(Video) Tilburgse startup Trailersync reduceert truck-trailerschades

In het project DALI (Data Science voor Logistieke Innovatie) ontwikkelen Brabantse bedrijven innovatieve toepassingen de logistiek. Doel: met data kun je processen sneller, slimmer en veiliger inrichten. Een van de deelnemers, de Tilburgse startup TrailerSync, richt zich op toepassingen om trailers veiliger te laten rijden (minder schades, minder ongelukken) en traceerbaar te maken.

Oprichter Max de Feber vertelt in deze video over de ambitie om het aantal truck-trailerschades met de innovatieve technische manoeuvreerhulp Trailersync Sense terug naar nul te brengen. Transportbedrijf M.J. van Riel is hiermee aan de slag gegaan. Momenteel ligt het aantal achteruitrijdschades er op zo’n 16%. Door de volledige transportvloot uit te rusten met Trailersync moet dit binnen een jaar drastisch worden teruggedrongen.

Minder schades betekent minder onkosten en minder tijdverspilling door reparaties. Ook sta je als transporteur sterker voor het verzekeren van je wagenpark. Transporteurs uit Brabant verzamelen momenteel gezamenlijk bewijslast over hoeveel schades Trailersync reduceert.

DALI is een Regio Deal project van de Regio Midden- en West-Brabant. Partners zijn: LCB, Midpoint Brabant, REWIN, Regio Hart van Brabant, Regio West-Brabant, provincie Noord-Brabant, Rijksoverheid, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, gemeente Tilburg, gemeente Breda, Europese Unie en OPZuid.

Bekijk hier de video:

https://www.youtube.com/watch?v=OcsiPP7Ixvs


Cijfers tonen aan: arbeidsproductiviteit Midden-Brabant moét omhoog

‘Slimmer werken’. Dat is het credo voor de maakindustrie in Midden-Brabant. Uit het onlangs gelanceerde dashboard over arbeidsproductiviteit van het online dataplatform ArbeidsmarktInZicht blijkt dat Midden-Brabant weliswaar een stijging in toegevoegde waarde laat zien, maar ook dat er minder efficiënt wordt gewerkt dan gemiddeld in Brabant. Midden-Brabant levert wel een hogere toegevoegde waarde dan het landelijk gemiddelde.

De prestaties van Brabant worden sterk omhoog gekrikt door de high tech regio Zuidoost-Brabant. De maakindustrie in Midden-Brabant kent relatief veel kleine en middelgrote toeleverende bedrijven. Petra Mouthaan, programmamanager Smart Industry Midpoint Brabant en initiatiefnemer van het dashboard: “Midden-Brabant heeft een beperkt aantal multinationals in de maakindustrie, maar kenmerkt zich door mensgericht ondernemen en innoveren. Die kracht gaan we benutten door mens, gedrag en data nadrukkelijker aan elkaar te koppelen. Hogere efficiency door technologische toepassingen die echt bijdragen aan de behoeften van de samenleving. In februari starten we daarom met het programma Slimmer werken met fieldlabs bij ondernemingen en campussen in Midden-Brabant. We doen dit in nauwe samenwerking met het fieldlab Breda Robotics en REWIN West-Brabant.”

Impact op werknemers
Loet Pessers, voorzitter van de stuurgroep Smart Industry van Midpoint Brabant licht nader toe: “Meer doen met minder mensen om productiviteitsgroei te bereiken is niet alleen een technologische uitdaging, maar ook een organisatie- en verandervraagstuk. Een samenspel tussen mens en technologie dus. Productieprocessen vragen vaker om digitale vaardigheden en technisch abstractievermogen. Dataficatie en robotisering hebben een flinke impact op werknemers. Van uitvoerder komen ze steeds meer in de rol van regisseur die het gedigitaliseerde maakproces in goede banen moet leiden. Deze ontwikkelingen vragen om verandervermogen, acceptatie en adaptatie van technologie op de werkvloer. Oftewel: technische sociale innovatie. Juist hierover gaat het programma Slimmer werken van Midpoint Brabant voor de maakindustrie.”

Nog meer weten over arbeidsproductiviteit mkb
Net als in heel ons land toont de arbeidsproductiviteit in Midden-Brabant een jaarlijks licht dalende trend, ondanks de stijging van de toegevoegde waarde met 26% sinds 2017. De chemische industrie heeft in Midden-Brabant veruit de hoogste arbeidsproductiviteit. In technische vacatures in de maakindustrie is de arbeidsmarktspanning de afgelopen twee jaren verviervoudigd: er zijn beduidend meer vacatures dan WW’ers met een uitkering van minder dan zes maanden.

Petra: “We hebben heel veel kleinere en mooie toeleverende industriebedrijven die op hun gebied succesvol zijn. Het dashboard is een onderbouwing van het programma Slimmer werken met als belangrijkste doel de verbetering van arbeidsproductiviteit. Avans Hogeschool gaat in opdracht van ons onderzoeken hoe je arbeidsproductiviteit bij kleinere maakbedrijven kunt beïnvloeden.”

Primeur in Nederland
ArbeidsmarktInZicht geeft inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de maakindustrie in Brabant. Het dashboard, een primeur voor Nederland, is ontwikkeld door Etil Reseach Group, in samenwerking met Panteia, dat werkt met data van onder meer CBS, CPB en UWV. Het openbaar toegankelijke ArbeidsmarktInZicht geeft informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en de economie in de arbeidsmarktregio’s. Je kunt er zelf analyses, grafieken en vergelijkingen tussen regio’s mee maken. Het dashboard over arbeidsproductiviteit is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant en REWIN West-Brabant.

Op https://arbeidsmarktinzicht.nl/midden-brabant vind je kerncijfers over de arbeidsmarkt, het onderwijs en de economie in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant met haar elf gemeenten: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk.

Foto: de initiatiefgroep Midpoint Brabant Smart Industry bij Fujifilm in Tilburg tijdens de lancering van het dashboard arbeidsproductiviteit. https://arbeidsmarktinzicht.nl/arbeidsproductiviteit-noord-brabant


Nieuw dashboard geeft inzicht in arbeidsproductiviteit Brabantse regio’s

Op initiatief van Midpoint Brabant is voor het online dataplatform ArbeidsmarktInZicht een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit in de maakindustrie in Brabant. Net als in heel ons land tonen de cijfers een jaarlijks licht dalende trend, ondanks de stijging van de toegevoegde waarde met 26% sinds 2017). 

Brabant doet het beter dan doorsnee in Nederland. De high tech regio Zuidoost-Brabant is landelijke top. De regio’s West-, Noordoost- en Midden-Brabant scoren qua arbeidsproductiviteit echter onder het Nederlandse gemiddelde. De veruit sterkste stijging in Brabant zit in de sector vervaardiging van machines en apparaten. De arbeidsmarktspanning bij technische vacatures is de afgelopen twee jaren verviervoudigd: er zijn beduidend meer vacatures dan WW’ers met een uitkering van minder dan zes maanden.

Petra Mouthaan van Midpoint Brabant Smart Industry: “De komende jaren moeten we toewerken naar een verbetering van de arbeidsproductiviteit van minimaal 5%. Dit is al een hele opgave voor met name de kleinere maakbedrijven door hun geringe schaal en de toenemende complexiteit.”

Het dashboard, een primeur voor Nederland, is ontwikkeld door Etil Reseach Group, in samenwerking met Panteia, dat werkt met data van onder meer CBS, CPB en UWV. Het openbaar toegankelijke ArbeidsmarktInZicht geeft informatie over de arbeidsmarkt, het onderwijs en de economie in de arbeidsmarktregio’s. Je kunt er zelf analyses, grafieken en vergelijkingen tussen regio’s mee maken. Het dashboard over arbeidsproductiviteit is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant, Midpoint Brabant en REWIN West-Brabant.

https://arbeidsmarktinzicht.nl/arbeidsproductiviteit-noord-brabant


Nieuwe European Digital Innovation Hubs helpen versnellen met digitalisering

Dit is een publicatie van Brabant in Business

Digitalisering is inmiddels de spil van de innovatiestrategie van het bedrijfsleven. De inzet van data en technologieën zoals AI, het Internet of Things, of 3D-printen zijn steeds vaker de norm. Waar grote bedrijven hierin al stevig investeren, is dit voor de Midden- en Kleine Industrie (MKI) bedrijven lastiger.

De Europese Unie heeft een Europees netwerk opgericht, dat bedrijven helpt met het ontdekken en testen van digitale technologieën, het opdoen van digitale vaardigheden en het helpen verkrijgen van financiering om deze technologieën te implementeren. In Nederland zijn er vijf van deze ‘European Digital Innovation Hubs’ (EDIH’s) opgericht. Door Europese samenwerking kunnen de beste voorbeelden uit Europa als inspiratie dienen voor Nederlandse bedrijven, hebben Nederlandse bedrijven gemakkelijk toegang tot unieke kennis uit andere landen en kunnen bedrijven zich profileren op een Europees podium.

Vanaf 2023 gaan vijf regionale smart industry steunpunten verder als EDIH’s om bedrijven in een groot aantal economische sectoren te ondersteunen bij de digitale transformatie van hun bedrijfsvoering.

Gerard Blom, programma-coördinator van Smart Industry Hub Zuid: “De EDIH Zuid-Nederland wordt een vervolg en uitbreiding op onze dienstverlening vanuit Smart Industry Hub Zuid en het Data Value Center. Daarmee dragen we met alle partners verder bij aan de digitalisering van en het data delen door de maak- en onderhoudsindustrie in de toeleverketens in belangrijke sectoren als: agrofood, procesindustrie, logistiek, high tech systemen, semicon, automotive en medical. We profileren ons verder op digitalisering & data delen in high-tech leveringsketens en de daarvoor relevante technologieën zoals data/digitalisering, AI, cybersecurity, digital twinning, en op AR/VR voor zeer complexe, gemengde toepassingen. MKB ondernemers weten nu vaak nog niet waar ze moeten beginnen én waar ze moeten zijn. De nieuwe EDIH Zuid-Nederland samenwerking gaat ondernemers in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg op een laagdrempelige, praktische wijze verder helpen met data en digitalisering.”

Datavolwassenheid vergroten met advies van datacoach
De hele wereld draait inmiddels om data en voor het MKB liggen er volop kansen om meerwaarde te halen uit data van het eigen bedrijf, processen, data van klanten en van de markt. Om de datavolwassenheid te vergroten en beter inzicht te krijgen, kunnen ondernemers vrijblijvend innovatie ondersteuning krijgen van een datacoach. Deze doorloopt samen met de ondernemer het Data Kansen Stappenplan en geeft daarna praktisch advies. Ondernemers kunnen vrijblijvend een afspraak maken via: datacoach@brabant.nl

Gerard Blom: “Datagedreven werken is niet meer weg te denken uit de moderne bedrijfsvoering. De transitie naar dataoptimalisatie is in volle gang en het is van belang om hier als maakbedrijf op te participeren.“

Verbeteren arbeidsproductiviteit noodzakelijk
Hoe verbeter je de arbeidsproductiviteit in jouw bedrijf? Oftewel: aan welke knoppen kun je in deze huidige krappe arbeidsmarkt nog draaien om méér productie te doen met minder mensen. Dit vraagstuk stond centraal bij het SchakelEvent voor de maakindustrie en logistiek dat op 24 november jl. werd gehouden bij CAPI Europe in Tilburg. Op uitnodiging van Smart Industry Hub Zuid partner Midpoint Brabant en VNO-NCW MiddenBrabant gingen bestuurders, directeuren en managers van ondernemingen, onderwijs en overheden uit Midden-Brabant met elkaar in gesprek. De maakindustrie en logistiek hebben elkaar hard nodig als het gaat om verbeteren van arbeidsproductiviteit, zeker gezien het toenemend tekort aan energie, grondstoffen, mensen, kapitaal en ruimte. In Midden-Brabant wordt nu voor de maakindustrie het nieuwe fieldlab Slimmer ontwikkeld, met een innovatieve aanpak voor én bij mkb-ondernemingen. Ondernemers die meer willen weten, kunnen contact opnemen met Petra Mouthaan. (petramouthaan@midpointbrabant.nl)

Cyber weerbaarheid vergroten met hulpkaarten
De Cyberweerbaarheid van het mkb in Brabant is ver onder de maat. Dat is de schrikbarende conclusie van het Cyberweerbaarheidsonderzoek MKB Brabant 2022, uitgevoerd door ACA IT-Solutions, met medewerking van netwerkorganisatie MKB Eindhoven en Fontys Hogeschool ICT. Het rapport werd gepubliceerd tijdens de European Cyber Security Maand en maakt duidelijk dat dit onderwerp het hele jaar door een plek bovenaan de agenda verdient. De conclusies uit het rapport schreeuwen om actie. Het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport heeft onlangs praktische hulpkaarten gelanceerd. Het gaat om een serie preventie-, nood- en advieskaarten op A4-formaat over verschillende onderwerpen als Phishing, Ransomware, Clean Desk & Clear Screen en IT-leverancier. De kaarten bevatten aanbevolen acties, die ieders cyberweerbaarheid en een veiligere samenwerking met andere bedrijven in de keten ten goede komt

De nieuwe EDIH Zuid-Nederland samenwerking wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Europese commissie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Provincie Zeeland en is een gezamenlijk inspanning van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Economische Impuls Zeeland, REWIN West-Brabant, Midpoint Brabant, Brainport Development, Vereniging FME, Koninklijke Metaalunie, Brainport Industries, TNO, AgriFood Capital, Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI), EIT Digital, Brightlands Smart Services Campus, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF). mkb-ondernemers die meer willen weten over de mogelijkheden en het concrete dienstenaanbod kunnen een afspraak maken met programmacoördinator Gerard Blom (gblom@bom.nl).


Vijf pakkende video's over de vraag: hoe werkt de cyber physical factory?

Sinds twee jaar is (met support van Midpoint Brabant) op de Smart Industry hub van Gate2 de Cyber Physical Factory actief: een productietestlijn voorzien van de nieuwste technologieën. In opdracht van bedrijven werken hier studenten en docenten van Fontys ICT en Avans aan onderzoeksprojecten en onderwijsprogramma’s. Maar hoe werkt de Cyber Physical Factory nou precies en wat kun je er mee? Het antwoord vind je in deze vijf korte video’s.

VIDEO 1: Hoe kun je een mobieltje produceren met de Cyber Physical Factory?
VIDEO GATE2

VIDEO 2: Hoe kun je op afstand machines overnemen en deze monitoren, servicen en benutten voor opleiden van onderhoudsmonteurs?
VIDEO REMOTE COMMISSIONING

VIDEO 3: Hoe kun je via smart plates met sensoren die gekoppeld zijn aan het IoT- en 5G-netwerk van Ericsson volgen wat er met een product gebeurt tijdens de productie, bijvoorbeeld qua temperatuur en luchtvochtigheid?
VIDEO SMART MEDICINI

VIDEO 4: Hoe gaat het programmeren van een digitale versie (‘Digital Twin’) van de Cyber Physical Factory in zijn werk en wat zijn de voordelen hiervan?
VIDEO DIGITAL TWIN

VIDEO 5: Hoe kun je SCADA-data van een machinepark vertalen naar beelden in een controlroom en deze benutten voor aansturing en controle? Ook op afstand.
VIDEO CONTROL ROOM

Wil je meer weten over de Cyber Physical Factory en Gate2?
Neem dan contact op met Pierre van Kleef.
T. 0161 744 112
E. pvankleef@gate2.nl


14 januari: Dag van de Techniek in Gilze

Op zaterdag 14 januari organiseert Midpoint Brabant samen met de deelnemende bedrijven de tweede editie van de Dag van de Techniek in Gilze. Deze dag is speciaal voor jongeren die nieuwsgierig zijn naar techniek en wellicht in deze branche willen werken en/of studeren. Het gaat niet alleen om machines bouwen. Integendeel, je kunt het zo gek niet bedenken of er komt techniek aan te pas. Je ervaart dit tijdens de Dag van de Techniek. Elk deelnemend bedrijf laat er zijn expertise zien.

Wil je binnenkort of later werken in een technisch beroep? Noteer dan in je agenda: zaterdag 14 januari 2023, van 09.00 tot 13.00 uur. Het evenement vindt plaats op het terrein van Willemse Thinking Steel, op Vijfhuizenbaan 10 te Gilze. Hier bevindt zich een inspiratieplein waar diverse bedrijven en opleidingen zich presenteren en waar je workshops kunt volgen over bijvoorbeeld een muurtje bouwen, film maken en elektriciteit aanleggen. Deelname is gratis.

De deelnemende bedrijven en opleidingen zijn: MK Gilze (engineering), Thinking Steel (Metaalbewerking), Bregil (metaalbewerking), Govers Koeltechniek (koeltechniek), IW Brabant-Zeeland (opleiding), Nooren Automatisering (automatisering), Burgers Verhuur (machineverhuur), RG Groep (mobiliteit), Van Erve Installatiebedrijf (Installatietechniek), Lasinstituut (opleiding), SBB (opleiding), SVMT (opleiding) en VIP Repair Café (repareren kapotte spullen).

Volg de socials om op de hoogte te blijven:

Neem ook een kijkje op de website Dag van de Techniek Gilze voor meer informatie.

 


SchakelEvent maakindustrie & logistiek: verbeteren arbeidsproductiviteit noodzakelijk om concurrerend te blijven

Hoe verbeter ik de arbeidsproductiviteit in mijn bedrijf? Oftewel: aan welke knoppen kun je in de huidige krappe arbeidsmarkt nog draaien om méér productie te doen met minder mensen. Dit vraagstuk stond centraal bij het SchakelEvent voor de maakindustrie en logistiek dat op 24 november werd gehouden bij CAPI Europe in Tilburg. Op uitnodiging van Midpoint Brabant en VNO-NCW Midden-Brabant gingen bestuurders, directeuren en managers van ondernemingen, onderwijs en overheden uit Midden-Brabant met elkaar in gesprek.

Keynote van dit eerste SchakelEvent was prof. dr. ir. Jan Fransoo, hoogleraar Operations and Logistics Management bij Tilburg University. Hij maakte een krachtig statement:

Al jaren loopt de productiviteit per gewerkt uur terug. Om concurrerend te blijven als bedrijf, sector en land moét de arbeidsproductiviteit omhoog. Tot 2030 zullen we met z’n allen zeker 50 tot 100% efficiënter moeten werken!

Jan gaf een treffende schets van de situatie in ons land: “Het aantal inwoners neemt toe, maar de werkende bevolking groeit beduidend minder hard. Die trend zet zich tot minimaal 2050 door. Om de economie te laten groeien heeft Nederland meer handjes nodig, terwijl het steeds moeilijker is om nieuwe werknemers te vinden. We blijven een structureel tekort op de arbeidsmarkt houden.”

Integrale benadering

“De groei in het aantal gewerkte uren komt voornamelijk van arbeidsmigranten. Nederlanders werken gemiddeld juist minder uren. Op het moment dat we het niet meer kunnen aanvullen met arbeidsmigranten gaan de loonkosten stijgen”, aldus Jan. “Daar komt bij dat steeds meer externe factoren kostenverhogend werken. Zaken als energie- en klimaatmaatregelen en neveneffecten van huisvesting van migranten zullen uiteindelijk ook door de maatschappij betaald moeten worden. In je bedrijfsvoering moet je dit nu al meenemen. Maak je beleidskeuzes daarom op basis van integrale waarde en kosten van arbeidsproductiviteit, met een scope van tien tot vijftien jaar.”

Méér met minder

Maar hoe doe je dat dan, meer produceren met minder mensen? Jan: “Dat kan op verschillende manieren. Zoals toegevoegde waarde creëren door diensten toe te voegen aan bestaande activiteiten, bijvoorbeeld onderhoud van machines en informatiediensten. En vooral ook door te investeren in opleidingen en technologie. Dus: slimmer en minder handmatig werken. Stimuleer een leercultuur, ontwikkel technologische vaardigheden van medewerkers en zorg voor goed HR-leiderschap op de werkvloer. Door dit te combineren met procesinnovatie en slimme technologie ontstaat al snel een positief vliegwieleffect op arbeid.”

Samenwerking in de keten

De maakindustrie en logistiek liggen in elkaars verlengde. Niet voor niets heet de bijeenkomst SchakelEvent. Beide sectoren hebben elkaar hard nodig als het gaat om verbeteren van arbeidsproductiviteit, zeker gezien het toenemend tekort aan energie, grondstoffen, mensen, kapitaal en ruimte.

Jan: “Logistiek vervult een cruciale rol om de industrie goed te laten functioneren, maar heeft een relatief lage toegevoegde waarde ten opzichte van productie van goederen. De afgelopen twee jaar heeft de logistieke sector goede reserves opgebouwd, maar er zal meer met andere en langjarige contractvormen gewerkt moeten worden om elkaar in de waardeketen te versterken. Ook moet de logistiek met oplossingen komen voor ongewenste maatschappelijke neveneffecten, zoals druk op de ruimte en het klimaat. Om dit in kaart te brengen zijn betere data nodig. Met Tilburg University zijn we hier nu structureel mee bezig.”

Hoe werkt het in de praktijk?

Marloes Rijken (regiosecretaris VNO-NCW Midden-Brabant) vervolgde het evenement met een duo-interview met Toine van de Ven van CAPI Europe en Arnold Versteeg van VPT Versteeg uit Heusden.

CAPI Europe is bekend om haar succesvolle reshoring. Twan: “Tien jaar geleden zijn we begonnen met robotisering. We hebben onze productie van Azië teruggehaald naar Tilburg. Het stond me tegen het zover weg was en het is ook moeilijk om in Azië duurzame producten te maken. Nederland is qua regelgeving wel een lastig land als het gaat om produceren. Het heeft me veel hoofdpijn gekost, maar we zijn er altijd in blijven geloven. Ook wij hebben te maken met sterk stijgende kosten. Wanneer het nodig is reageren we snel door medewerkers elders te detacheren. De moraal van mensen is veranderd. Nederlanders willen meestal niet ’s nachts werken. Bij 24/7-productie krijg je veel te maken met mensen uit verschillende culturen met tijdelijke jobs die geen interesse hebben in opleidingen. Da’s niet altijd makkelijk.”

Voor Arnold is arbeidsproductiviteit verhogen geen nieuw thema: “We zijn hier al jaren mee bezig. Ons product metalen gevelbekleding is moeilijk te robotiseren. Het gaat om maatwerk. We kijken naar slimme software voor afstemming van info van de klant met de productie. Verder benutten we de kennis van onze medewerkers op de werkvloer. Zij denken en doen mee. De mouwen opstropen. Als hun idee in de praktijk blijkt te werken dan geeft ze dat een enorme boost. Meer dan de helft van onze mensen komt niet uit de metaalsector. Zij leren het vak op de werkvloer. We betrekken ze ook bij wat er buiten het bedrijf gebeurt. Betrokkenheid verhoogt de motivatie. Dit is key voor het waarborgen van de arbeidsproductiviteit.”

Aan de slag!

De Midpoint Brabant programmamanagers Twan van Lankveld (logistiek) en Petra Mouthaan (maakindustrie) besloten de bijeenkomst met de oproep om vandaag al aan de slag te gaan en mee te doen aan een of meerdere programma’s.

Voor logistiek kan dit voor onderwerpen als robotisering, blockchain en AR/VR/Serious Gaming voor vrachtwagenchauffeurs en magazijnpersoneel en onboarding van medewerkers. Midpoint Brabant werkt hierbij samen met Logistics Community Brabant. En met Tilburg University wordt een vijfjarig fieldlab gestart voor de grote transities op het gebied van energie, logistiek en arbeidsmarkt.

Voor de maakindustrie wordt nu het nieuwe fieldlab Slimmer ontwikkeld, met een innovatieve aanpak voor én bij mkb-ondernemingen in Midden-Brabant. Bij het Deltaplan Techniek krijgen mkb-ondernemingen ondersteuning bij het promoten van technische beroepen en bij de Techniekcoalitie Brabant krijgen ze advies voor het ontwikkelen van een leercultuur.

VNO-NCW Midden-Brabant attendeerde de bezoekers nog op twee bijeenkomsten: op 14 februari een bedrijfsbezoek aan Coca-Cola in Dongen en op 4 januari proosten op een nieuw jaar van slimmer werken.


Schakelevent industrie én logistiek (24 nov.): Hoe verbeter ik de arbeidsproductiviteit in mijn bedrijf?

Hoe verbeter ik de arbeidsproductiviteit in mijn bedrijf? Die vraag staat centraal tijdens hét schakelevent voor industrie én logistiek in Midden-Brabant dat op donderdag 24 november plaats vindt bij CAPI Europe in Tilburg. 

Namens Midpoint Brabant en VNO-NCW Midden-Brabant nodigen we je van harte uit voor de eerste bijeenkomst voor de industrie en logistiek in onze regio, met als thema 'Hoe verbeter ik de arbeidsproductiviteit in mijn bedrijf'. De economische en maatschappelijke uitdagingen vragen om samenwerking in de keten en de gezamenlijke ontwikkeling van oplossingen. Het doel is om elkaar beter te leren kennen, van elkaars uitdagingen en oplossingen te leren, en nieuwe ideeën te ontwikkelen.

Het schakelevent vindt plaats op donderdag 24 november 2022 van 15.00 - 18.30 uur bij CAPI Europe (Asteriastraat 17-19, Tilburg). Centraal staat de vraag 'Hoe verbeter ik de arbeidsproductiviteit in mijn bedrijf?' In de huidige krappe arbeidsmarkt is het de vraag aan welke knoppen je nog kunt draaien om productie met minder en/of dezelfde mensen te kunnen doen.

Programma

  • 15.00 uur: Rondleiding CAPI Europe
  • 15.45 uur: Inloop
  • 16.00 uur: Gevarieerd programma met Jan Fransoo, Hoogleraar Operations en Logistiek Management, Toine van de Ven (CAPI Europe) en Arnold Versteeg (VPT Versteeg)
  • 17.45 uur: Afronding en mogelijkheid om na te praten tijdens een borrel
  • 18.30 uur: Einde bijeenkomst

Aanmelden

  • Ben je lid van VNO-NCW Midden-Brabant, dan kun je je eenvoudig en snel aanmelden de ledenapp.
  • Geen lid? Meld je dan aan bij Marloes Rijken via rijken@vnoncwbrabantzeeland.nl.

Wij hopen je op 24 november te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Twan van Lankveld, programmamanager Midpoint Brabant Smart Logistics
Petra Mouthaan, programmamanager Midpoint Brabant Smart Industry
Marloes Rijken, regiomanager VNO-NCW Midden-Brabant


(Video) Ruim 3100 leerlingen bij Toekomstig Techniek Talent event Willem II Stadion

21 scholen, 3152 leerlingen, 57 bedrijven. De belangstelling voor het evenement Toekomst Techniek Talent op 19 oktober was ongekend groot. De parkeerplaats van het Koning Willem II stadion was omgetoverd tot één grote techniekspeelplaats. Leerlingen uit de tweede en derde klas van vmbo-t, havo en vwo  zijn er ondergedompeld in de wondere wereld van het technische beroepenveld. Ze keken, deden, stelden vragen en verbaasden zich over hoe tof een technische opleiding kan zijn.

De leerlingen konden zich breed oriënteren. Immers, binnenkort moeten ze al hun profielkeuze maken. De leerlingen doken samen met hun klasgenoten in tien verschillende thema’s en beroepsgroepen: Automotive, Mechatronica, Luchtvaart, Bouw, Installatie- & elektrotechniek, Transport & logistiek, Procestechniek, Metaal, Groen en Creatief.

Toekomst Techniek Talent is georganiseerd door Ontdekstation013 en ROC Tilburg. TechniekGeniek (powered by Midpoint Brabant) maakte een leuke video van het evenement.

BEKIJK HIER DE VIDEO

https://youtu.be/yncPW_xYrFE


Traject hybride techniekopleider 2022 gestart

Dit is een publicatie van Techniekcoalitie Brabant.

Even terug in de schoolbanken! Voor 16 technische vakmensen startte op donderdag 13 oktober 2022 de allereerste cursusavond van het traject ‘hybride techniekopleider’. Het komende jaar leren zij hoe ze hun technische praktijkkennis en -ervaring kunnen overdragen aan hun (toekomstige) techniekcollega’s.

Na de succesvolle cursus van 2021 - met 13 geslaagde techniekopleiders - gaat deze nieuwe groep praktijkprofessionals ook de uitdaging aan. In 18 avonden leren ze didactische en begeleidingsvaardigheden om zo (toekomstige) techniekcollega’s op te leiden en actuele kennis te delen. Als startschot van het traject gaf Marjolein van Bruggen, Manager Regio bij Wij Techniek, spreekwoordelijk het estafettestokje door aan de cursusgroep. "Jullie zijn belangrijke ambassadeurs. Breng jouw kennis met enthousiasme over en zet de techniek in beweging!"

Leven lang leren

De cursus stimuleert ‘een leven lang leren’ in de technische industrie en versterkt de verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs. Dat blijkt ook uit de motivatie van de deelnemers: ‘Ik wil mijn kennis graag op een zinvolle manier overbrengen, die ook jonge mensen aanspreekt’, aldus Twan de Kort, Technical Support Engineer van Wärtsilä Netherlands. Uiteindelijk kunnen de deelnemers scholingsactiviteiten organiseren, trainingen, cursussen en workshops verzorgen op (v)mbo of in het bedrijfsleven. Ook kunnen ze lesmateriaal ontwikkelen en jongeren of ervaren collega’s coachen. Het opleidingstraject is laagdrempelig, zodat het past naast hun huidige werk.

Opleiding naast eigen baan

Deelnemers komen uit verschillende technische bedrijven en hebben al een technische opleiding op minimaal mbo- of hbo werk- en denkniveau. Iedere deelnemer loopt 80 uur stage bij een ROC en/of vmbo-school in de buurt, naast de lessen. Het opleidingstraject wordt gefinancierd door Techniekcoalitie Brabant, met bijdragen vanuit Regio Deal Midden- en West-Brabant, opleidingsfondsen van de technische sectoren en bouw: OOM, A+O Metalektro, Wij Techniek en Bouwend Nederland. Fontys Hogeschool verzorgt de theorielessen in samenwerking met ROC Tilburg. Meer informatie staat op www.techniekcoalitiebrabant.nl/hybride-techniekopleider.

Over Techniekcoalitie Brabant

Brabant heeft een oplopend tekort aan goed opgeleid technisch personeel. Bedrijven in de techniek worden geconfronteerd met een snel veranderende marktvraag en verschillende technologische innovaties. Dit vraagt om blijvende ontwikkeling bij ondernemingen, werknemers en opleidingen. Techniekcoalitie Brabant ondersteunt ondernemers, hun werknemers én werkzoekenden op het gebied van leven lang ontwikkelen in de techniek om toekomstbestendig te worden.

Techniekcoalitie Brabant wordt mogelijk gemaakt door Regio Deal Midden- en West-Brabant en is een samenwerking van Avans Hogeschool, A+O Metalektro, Curio, FME, FNV Metaal, Fontys Hogeschool, Koninklijke Metaalunie, Midpoint Brabant, OOM, Onderwijsgroep Tilburg, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), Techniek Nederland, West-Brabant Werkt met Talent (RWB) en Wij Techniek.

Fotobijschrift: Carlo Jansen, docent ROC Tilburg geeft het estafettestokje vol enthousiasme door aan de hybride techniekopleiders in spe.