiste bedrijven en bestemmingen en bouwt aan nieuwe corridors vanuit Midden-Brabant. Corridors tussen Tilburg en Hongarije en Polen zijn inmiddels gerealiseerd.

In 2017 heeft GVT een railverbinding tot stand gebracht tussen China en Railport Brabant in Tilburg en reduceert de doorlooptijd van een container tot 15 dagen. De shuttle biedt een betrouwbare verbinding met de industriële regio rond Chengdu in China en heeft een frequentie van 5 vertrekken per week. De Nieuwe Zijderoute, het netwerk van goederenvervoer tussen Azië en Europa, heeft de afgelopen jaren razendsnel aan populariteit gewonnen. De Nieuwe Zijderoute verwijst naar de One Belt, One Road initiative, de ontwikkelingsstrategie van de Chinese overheid, gericht op de verbinding en samenwerking tussen Euraziatische landen. Tilburg is daar, als eerste stad in Nederland, een prominent onderdeel van.