Zoek jij een zelfstandige, uitdagende programmamanagersrol binnen een triple helix organisatie, waarbij Smart Industry, economische stimulering, innovatie, talentontwikkeling en verduurzaming hand in hand gaan? Breng jij partijen bij elkaar met aansprekende, relevante en pragmatische thema’s en programma’s? Reageer dan direct!

Voor de verdere ontwikkeling van de regio Midden-Brabant is Midpoint Brabant op zoek naar een programmamanager Smart Industry. Een uitdagende programmamanagementfunctie op het snijvlak van onderwijs, overheid en bedrijfsleven in het domein Smart Industry. Hier komen (sleutel)technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, 5G, Internet of Things, big data, sensor technologie, augmented & virtual reality en mkb-ondernemerschap in de maakindustrie bij elkaar.

Midpoint Brabant

Als hét economisch samenwerkingsprogramma van Midden-Brabant fungeert Midpoint Brabant als schakel tussen onderwijs, ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties. We werken aan versterking van het economisch ecosysteem van Midden-Brabant. Dat doen we door programma’s en projecten te ontwikkelen voor economische speerpuntsectoren en maatschappelijk relevante thema’s. Daarnaast helpen we startups en mkb-ondernemingen te groeien en weerbaarder te zijn, door samen nieuwe ideeën te ontwikkelen en deze in een stroomversnelling naar de markt te brengen. Speerpunten zijn de sectoren Smart Industry, Smart Logistics, Smart Leisure en Smart Services. Bij economische groei met maatschappelijke impact staan de uitdagingen en kansen met betrekking tot circulaire economie, energietransitie, datagedreven digitalisering en human capital centraal. Zo dragen we bij aan een slimme en duurzame economie én samenleving. Een aansprekend voorbeeld hiervan is Gate2 (meer informatie vind je hier).

Taken

De programmamanager Smart Industry overziet en bewaakt dat de bestaande projecten binnen het programma worden gerealiseerd. Hiervoor heb je veelvuldig afstemming met collega programmamanagers, stuurgroepen en onze partners, zoals bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsorganen. Daarnaast initieer je nieuwe impactvolle projecten. Bij strategische projecten ben je verantwoordelijk voor de complete levenscyclus van het project; van de conceptfase tot en met realisatie en evaluatie. Ook de financieel administratieve verantwoording van deze projecten ligt bij jou.

Dit vraagt het nodige van je, maar je krijgt er ook veel voor terug: een zeer dynamische omgeving, veel vrijheid en zelfstandigheid en samenwerking op alle relevante niveaus in de regio. Je werkt met de top van de Midden-Brabantse ondernemers, de meest ervaren bestuurders en de raden van bestuur van onze onderwijsinstellingen. Het Midpoint netwerk kan mede jouw succes bepalen en geeft je de mogelijkheid om snel te schakelen en de juiste mensen aan elkaar te verbinden.

De programmamanager Smart Industry van Midpoint Brabant:

 • bouwt en onderhoudt een sterk netwerk en stimuleert interactie tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, overheid en maatschappelijke partners in Midden-Brabant (multi-helix);
 • ontwikkelt met deze multi-helix partners een visie op de gewenste ontwikkeling van het Midden-Brabantse Smart Industry ecosysteem en het daarbij horende programma;
 • bevordert een integrale benadering van sectorale problematiek door actieve cross-overs met andere domeinen (sectoraal en maatschappelijk) tot stand te brengen;
 • werkt binnen het programma, projectideeën verder uit naar projecten via het projectontwikkelproces van Midpoint Brabant, en;
  1. activeert de multi-helix partners in het programma, waardoor co-creatie, mede-eigenaarschap, gedeelde verantwoordelijkheid en uiteindelijk consortia van projectpartners ontstaan;
  2. identificeert en verzilvert financieringskansen voor projectideeën bij bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en (hogere) overheden.
  3. overziet en bewaakt de voortgang van de Smart Industry projecten en de realisatie ervan;
 • levert een collegiale en actieve bijdrage aan de succesvolle realisatie van de taken van het team startup- en mkb-begeleiding;
 • levert een collegiale en actieve bijdrage aan de succesvolle invulling van de functies lobby & netwerken en marketingcommunicatie.

En is verantwoordelijk voor:

 • de realisatie van het Smart Industry programma, voortvloeiend uit de Strategische Meerjarenagenda van Midden-Brabant, binnen de gestelde financiële kaders en tijdslijn;
 • het volledig en tijdig informeren van de directie ten behoeve van besluiten inzake het projectontwikkelproces en het startup- en mkb-begeleidingsproces;
 • de aansturing van projectleiders;
 • de organisatie, agendavorming, verslaglegging van én advisering aan de stuurgroep Smart Industry, op een zodanige wijze dat deze stuurgroep haar rol als inhoudelijk klankbord en ontsluiter van het netwerk voor het programma optimaal kan vervullen;
 • de sturing, tussen Midpoint Brabant en Gate2 BV, op een zodanige ontwikkeling van de Gate2 campus dat deze een optimale bijdrage levert aan het goed functioneren van het Smart Industry ecosysteem;
 • een actieve bijdrage aan de positionering van Gate2 in provinciale, rijks- en Europese programma’s als uniek onderdeel van het regionale Smart Industry ecosysteem, met als doel de financiële slagkracht van Gate2 en de campusontwikkeling te bevorderen.
 • (met betrekking tot het Smart Industry programma) de positionering van Midpoint Brabant als autoriteit op het gebied van ecosysteem-, programma- en projectontwikkeling voor economische groei met maatschappelijke impact, en draagt bij aan de positionering van Midpoint Brabant als autoriteit op het gebied van startup- en mkb-begeleiding voor groei en weerbaarheid;
 • een actieve bijdrage aan de positionering van Gate2 in provinciale, rijks- en Europese programma’s als uniek onderdeel van het regionale Smart Industry ecosysteem, met als doel de financiële slagkracht van Gate2 en de campusontwikkeling te bevorderen.

Wat we zoeken in onze nieuwe programmamanager?

Als programmamanager Smart Industry heb je een academisch werk- en denkniveau en aantoonbare affiniteit met techniek en moderne maakindustrie

Je hebt ruime ervaring op het gebied van ecosysteem- programma- en projectontwikkeling en -uitvoering, bij voorkeur in het speelveld van onderwijs, ondernemingen, overheid en maatschappelijke instanties. Je weet een brug te slaan tussen ontwikkelingen op het technologiedomein enerzijds en de alom aanwezige mkb-bedrijvigheid in de maakindustrie in Midden-Brabant anderzijds. Je draagt eraan bij dat adoptie en toepassing van nieuwe technologie leidt tot businesskansen voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid in de moderne maakindustrie. Je hebt een goed gevoel voor de manier van samenwerken in Midden-Brabant, spreekt de taal van zowel de ondernemers, het onderwijs als de overheid en hebt een voor deze functie relevant netwerk in Midden-Brabant en daarbuiten.

Als persoon ben je nieuwsgierig, begripvol, geduldig, duidelijk en innemend. Je herkent jezelf vooral ook als verbinder en netwerker.

Reageren en procedure

Deze functie betreft minimaal 32 uur per week, een fulltime invulling is bespreekbaar. Je werkt in een klein, professioneel en pragmatisch team. De cultuur kenmerkt zich als gedreven, professioneel en toegankelijk. We staan voor elkaar klaar en hebben een getting the job done mentaliteit.

Onze voorkeur gaat uit naar een fulltime (tenminste 32 uren) dienstverband met de stichting Midpoint Brabant, maar ook ZZP-ers kunnen reageren. We bieden een marktconform salaris (circa 75.000,- per jaar), aangevuld met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

 • Voor aanvullende informatie over Midpoint Brabant, klik hier.
 • Voor meer achtergrondinformatie over Midpoint Brabant in PDF, klik hier.
 • Voor de vacature in PDF klik hier.

Wil je graag doorpraten of heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Ralf Daggers, programmadirecteur Midpoint Brabant, via 06 – 43 99 54 54. Hij kan je als directe collega alle ins en outs van deze rol toelichten.

Wil je solliciteren?

Richt dan je reactie uiterlijk vrijdag 8 oktober aan Bas Kapitein, algemeen directeur Midpoint Brabant, via deze link.