Ecosysteem voor de maakindustrie en digitale diensten

Smart Industry is één van de speerpunten van Midpoint Brabant, hét regionaal economisch ontwikkelingsprogramma van Midden-Brabant. Als schakel tussen bedrijven, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties helpt Midpoint Brabant bij het ontwikkelen van nieuwe ideeën en om deze in een stroomversnelling naar de markt te brengen. Zo ontstaan innovaties die de economie en samenleving slim en toekomstbestendig maken.

‘Smart Industry’ of ‘slimme industrie’ gaat over de verregaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Door deze onderling via ‘internet of things’ met elkaar te verbinden ontstaan nieuwe manieren van produceren en nieuwe businessmodellen. Slimme industrieën kenmerken zich door een grote grondstoffen- en kostenefficiëntie en flexibele productie qua product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid) én levertijd.

Midpoint Brabant Smart Industry investeert in nieuwe projecten en helpen bij het ontwikkelen van voorspelbaar onderhoud met slimme (data gedreven) technologieën en nieuwe productie- en simulatietechnieken. Met initiatieven op het gebied van innovatie, circulaire economie en talentontwikkeling dragen we bij aan duurzame groei van economie én samenleving.

Onder het motto “Dream it. Do it. Make it.” maken de samenwerkingspartners dromen waar door aan te pakken.


Drie kerngebieden

Met het oog op het sterk vertegenwoordigde industriële MKB in de regio Hart van Brabant heeft Midpoint Brabant gekozen voor drie kerngebieden: nieuwe productietechnologieën, simulatie technologieën en data & communicatietechnologieën.

De Gate2 locatie in Rijen heeft zich sinds 2011 ontwikkeld tot een innovatie hotspot voor industrieel MKB in de regio en daarbuiten. De ontwikkelde projecten richten zich op versterking van kwaliteit en innovatie van het industriële ecosysteem.

Naast de ontwikkeling van nieuwe business is versterking van de opleiding infrastructuur voor MBO, HBO en universitaire studenten een speerpunt. Zo verzorgt Gate2 gecertificeerde opleidingen op het gebied van lijmtechnieken en onderzoek, metallurgie, materiaalonderzoek, 3D printing, composietmaterialen en niet- destructief onderzoek, voor het reguliere onderwijs én voor medewerkers van bedrijven.

Het merendeel van de projecten is ontwikkeld en gerealiseerd met en voor industriële bedrijven en kennisinstellingen. Duurzaamheid, innovatie en opleiding en scholing vormen integrale onderdelen van de projecten.


Landelijke en regionale ambitie

Met de Nationale Implementatieagenda wil Nederland uitgroeien tot het meest flexibele en beste digitaal verbonden productienetwerk van Europa.

Op Zuid-Nederlandse schaal is dit vertaald naar een gemeenschappelijke aanpak van ontwikkelingsmaatschappijen. Met als inzet om fieldlabs breder in te zetten en het industriële midden- en kleinbedrijf (MKB) te stimuleren om te experimenteren met innovaties en deze in de bedrijfsvoering te implementeren.

Smart Industry NL - 8 Transformaties

In het Smart Industry Zuid Hub werkverband leveren Midpoint Brabant, Brainport Development, TNO, FME, MetaalUnie, BOM, LioF en Rewin een bijdrage aan het versnellen van acht industriële transformaties in het bedrijfsleven. Met bijeenkomsten voor kennisuitwisseling en best practices, en ondersteuning bij het toepassen van nieuwe technieken in fieldlabs in diverse Brabantse regio’s.


Projectontwikkeling en ondersteuning

De projecten zijn grotendeels tot stand gekomen met deelname van business development van Midpoint Brabant en Gate2.

De programmamanager vormt onderdeel van het kernteam van bedrijven en kennisinstellingen die zich richten op de realisatie van een vraag gestuurde haalbaarheidsstudie, die uiteindelijk moet leiden tot een business plan en financieringsplan.

Naast investeringen door de initiatief nemende bedrijven heeft Midpoint Brabant bij de meeste projecten externe financiering aangetrokken voor de haalbaarheidsfase en planrealisatie.

Gate2 heeft geïnvesteerd in faciliteiten van de onderzoeklabs en verwerkt de investeringen in de huurovereenkomsten met haar gebruikers.


Gate2

Gate2 is de Smart Industry hub in Midden-Brabant die zich richt op de ontwikkeling en realisatie van innovatieprojecten op het gebied van productietechnieken, simulatie en digitalisering.

Met en voor het regionale MKB ontwikkelen en testen vele organisaties hier samen met kennisinstellingen ‘smart’ pilotprojecten en businesscases. Ook worden op Gate 2 opleidingen en trainingsprogramma’s voor productietechnieken en onderzoek voor regulier onderwijs en bedrijfsleven ontwikkeld en uitgevoerd.

Onder andere op het gebied van lijmtechnieken, composieten, metallurgie, 3D Printing, niet-destructief onderzoek en voorspelbaar onderhoud. Gate2 is tevens een internationale toplocatie voor simulatietrainingen voor de luchtvaart en industriële innovatietrajecten.

Gate2, is dé innovatie hotspot voor smart industry in Midden-Brabant.

Voor meer informatie, ga naar www.gate2.nl