Duurzame toekomstgerichte aanpak.

Onze profilering als ‘smart region’ vraagt natuurlijk om een toekomstgerichte aanpak op het gebied van duurzaamheid. We richtten ons op duurzame energie en op programma’s die bijdragen aan een circulaire economie door besparingen in wegkilometers en voertuigemissies. Dit doen we onder andere in nauwe samenwerking met MOED, de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid.

MOED ondersteunt de ontwikkeling van collectieve duurzame energieprojecten en fungeert als kennismakelaar in dit complexe en snel veranderende speelveld. In het bijzonder verankeren we duurzame energieopwekking en -toepassing in onze programma’s. Zo heeft MOED samen met Midpoint Brabant Smart Logistics een verkenning gelanceerd in de regio voor de toepassing van waterstof in de logistiek.

De ambitie van Midpoint Brabant is om samen met ondernemers de economie van Midden-Brabant toekomstbestendiger te maken. Om een concurrerende en gezonde economie te realiseren kijken we naar nieuwe mogelijkheden om circulair denken en handelen te bevorderen. Dit vergroot ook de concurrentiekracht van de regio en dit leidt vervolgens tot nieuwe banen. Ook sociale niet-technologische innovaties, die leiden tot minder wegkilometers en minder voertuigemissies vormen een belangrijk onderdeel van onze aanpak, zoals het NewWays Brabant programma.

Veel logistieke ondernemingen in de regio zijn een toonbeeld van duurzaam, toekomstgericht innoveren, door het gebruiken van alternatieve brandstoffen als biomassa of LNG en de inzet van zonnepanelen op distributiecentra voor de opwekking van duurzame energie. Een treffend voorbeeld is Kivits Drunen waar 20% van het wagenpark op LNG rijdt Of Rhenus Contract Logistics dat haar nieuwe healthcare operatie in Tilburg, het meest duurzame distributiecentrum van Europa mag noemen.