Onderwijs, talentontwikkeling en talentontwikkeling

Slimme bundeling van kennis en vaardigheden, dat is waar onze regio bekend om is. Zo beschikken we over een sterke kennis- en onderwijsstructuur met drie mbo’s, twee hogescholen, een vooraanstaande universiteit en vele verbonden kennisinstituten. We maken een koppeling met het bedrijfsleven: van het bedenken van ideeën tot het realiseren van succesvolle implementaties. De combinatie van vakopleidingen met de werkpraktijk zorgt bovendien voor praktisch toepasbare innovaties.

Door het grote aanbod kennis- en onderwijsinstellingen op alle niveaus, met meer dan 30.000 (internationale) studenten in de meest uiteenlopende disciplines, is er in de regio een constante toestroom van werkkrachten.

Midpoint Brabant is partner van de Logistics Community Brabant (LCB). LCB heeft als doel om de gezamenlijke logistieke kennis en denkkracht van alle logistieke HBO en WO opleidingen in Brabant naar het logistieke MKB te brengen. In andere woorden: kennisvalorisatie door de verbonden kennisinstellingen Breda University of Applied Sciences, Tilburg University, Technische Universiteit Eindhoven en de Nederlandse Defensie Academie.

Deltaplan Logistiek

Een aantal belangrijke logistieke organisaties in Midden-Brabant heeft in overleg met de overheid de lange termijn ontwikkelingen op het gebied van logistiek besproken. Zoals over infrastructuur, arbeidsmarkt en het imago van de sector. Hieruit is het initiatief ontstaan om een plan te ontwikkelen met een analyse van de knelpunten en voorstellen voor oplossingsrichtingen. Dit Deltaplan Logistiek, dat wordt ontwikkeld onder regie van Midpoint Brabant Smart Logistics, gaat bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de regio.

Logistiek Academie Midden-Brabant

Onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden in Midden-Brabant hebben de Logistiek Academie Midden-Brabant opgezet met als doel om opleiden, trainen en ontwikkelen van logistiek personeel effectiever en efficiënter vorm te geven. De academie vormt de verbindende schakel tussen vragen vanuit de logistieke markt en opleidingen, trainingen en cursussen die hiervoor ontwikkeld zijn of worden. De academie richt zich op zij-instromers, zittende medewerkers en studenten die een logistieke opleiding volgen. Alle logistieke bedrijven in de regio kunnen de instrumenten gebruiken, met het oog op een leven lang leren.