Open Dag van de Techniek Midden-Brabant voor herhaling vatbaar

CoSpaces spelen op een VR-bril, met een heftruck een petje van een hoge stelling halen, vliegtuigjes door een plaat gooien en je eigen ontwerp snijden uit metaal. Dit en nog veel meer was er te beleven op de Open Dag van de Techniek in vijf gemeenten in Midden-Brabant: Heusden (Drunen), Tilburg, Waalwijk, Dongen en Gilze en Rijen. De vijf gratis toegankelijke Open Dagen zijn opgezet voor iedereen die nieuwsgierig is naar techniek, zich oriënteert op een studie in deze richting of overweegt om naar een technisch beroep over te stappen. Midpoint Brabant organiseerde de evenementen samen met technische bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio.

Volop te beleven

Elke gemeente pakte het op een eigen manier aan. In Heusden organiseerde Platform Techniek de Langstraat het jaarlijks terugkerend evenement voor de Dag van de Techniek samen met dertig technische bedrijven en diverse onderwijsinstellingen. Allemaal hadden ze iets creatiefs bedacht voor schoolgaande jongeren. Zo maakten zij op een leuke manier kennis met techniek en toekomstige technische studierichtingen.

Bij de Ontdek Techniek markt op terrein van Brandweer Centrum Tilburg konden jongeren en zij-instromers de veelzijdigheid van techniek ervaren bij de Art Group, Marvo Technologies, Fuji Film, Agristo, ROC Tilburg, IW Brabant-Zeeland en natuurlijk de brandweer zelf. Het WerkgeversServicepunt Midden-Brabant gaf bij een banenpunt informatie over vacatures en Ontdekstation013 verzorgde workshops voor kinderen en jongeren.

Op het terrein van BekkerLaGram vond in Waalwijk de Ontdek Techniek markt plaats. Hier kon je kennis maken met lokale technische bedrijven, het bouwproject Akkerlaan bezoeken, uitleg krijgen over wegenbouw of meedoen aan een workshop. Meer dan twintig organisaties deden er aan mee.

In Gilze was er volop te beleven op een inspiratieplein en liepen er mooie routes door de fabrieken van Govers, MK Gilze, TBB, Bregil en Laspeijs. En in Dongen maakten jongeren en zij-instromers kennis met techniek door zelf de machines van techniekbedrijf Van Uitert uit te proberen.

Brigitte Duffhues, programmacoördinator Deltaplan Techniek bij Midpoint Brabant:

“De Open Dag heeft jongeren gestimuleerd om een technische opleiding te  overwegen of stage te gaan lopen in een technisch bedrijf. En mensen uit een andere branche hebben kunnen proeven aan het techniekvak. Ook zijn er concrete aanvragen voor werk geweest. We streven ernaar om de Open Dag van de Techniek jaarlijks te organiseren, bij voorkeur in alle negen gemeenten van Midden-Brabant.”

Open Dag van de Techniek gemist?

Heb je de Open Dag van de Techniek gemist en wil je toch een kijkje in de keuken nemen van de deelnemende bedrijven? Bekijk dan de website van TechniekGeniek.

     


Nederlandse ‘European Digital Innovation Hubs’ versnellen digitalisering

Op het Smart Industry Jaarevent op 28 juni in Nieuwegein tekende minister van Economische Zaken Micky Adriaansens een samenwerkingsovereenkomst met vijf ‘hubs’. Met de oprichting van de vijf hubs is een investering van 30 miljoen euro gemoeid, dat door de Europese Commissie, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en een aantal provincies ter beschikking wordt gesteld. De komende drie jaar zullen ongeveer 3.500 bedrijven en 200.000 mensen worden ondersteund bij het toepassen van nieuwe digitale technologieën.

Digitalisering is inmiddels de spil van de innovatiestrategie van het bedrijfsleven. De inzet van data en technologieën zoals AI, het Internet of Things, of 3D-printen zijn steeds vaker de norm. Waar grote bedrijven hierin stevig investeren, is dit voor de Midden- en Kleine Industrie (MKI) bedrijven lastiger.

Netwerk van European Digital Innovation Hubs

De Europese Unie heeft daarom een Europees netwerk opgericht, dat bedrijven helpt met het ontdekken en testen van digitale technologieën, het opdoen van digitale vaardigheden en het helpen verkrijgen van financiering om deze technologieën te implementeren. In Nederland is ervoor gekozen om vijf van deze ‘European Digital Innovation Hubs’ (EDIH’s) op te richten. Door Europese samenwerking kunnen de beste voorbeelden uit Europa als inspiratie dienen voor Nederlandse bedrijven, hebben Nederlandse bedrijven gemakkelijk toegang tot unieke kennis uit andere landen en kunnen bedrijven zich profileren op een Europees podium. Op dit moment wordt vergelijkbare ondersteuning gegeven via de zogenaamde ‘Smart Industry Hubs’. Deze vijf regionale steunpunten hebben model gestaan voor de vijf nieuwe Nederlandse EDIH’s. De EDIH’s gaan vanaf het vierde kwartaal van 2022 aan de slag om bedrijven in een groot aantal economische sectoren te ondersteunen bij de digitale transformatie van hun bedrijfsvoering.

Aan de slag met EDIH Zuid-Nederland

“De EDIH Zuid-Nederland draagt bij aan de digitalisering van en het data delen door de maak- en onderhoudsindustrie in toeleverketens in belangrijke sectoren als agrofood, procesindustrie, logistiek, high tech systemen, semicon, automotive en medical. We profileren ons op digitalisering & data delen in high-tech leveringsketens en de daarvoor relevante technologieën zoals data/digitalisering, AI, cybersecurity, digital twinning, en op AR/VR voor zeer complexe, gemengde toepassingen. MKB ondernemers weten vaak niet waar ze moeten beginnen en waar ze moeten zijn. De EDIH Zuid-Nederland helpt ondernemers op laagdrempelige, praktische wijze aan de slag te gaan.” aldus Gerard Blom, programma coördinator van Smart Industry Hub Zuid.

Voor Midden-Brabant is de regionale economische ontwikkelingsorganisatie Midpoint Brabant als partner aangesloten bij de Smart Industry Hub Zuid Nederland. Programmamanager Smart Industry Petra Mouthaan slaat de brug van deze hub naar onze regio en ziet veel kansen voor de maakindustrie: “Door de regeling vanuit EDIH kunnen we ondernemingen met innovaties op het gebied van digitalisering en duurzaamheid daadwerkelijk vooruit helpen. Daarnaast biedt het goede mogelijkheden om met systeemkoppelingen efficiënte verbindingen te maken tussen organisaties in productketens. Midden-Brabant kenmerkt zich door een omvangrijk mkb in de maakindustrie en is al drie jaar op rij logistieke hotspot van het jaar. De regio is dan ook bij uitstek geschikt om een voorloper te zijn in duurzame digitale integraties. Ons team van business developers en digicoaches staat klaar om ondernemingen hierbij onafhankelijk te adviseren en ondersteunen.”

"De European Digital Innovation Hub voor Zuid-Nederland biedt ondernemers een breed palet aan concrete mogelijkheden en een uitgebreide infrastructuur van data- & digitaliseringsfaciliteiten. Ondernemers kunnen hulp krijgen met praktische voorlichting, het doorlichten van de onderneming, expert advies & begeleiding, concrete actieplannen opstellen, onafhankelijke experts inschakelen, praktische workshops, ronde tafel bijeenkomsten, leren-van-elkaar kringen en ook met intensieve coaching en begeleiding. In de nieuwe EDIH samenwerking, hebben we naast de samenwerking met de andere nationale EDIH’s, nu ook toegang tot een groter internationaal netwerk. Daar kunnen ondernemers handig gebruik van maken.” aldus Frank Donders, Business Development Manager Zuid-Nederland van FME.

Zuid-Nederlandse samenwerking voor optimale MKB ondersteuning

De nieuwe EDIH Zuid-Nederland samenwerking wordt mogelijk gemaakt door ondersteuning van de Europese commissie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Provincie Noord-Brabant, Provincie Limburg, Provincie Zeeland en is een gezamenlijk inspanning van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Economische Impuls Zeeland, REWIN West-Brabant, Midpoint Brabant, Brainport Development, Vereniging FME, Koninklijke Metaalunie, Brainport Industries, TNO, AgriFood Capital, Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute (EAISI), EIT Digital, Brightlands Smart Services Campus, Jheronimus Academy of Data Science (JADS), Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (LIOF).

MKB ondernemers die meer willen weten over de mogelijkheden en het concrete dienstenaanbod, kunnen een afspraak maken met programmacoördinator Gerard Blom (gblom@bom.nl) of via www.smartindustry.nl/hubs/zuid een handig PDF-overzicht downloaden met daarop alle diensten, fysieke innovatie hotspots en Fieldlab experimenteer locaties.

Voor het overzicht van diensten en faciliteiten in Zuid-Nederland, klik hier (PDF).


Samenwerking 'Partner in Education' getekend door Fontys Hogeschool ICT en Gate2

Medio februari 2022 heeft op de Midpoint Brabant Smart Industry Campus Gate2 de Fontys Smart Industry kick-off 'Partner in Education' plaatsgevonden met 35 Fontys studenten. Daarna zijn vier studentenprojectgroepen van start gegaan met projecten op het gebied van industriële automatisering, dataverwerking, AI, robotica en remote commissioning. Projecten die worden uitgevoerd in samenwerking met onder meer Ericsson, Festo en WCM (World Class Maintenance).

Vrijdagmiddag 17 juni vond de ondertekening van de samenwerking 'Partner in Education' plaats door Frens Vonken (directeur Fontys Hogeschool ICT) en Pierre van Kleef directeur van Gate2. Aanwezig waren partnerbedrijven uit de regio Eindhoven en docenten van Fontys Hogeschool.

De 'Partner in Education' overeenkomst is gericht op een meerjarige samenwerking tussen Fontys en Gate2 om onderzoeksprojecten, bedrijfsopdrachten, onderwijs en onderzoek in het algemeen in een hybride leeromgeving inhoud te geven. Op 22 en 23 juni gaan de studentgroepen de projectresultaten op Gate2 presenteren. Tevens worden dan projectfilms gemaakt. Belangstellenden kunnen hierbij aanwezig zijn.


Maakindustrie Midden-Brabant zet in op digitalisering, duurzaamheid en talentontwikkeling

Focus op de grote transitieopgaven! Dat is de insteek van de bijeenkomst over de Smart Industry mkb & innovatie agenda van Midpoint Brabant die programmamanager Petra Mouthaan op dinsdag 14 juni organiseerde bij Bosch Transmission Technology in Tilburg. Ze presenteerde de uitkomsten van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek aan diverse organisaties uit Midden-Brabant. Vervolgens gingen de deelnemers in gesprek over hoe ondernemingen, onderwijs en overheid samen het verschil kunnen maken bij dé maatschappelijke opgaven voor de maakindustrie: digitalisering, duurzaamheid en talentontwikkeling.

Groot en divers mkb
Allereerst de cijfers. De regio Midden-Brabant kenmerkt zich door een omvangrijk midden- en kleinbedrijf Midden-Brabant. Van de 235.000 banen in deze regio is de industrie met 13% de derde branche qua grootte. De samenstelling van de sectoren is heel divers. Er is er niet één die er hoog bovenuit springt: metaal 17%, voedingsmiddelen 14%, chemische productie 11%, machines en apparaten 8%, rubber en kunststof 7%, meubels 5%, transportmiddelen 4% en leder en schoenen 3%. Van de 2270 ondernemingen heeft 82% minder dan tien en 89% minder dan twintig werknemers.

Petra Mouthaan: “Het aandeel high tech is laag ten opzichte van de Brainport-regio van Eindhoven en omgeving. Midden-Brabant is vooral sterk in de levering aan high tech bedrijven en het toepassen van nieuwe technologieën. De kracht van de regio zit in de combinatie van maakindustrie, handel en logistiek. Relatief gezien horen mkb-bedrijven Midden-Brabant bij de landelijke top. Handel is met 20% de grootste sector. En in logistiek is Tilburg-Waalwijk al drie jaar op rij de logistieke hotspot nummer 1 van Nederland.”

Flinke uitdagingen

Naast dit kwantitatief onderzoek heeft Petra een marktverkenning gedaan door gesprekken met directeuren en stakeholders van vijftig organisaties die actief zijn in Midden-Brabant. Ze traceerde diverse uitdagingen: “Middelgrote en kleine bedrijven zijn vaak daadkrachtig en gedreven. Midden-Brabant kent veel familiebedrijven met betrokkenheid en passie als grote kracht. De keerzijde is dat de kennis, capaciteit en tijd voor innovatie vaak ontbreekt en hier onvoldoende kapitaal voor is. De digitaliseringsgraad is er relatief laag, nieuwe technologieën als artificial intelligence staan nog in de kinderschoenen. Ook deze bedrijven moeten aan steeds meer eisen voldoen op het gebied van digitalisering, cyberveiligheid, circulaire productieprocessen, klimaat en efficiënt energiegebruik. Daarnaast is er een ernstig tekort aan technisch geschoold personeel.”

Welke speerpunten?

De hamvraag van de bijeenkomst in Tilburg was: “Hoe kunnen we onze productieprocessen digitaliseren, het werk verduurzamen en mensen zo efficiënt mogelijk inzetten?” De deelnemers zijn met dit onderwerp aan de slag gegaan en hebben samen essentiële aandachtspunten blootgelegd.

1) Bij digitalisering kwamen onder meer automatisering van productie, benutten van data en voorspelbaar onderhoud naar voren als troeven om strategische groei en concurrentievoordeel te realiseren. Digitaliseren is lang niet meer zo duur als vroeger, je kunt klein beginnen met bijvoorbeeld Software as a Service en afstemmen van data met je klanten. Mkb-bedrijven en startups in Midden-Brabant kunnen ondersteuning bij dataficering krijgen van digicoaches en business developers van Midpoint Brabant.

2) Bij duurzaamheid is er noodzaak voor een échte uniforme visie op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau. Die visie is er in Midden-Brabant al wel, de Regionale Energie- en Klimaat Strategie (REKS), één van de meest ambitieuze in Nederland. Bedrijven moeten meer collectief opereren bij de energie- en klimaatvraagstukken en als bedrijventerrein meepraten met partijen als de provincie. Om te zorgen dat ondernemingen daadwerkelijk circulaire producten en processen doorvoeren zijn nieuwe businessmodellen nodig waarbij het draait om duurzaamheid en kostenreductie in de hele keten. Het moet lucratief zijn voor iedere deelnemer. Dit kan alleen slagen als overheden en ondernemingen samen optrekken bij onderwerpen als verduurzamen van gebouwen, inzet van circulaire materialen en duurzame energiebronnen, gebruik van restwarmtestromen en reshoring (terughalen van productie naar de regio). Om organisaties bewust te maken van circulair ondernemen kunnen zij deelnemen aan CIRCO Tracks van CIRCO Hub Brabant, waar Midpoint Brabant partner van is.

3) Om talentontwikkeling te bevorderen is het van belang dat jongens en meisjes al vroeg ervaren hoe leuk techniek is. En ook om ouders en decanen te laten ontdekken wat er allemaal kan, zodat zij hun kind of leerling goed kunnen adviseren. Om hier zinvol beleid voor te maken is het noodzakelijk om te snappen hoe jongeren denken. Bij de groeiende groep van 27 tot 67 jaar gaat het om bij-, om- en herscholing en zij-intreding. Hoe kun je hen overtuigen dat werken in de techniek heel leuk is? In het Deltaplan Techniek van Midden-Brabant werken ondernemingen, onderwijs en overheden samen aan deze vraagstukken. Een actueel initiatief is de Dag van de Techniek van 18 juni in vijf gemeenten, dat moet uitgroeien tot een jaarlijks evenement in de hele regio.

Hoe nu verder?

De deelnemende organisaties spraken na afloop uit om nauw betrokken te willen blijven bij de ontwikkeling van het Smart Industry programma van Midpoint Brabant. Een bloemlezing van reacties:

  • Jos Spapens, managing director van Lightronics: “Je denkt dat je alleen staat, maar we hebben uiteindelijk allemaal dezelfde uitdagingen.”
  • Albert van Maren, president FUJIFILM Manufacturing Europe: “Mkb’ers kunnen niks met containerbegrippen. Je moet het heel praktisch maken. Het kan juist de kracht van de regio zijn als je erin slaagt om kleine- en middelgrote bedrijven te activeren voor deze transitieopgaven.”
  • René Aerts, Chief of Staff van de ART Group: “Je zult eerst eensgezindheid onder de bedrijven moeten krijgen. Negen op de tien bedrijven in de regio heeft minder dan 20 medewerkers. Hoe krijgen we al die kleine bedrijven op één lijn?”
  • Frits van der Geest, CEO en oprichter van de startup Motivate: “Je moet het samen aanpakken. Een goede manier om dit te doen is om een cohort van ondernemingen te formeren, zodat je vanuit het bedrijfsleven extra slagkracht hebt binnen de multi helix.”

Dit najaar presenteert Petra Mouthaan het nieuwe Smart Industry programma van Midpoint Brabant met strategische innovatieprojecten voor slagvaardige bedrijven, gericht op een toekomstbestendige maakindustrie in Midden-Brabant.


Startup Indi Digital bouwt testlab duurzame en gedigitaliseerde productie orthopedische schoenen op Gate2

Indi Digital BV, een spin-off van de succesvolle familiebedrijven Neskrid en Gerla, experimenteert vanuit Gate2 met het duurzaam en volledig gedigitaliseerd produceren van orthopedische werk- en veiligheidsschoenen. Gate2 is dé Smart Industry hub van Midden-Brabant, een initiatief van Midpoint Brabant. Een ideale plek voor Indi Digital.

Het begon met de deelname van directeur Joost Pijnenburg aan de masterclass AI in mei 2021 met de Cyber Physical Factory op Gate2. De week daarna was er een vervolgmeeting met het kernteam van Indy Digital bestaande uit Data specialisten, 3D Modelling en Robotica.

“De besprekingen en demonstraties van digitale productieprocessen op Gate2 sluiten perfect aan bij de plannen en ontwikkelingsvraagstukken van Indi Digital” aldus Joost. Dat was een belangrijke reden een nieuw testlab te gaan bouwen als proeffabriek.

Digitale scan

Mensen die orthopedische schoen bestellen kunnen - binnenkort - thuis hun voet scannen. Met de nieuwste iPhone is dat al mogelijk, legt Joost uit. De 3D-scan gaat naar Indi Digital waar de  gecertificeerde orthopedische werk- en veiligheidsschoenen worden gemaakt. De klant kan met de scan visueel zijn eigen schoen samenstellen. Joost vertelt dat in de zool verschillende hardheden mogelijk zijn door 3D printen van verschillende materialen, waardoor de orthopedische kwaliteit een sprong voorwaarts maakt. De klant kan dus langs deze weg en met behulp van data zijn eigen individuele schoen, qua vorm, comfort en orthopedische eisen samenstellen.

Digitale productie

Met toepassing van nieuwe productietechnieken en digitale verwerking en productie wordt een betere en duurzamere schoen gemaakt. Niet alleen de “ïntake” met de digitale voetscan, maar ook  het hele productie proces wordt radicaal veranderd. Dit komt door de toepassing van nieuwe 3D- printmaterialen en de inzet van cobots / robotwagens om de productie te versnellen. Daarnaast werken we aan een 3D-printer geïntegreerd met een lopende band die ook letterlijk aan de lopende band kan printen. De digitalisering en flexibele productie automatisering vormen de kern van de bedrijfsstrategie om productie vergroting en kostenreductie te realiseren.

Duurzaam

Door het gebruik van nieuwe materialen is het doel dat de schoenen van Indi Digital straks volledig recyclebaar zijn. “We experimenteren nu met het hergebruik van bijvoorbeeld polyurethaan. In andere industrieën worden al veelbelovende resultaten geboekt met het hergebruiken van dit materiaal. Ook voor schoenen is dit heel goed te gebruiken. Dat werken we nu steeds verder uit.”

Reshoring

Het produceren van orthopedische schoeisel is kostbaar. De schoenen moeten precies passen bij de klachten van de persoon voor wie ze bestemd zijn. Speciaal opgeleide zorgspecialisten zoals orthopedische technologen, orthopedische schoenmakers, podotherapeuten en podologen analyseren de voeten en bepalen het ontwerp van de hulpmiddelen zoals leesten en steunzolen. En dan het maken van de schoen: dat is handwerk - een ambacht dus. Het produceren wordt steeds duurder, want vakmensen zijn schaars.  Voor productie zijn we nu afhankelijk van onze eigen fabrieken in Portugal. Dat willen we waar mogelijk omkeren. Door te innoveren halen we productie juist terug naar Nederland.”

Revolutionaire innovaties

Het lab is op dit moment in aanbouw. Joost: “Bij Gate2 is alles aanwezig wat we nodig hebben om een goede start te maken. Het 5G netwerk van Ericsson voor snelle, foutloze communicatie tussen de machines, de uitwisseling met andere bedrijven hier én de mogelijkheid om te testen met de Cyber Physical Factory." “Wat we van plan zijn, is best revolutionair. Je krijgt dat niet van de ene op de ander dag voor elkaar”, legt Joost uit. De kennis van andere bedrijven op deze locatie is zeer welkom. Bijvoorbeeld over het verlijmen van verschillende onderdelen, de specifieke expertise van de Lijmacademie. Of technische materiaalkennis, waar MATinspired alles van weet. En ook de samenwerking met Fontys, Avans en ROC is welkom. “Inzet van studenten biedt ons verschillende kansen. Ze helpen ons innoveren. In ruil daarvoor begeleiden we hen. Daardoor maken ze nù al kennis met de nieuwste innovaties. Zodat als ze straks klaar zijn met hun opleiding, klaar zijn voor de toekomst. Bovendien is het voor ons prettig dat we nu alvast jonge talenten aan ons binden. Als de klik goed is, houden we hen graag in het bedrijf.”

Blik op de toekomst

De ambities van de mensen achter Indi Digital zijn groot. Over het volledig digitaal bedienen van klanten, het duurzaam en digitaal produceren van volledig recyclebare schoenen hebben we het al gehad. E-commerce zal de komende jaren steeds verder groeien, verwacht Joost. Ook daar speelt zijn bedrijf nu alvast op in. “Etalages met échte producten bestaan straks niet meer”, voorspelt hij. “Daarom zijn we nu al bezig met nieuwe manieren van productpresentatie, zoals hologrammen. Op die manier zijn we in staat om online onze producten steeds beter en aantrekkelijker neer te zetten.”

Certificeringen

De schoenen van moederbedrijf Neskrid zijn ISO gecertificeerd als Medisch Hulpmiddel (MDR) en als Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM). De Arbeidsinspectie beschouwt Neskrid vanwege haar toonaangevende rol als de benchmark voor de Europese markt van orthopedisch werk- en veiligheidsschoeisel. Niet voor niets is de Technisch directeur van Neskrid, Jan Dirksen, namens de Nederlandse NEN-commissie Voet- en beenbescherming de afgevaardigde in de Europese commissie. Er zijn banden met Defensie en Revalidatiecentrum Doorn en verder levert het bedrijf in maar liefst vijftien Europese landen.

Gate2

“Schoenen draag je vaak de hele dag. Gezondheid en veiligheid zijn daarom de absolute nummer één voor ons. En dat nemen we mee in alles wat we ontwikkelen”, besluit Joost. “En verder stomen we de markt stap voor stap klaar voor waar we mee bezig zijn. Dat we op een andere manier produceren, heeft namelijk ook invloed op hoe zo’n schoen eruitziet. En dat heeft even tijd nodig om geaccepteerd te worden. Maar dat krijgen we vanuit Gate2 prima voor elkaar.”


Masterclass (8 juni): Blockchain en IoT oplossingen voor optimale samenwerking in een keten

Op 8 juni is Marcel Damen, expert Blockchain en Internet of Things, te gast bij Gate2, de Smart Industry campus van Midpoint Brabant in Rijen. Tijdens een boeiende en toegankelijke lezing vertelt hij over hoe de combinatie van verschillende innovatieve technologieën in de maakindustrie ingezet kan worden voor de optimalisatie van samenwerking in een keten. Het belooft een inspirerende middag te worden!

Inloop is vanaf 15u15 bij Gate 2 (Ericssonstraat 2, Rijen). Voorafgaand aan de masterclass is er een korte demonstratie van de Cyber Physical Factory (CPF). De CPF is een proeftuin waar mkb-ondernemingen en kennisinstellingen samenwerken aan industriële innovatieprojecten met behulp van de laatste kunstmatige intelligentietechnieken.

Programma

15.30 - 15.35: Welkom door Pierre van Kleef en Ricardo Abdoel

15.35 - 16.00: Demonstratie Cyber Physical Factory

16.00 - 16.30: Masterclass Blockchain en IoT oplissingen door Marcel Damen

Q & A + Networking bij CPF

Aanmelden

Er zijn maximaal 30 plaatsen beschikbaar, dus meld je snel aan door een email te sturen naar: pvankleef@gate2.nl.


Gate2, een initiatief van Midpoint Brabant, is dé Smart Industry hub van Midden-Brabant. Hier is ruimte voor innovatieprojecten op het gebied van productietechnieken, simulatie en digitalisering. Met en voor het regionale mkb ontwikkelen en testen organisaties pilotprojecten en businesscases. Dat doen ze veelal samen met kennis- en onderwijsorganisaties. Ook zijn er opleidingen en trainingsprogramma's, en is Gate2 een internationale toplocatie voor simulatietrainingen voor de luchtvaart. Bezoek de website voor meer informatie. 

 


18 juni Open Dag Techniek in Tilburg, Waalwijk, Drunen, Gilze en Dongen

Op zaterdag 18 juni, de Dag van de Techniek, organiseert Midpoint Brabant samen met technische bedrijven en onderwijsinstellingen in vijf gemeenten in Midden-Brabant een Open Dag voor iedereen die nieuwsgierig is naar techniek, zich oriënteert op een studie in deze richting of overweegt om naar een technisch beroep over te stappen. Lees hier wat er die dag te doen is in Dongen, Drunen, Gilze, Tilburg en Waalwijk.

Tilburg

Op deze dag presenteren Tilburgse maakbedrijven en onderwijsinstellingen zich van 10.00 tot 15.00 uur bij een Ontdek Techniek markt op het bedrijventerrein Vossenberg. Voor deze gratis toegankelijke Open Dag hebben al negen organisaties hun deelname bevestigd: Art Group, Marvo Technologies, Fuji Film, Agristo, de brandweer, WSP, ROC Tilburg, IW Brabant-Zeeland en Ontdekstation 013. In workshops en andere activiteiten ervaren jongeren en zij-instromers hoe veelzijdig techniek is. Ook krijgen zij informatie over vacatures en kunnen ze informeel kennismaken met de deelnemende bedrijven en organisaties. Het WerkgeversServicepunt Midden-Brabant heeft een banenpunt en Ontdekstation013 verzorgt workshops voor kinderen en jongeren. Wil je graag meer informatie ontvangen of met je bedrijf/organisatie deelnemen aan dit evenement? Neem dan contact op met info@midpointbrabant.nl. De exacte locaties en het programma worden binnenkort bekend gemaakt.

Waalwijk

In Waalwijk vindt die dag van 10.00 tot 16.00 uur op het terrein van BekkerLaGram aan de Mechie Trommelenweg 12B de Ontdek Techniek markt plaats waar je kennis kunt maken met lokale technische bedrijven en  een bouwplaats kunt bezoeken. Ook hier is het evenement vooral voor zijinstromers en jongeren die kennis willen maken met techniek. Tot nu toe hebben al maar liefst twintig organisaties hun deelname bevestigd. Bij workshops en andere activiteiten ontdek je hoe boeiend werken in de  techniek is en welke vacatures er zijn bij de deelnemende bedrijven. ’s Ochtends kun je van 9.00 tot 12.00 uur de bouwplaats van het project Akkerlanen bezoeken. Je krijgt uitleg over het project en over GPS. Je ervaart er de werkzaamheden van een wegenbouwbedrijf dat daar werkzaam is en beleeft zelf hoe een Tigerstone bestratingsmachine werkt. Wil je meer info? Neem dan contact via info@midpointbrabant.nl.

Drunen (gemeente Heusden)

In de gemeente Heusden organiseert Platform Techniek de Langstraat op 18 juni het jaarlijks terugkerend evenement voor de Dag van de Techniek samen met dertig technische bedrijven en diverse onderwijsinstellingen uit de Langstraat. Het doel van deze dag is om jongeren te inspireren en te laten zien dat techniek overal is. Techniek is veel meer dan het in elkaar zetten van ingewikkelde machines. Het zit ook in gebouwen, auto’s, bruggen, zelfs in ziekenhuizen en pretparken. Verschillende bedrijven uit de regio laten er hun expertise zien. Ook onderwijsinstellingen zoals het Koning Willem 1 College uit Den Bosch en SG de Overlaat uit Waalwijk zijn aanwezig. Zo maken jongeren niet alleen op een leuke manier kennis met techniek, maar ook met toekomstige technische studierichtingen. Het evenement is gratis toegankelijk en vindt van 10.00 tot 15.00 uur plaats bij Breman, Marconilaan 4 in Drunen. Het dagprogramma kun je vinden op www.techniekvanjouwtoekomst.nl.

Gilze

In Gilze organiseren technische bedrijven op 18 juni van 8.30 tot 12.30 uur een Open Bedrijven Dag route op de bedrijventerreinen Midden Brabant Poort, Broekakkers en bij Willemse Staalconstructies. Zij openen hun poorten en geven rondleidingen en workshops om jongeren en zij-instromers te inspireren voor techniek. Deze zaterdag vindt ook de 12e editie van het RTD Wielerweekend Gilze plaats, een van de grootste wielerevenementen van Nederland. De omloop die hier onderdeel van is komt ook langs Midden Brabant Poort. Een extra reden dus om naar de Open Dag te komen. Techniek en fietsen zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wil je meer informatie ontvangen of met je bedrijf deelnemen aan dit evenement? Neem dan contact op via info@midpointbrabant.nl. Het is de bedoeling jaarlijks op iedere derde zaterdag van juni een dergelijke dag te organiseren.

Dongen

Ook bij de Open Bedrijven Dag in Dongen maken jongeren en zij-instromers kennis met techniek. Eén van de bedrijven die zijn poorten opent is Van Uitert. Dit techniekbedrijf is gespecialiseerd in transportsystemen en speciaalmachines. Interessant om hier te zien zijn de eigen ontwerpafdeling, de software-, hardware en robotengineers en de uitgebreide productiefaciliteiten. Ook andere bedrijven kunnen zich per mail via info@midpointbrabant.nl aanmelden voor deelname aan de Open Bedrijvendag op 18 juni. De openingstijden zijn van 10.00 tot 14.00. Net als in Gilze wil Dongen jaarlijks op iedere derde zaterdag van juni een Open Dag van de Techniek organiseren.


Topgesprek Congres Brabant Vastgoed: "Regionale multi helix samenwerking noodzakelijk bij gigantische bouwopgaven"

“Onze bouwopgave is zó groot, dit moet je wel aanvliegen vanuit een integraal beleid, op een behapbare (regionale) schaal en samen met multi helix partners. We nodigen de vastgoedsector uit om dit gezamenlijk op te pakken.”

Dat was de boodschap in het topgesprek over kansen in multi helix samenwerking tijdens het congres Brabant Vastgoed 2022 dat SPRYG op 20 april organiseerde in de LocHal in Tilburg. Lees hier het gesprek tussen Stephanie ter Borg (directeur REWIN West-Brabant), Bas Kapitein (directeur Midpoint Brabant / Midden-Brabant) en Ronald Bakker (wethouder economie, werk en mobiliteit gemeente Waalwijk en lid stuurgroep Midpoint Brabant Smart Logistics).

HET GESPREK

Inleiding

West- en Midden-Brabant hebben zich ontwikkeld tot een sterke logistieke en innovatieve regio. Zo staan Waalwijk-Tilburg en West-Brabant al een aantal jaren op nummer één en twee van de Nederlandse logistieke hotspots. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden focussen op innovatiekansen. Welke verbindingskansen zijn er met de andere opgaves zoals groen en circulair? Wat is de rol van de vastgoedsector? Hoog tijd voor een topgesprek over de kansen van de triple helix. Stephanie, Bas en Ronald, welke boodschap willen jullie de vastgoedsector willen meegeven. En wat is een multi helix samenwerking eigenlijk precies?

Multi helix samenwerking

Stephanie:

Triple helix gaat over de samenwerking tussen ondernemingen, onderwijs en overheden. Oftewel de drie O’s. Tegenwoordig spreken we van multi helix, omdat ook maatschappelijke partners en bewoners een nadrukkelijke rol spelen bij de samenwerking. Brabant heeft vier regionale ontwikkelorganisaties: REWIN voor West-Brabant, Midpoint Brabant voor Midden-Brabant, Agrifood Capital voor Noordoost-Brabant en Brainport voor Zuidoost-Brabant. De partners ontwikkelen samen programma’s en projecten waarvoor deze regionale schaal het meest efficiënt en effectief is.

Simpel gezegd: daar waar de gemeente het niet alleen kan en waarvoor de provincie net te groot is. Ook zorgen we voor de juiste verbindingen met marktpartijen, netwerken en financiers. We doen dit onafhankelijk. Zo benutten we de kracht van de regio, versterken we de ecosystemen op regionaal niveau en jagen we samen innovatie aan.

Bas:

Ook bij het onderwerp van dit congres, bouwvastgoed, is multi helix samenwerking van cruciaal belang. We benaderen de programma’s en projecten vanuit grote maatschappelijke opgaven als digitalisering, duurzaamheid en talentontwikkeling. De komende jaren komen er vele tienduizenden woningen bij in Midden- en West-Brabant. Tegelijkertijd willen bedrijven in onder meer de maakindustrie en logistiek zich hier doorontwikkelen om hun landelijke toppositie verder te versterken. De beschikbare ruimte moet dus efficiënt benut worden.

Naast slimme ruimtelijke oplossingen gaat digitalisering hierbij een cruciale rol spelen. Er komt ook een grote druk op het versneld bouwen van panden om de doelstellingen te bereiken. En dat terwijl we moeten voldoen aan de gestelde doelen van grote maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, zoals circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie. En voor al deze opgaven is het juiste talent nodig.

Ronald:

De bouwsector moet met steeds meer zaken rekening houden. Zoals het managen van de stikstofdepositie bij bouwprojecten, oftewel de stikstofoxiden en ammoniak in de lucht die weer op de grond terecht komen. Daarnaast de PFAS-regels (poly- en perfluoralkylstoffen). Bij verplaatsen van grond mag de bodem waar de grond naartoe gaat niet vuiler worden door PFAS. En een belangrijk aandachtspunt is ook het vinden van mensen met de juiste opleiding en bagage om het werk te doen.

Precies op deze punten kunnen we vanuit de multi helix aanpak zorgen dat vastgoedprojecten versneld van de grond komen: de gemeenten als voorwaardenscheppende partij, onderwijs voor aanwas van de juiste mensen en ondernemingen om het daadwerkelijk te realiseren. De rol van de gemeenten is ook om dat extra zetje te geven om zaken van de grond te krijgen en aan te jagen. Projecten zijn vaak ambitie gedreven en niet altijd vanaf het eerste moment rendabel. Als overheid kun je net die duw geven die kansrijke vastgoedprojecten nodig hebben.

Maatschappelijke transitieopgaven

Stephanie:

De visie voor de grote transitieopgaven formuleren én het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor de vraagstukken van morgen doen we samen met de multi helix partners. Die moeten we vervolgens vertalen naar uitvoering in de praktijk. Oftewel: hoe krijgen we mensen en organisaties in beweging? Dit kun je niet in je eentje. We moeten niet alleen integrale beleidsplannen ontwikkelen, maar juist ook zorgen voor een geïntegreerde implementatie.

Bas:

Onze beide regio’s zijn sterk in de maakindustrie en logistiek. Deze sectoren zijn complementair aan elkaar en zijn heel relevant voor de vastgoedsector. De crossovers van onze samenwerking zie je onder meer in de zestien gezamenlijke projecten die Midden- en West-Brabant samen doen in het kader van de Regio Deal Makes and Moves. Allemaal multi helix projecten met ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke partners. Waar het landelijk beleid voorheen ging om topsectoren, draait het regeerakkoord nu om de grote maatschappelijke transitieopgaven. In onze regio leggen we dus de focus op duurzaamheid, digitalisering en talentontwikkeling.

Stephanie:

In West-Brabant vervullen we met REWIN eenzelfde rol. Ook wij zetten steeds meer maatschappelijke opgaven centraal. In de (high tech) maakindustrie en logistiek zijn beide regio’s sterk. Verder leggen wij het accent op agrofood/biobased (plant-based economy) en creatieve dienstverlening. Daarnaast zetten wij in op een aantal programma’s rondom startups en het innovatieve MKB.

Ronald:

We zullen bij het ontwikkelen van vastgoed vooral een goede balans moeten hebben tussen grote, middelgrote en kleinschalige bedrijven. We zoeken dan ook nadrukkelijk naar partijen die elkaar aanvullen en versterken. Ook is het van belang dat we de behoeften en wensen van bewoners nadrukkelijk betrekken bij de vastgoedontwikkeling op bedrijventerreinen.

Vertaling naar de praktijk

Stephanie:

De opgaven waar we voor staan zijn niet alleen heel groot, maar ook totaal anders dan we tot nu toe hebben meegemaakt. We zullen dan ook met nieuwe creatieve oplossingen moeten komen, zoals voor distributie in en rond de stad. Dit gaat niet alleen over voorkomen dat allerlei busjes de stad in rijden en stimuleren van elektrisch vervoer, maar ook over het bouwen van nieuwe typen gedeelde logistieke hubs aan de rand van de stad.

Een ander voorbeeld is wel de ontwikkeling van een bedrijventerrein als het Agrofoodcluster Nieuw Prinsenland. Daar worden concrete mogelijkheden geboden om winstgevend samen te werken. Productie van groen, gas en windenenergie en de uitwisseling van warmte zijn de basis. Tevens wordt ook gekeken naar het vestigen van bepaalde bedrijven die een meerwaarde kunnen leveren t.o.v. elkaar zoals uitwisseling personeel, reststoffen of kennis. Voorbeeld: voor zuiver water kan gebruik worden gemaakt van de waterzuiveringsinstallatie gekoppeld aan de suikerfabriek. De warmte die vrijkomt wordt in aanpalende glastuinbouwbedrijven gebruikt. Om dit ook op kleine schaal aan te jagen zetten Midpoint Brabant en REWIN in op het project S4G op bedrijventerreinen.

Bas:

Duurzaamheid staat bovenaan onze prioriteitenlijst. Onder de naam Up New hebben we in Midden-Brabant een circulair economie programma ontwikkeld. We kijken hierbij hoe je de hele keten circulair kunt maken. Dit doen we onder meer voor de bouwsector. Hiervoor hebben we een online portal voor informatie en inspiratie, ontwikkelen we fysieke maakplekken in de regio en adviseren we mkb-bedrijven. Steeds in samenwerking met ondernemingen, onderwijs, overheid en natuurlijk de vastgoedsector.

Zo zijn we onlangs met zes organisaties uit Midden-Brabant een samenwerking gestart voor oplossingen om geoogste materialen rendabel opnieuw in te zetten in bouw-, renovatie- en restauratieprojecten. Opdrachtgevers verlangen steeds vaker van sloopbedrijven dat ze circulair slopen, oftewel deze materialen een tweede leven geven.

In Interreg, een grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen, werken we samen om circulariteit in de bouw te bevorderen. Midpoint Brabant is hier penvoerder. REWIN en Midpoint Brabant zijn beide onderdeel van ENZuid waar circulaire bouwdemo’s worden ontwikkeld. Ook hier zijn we als Midpoint Brabant penvoerder.

Voor de energietransitie heeft Regio Hart van Brabant een Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS). We hebben hier als enige regio de K van klimaat aan toegevoegd, omdat we geloven in een integrale aanpak van duurzaamheid.

Ronald:

Efficiency door robotisering betekent ook optimaal benutten van de ruimte (‘de hoogte in’). In onze regio zijn hier legio voorbeelden van, zoals de slimme e-commerce systemen bij bedrijven als bol.com en de robots bij Versteijnen Logistics die van boven naar beneden werken en vice versa. Van m2 naar m3 dus.

Kennis en vaardigheden

Bas:

Wij kijken in onze regio’s niet alleen naar de technologische kant, maar vooral ook naar mensgerichte innovatie en naar welk gedrag daar bij hoort. Onze regio’s hebben een uniek kennisprofiel met mensgerichte opleidingen op universitair-, hbo- en mbo-niveau. Op het gebied van kunstmatige intelligentie is MindLabs in de Tilburgse Spoorzone een concreet voorbeeld van hoe we AI niet puur voor de technologie maar vooral mensgericht ontwikkelen, zowel wetenschappelijk als praktisch. Het onderwijs is letterlijk op alle niveaus geïntegreerd in MindLabs.

Ronald:

Voldoende personeel werven, dat is de grote uitdaging om de grote transitieslag te kunnen volgen. Zeker ook in de bouwsector.

Bas:

Voor al deze opgaven zijn mensen nodig die hiervoor de competenties hebben. Het onderwijs is de eerste stappen aan het zetten, maar er moeten nog flinke slagen gemaakt worden. Onderwijsinstellingen zullen er versneld en structureel mee aan de slag moeten, ondernemingen zullen hun medewerkers de ruimte moeten geven voor bij- en omscholing en overheden hebben een faciliterende rol.

Er zijn de komende jaren vele duizenden banen nodig om de duurzaamheidstransitie te realiseren, ook in de bouw. Hetzelfde geldt voor digitalisering. We zetten dan ook in op een leven lang leren. We stimuleren mensen van alle leeftijden om kennis en vaardigheden te ontwikkelen voor beroepen in duurzaamheid en digitalisering, onder meer via bij- en omscholingsprogramma’s.

Stephanie:

Ja, zo zie ik het ook. Enerzijds moeten we ervoor zorgen dat de professional van de toekomst bij voorkeur samen in en met het bedrijfsleven wordt opgeleid. Bijvoorbeeld in learning communities waarin je gezamenlijk werkt aan opgaven. Anderzijds betekent het ook constant inzetten op leven lang leren. Maar laten we ons ook geen illusies maken want extra mensen aantrekken voor een bepaalde sector betekent concurrentie voor een andere. Dus we moeten vooral ook kijken hoe we dit anders, slimmer, efficiënter kunnen organiseren en wat daar voor nodig is.

Bas:

Sinds medio vorig jaar werken we met de regio’s De Baronie en Hart van Brabant samen in SRBT (Stedelijke Regio Breda-Tilburg). Met dit verstedelijkingsakkoord gaan we de verstedelijkingsopgaven naar de praktijk omzetten.

Uitnodiging tot samenwerking

Stephanie, Bas en Ronald tot slot:

Als triple helix organisaties nodigen REWIN en Midpoint Brabant de vastgoedsector uit om de grote maatschappelijke bouwopgaven samen met ons op te pakken.

Meer info over REWIN en Midpoint Brabant:

www.rewin.nl

www.midpointbrabant.nl

 


Digitalisering voor mkb lastig? De praktijk bewijst het tegendeel

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg en is afgeleid van een eerder gepubliceerd artikel van Netwerk Brabant, geschreven door Willem de Volder. 

Onomkeerbaar. Zo mag je de steeds verdergaande digitalisering en dataficering in het bedrijfsleven rustig noemen. Digitalisering zorgt namelijk voor efficiëntie en slimmere werkprocessen. En niet onbelangrijk: leveranciers en klanten verwachten steeds vaker een digitale werkwijze. Voor toekomstgerichte ondernemers is niet meegaan geen optie meer. Maar hoe pak je dat nu aan? Gemeente Tilburg en Midpoint Brabant geven regionale mkb’ers een boost met het programma Smart MKB.

Vier stappen naar digitalisering

Onbekend maakt onbemind. Oké, digitalisering is nodig. Dataficering biedt kansen. Maar voor veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is dit tóch nog een ver-van-mijn-bed-show. Tijd voor actie. En dat vraagt om een persoonlijke aanpak, merken gemeente Tilburg en Midpoint Brabant. Want een metaalproducent heeft toch nét iets anders nodig dan een banketbakker.

Met het programma Smart MKB helpen gemeente Tilburg en Midpoint Brabant ondernemers hierbij. Het programma bestaat uit vier stappen. Van een scan, via een actieplan naar actie en een strategie voor de langere termijn. En misschien nog wel het belangrijkst: als ondernemer hoef je het niet alleen te doen. De ervaren digicoaches van Midpoint Brabant staan klaar voor raad en daad.

Bekijk hier het gehele artikel, waarin Dolf Baetsen (accountmanager gemeente Tilburg) en Mark de Jong (digicoach Midpoint Brabant Smart MKB), vertellen over de samenwerking, de persoonlijke aanpak en hoe het mkb geholpen kan worden verder te digitaliseren.

Fotografie voor dit artikel door Laurens Janus 


Fieldlab CAMPIONE 2 versnelt transitie bij mkb'er ABC Olie

Dit is een publicatie van World Class Maintencance.

Het Tilburgse ABC Olie zit middenin de transitie van traditionele brandstoffen- en smeermiddelenleverancier naar een dienstverlener die gebruikers inzicht geeft in de status van hun machinerie. De deelname van ABC Olie aan Fieldlab CAMPIONE 2 zorgt voor een duwtje in de rug, vertelt Paul de Heij. “Het is drempelverlagend.”

ABC Sensor
De Heij schuift een sensor over tafel. “Hier draait het om”, zegt hij. “Hiermee kunnen we de kwaliteit van de olie in een machine meten en aan de hand daarvan iets zeggen over de status van de olie, een tandwiel of lager.” Het grote voordeel is dat dat in real time gebeurt. “Traditioneel neem je een monster dat je opstuurt naar een laboratorium. Daarna duurt het minimaal twee tot drie weken voordat je de uitslag hebt.”

Afstudeerstage
De transformatie van ABC Olie naar een moderne ‘industrie 4.0’-dienstverlener loopt al een tijdje. Een student onderzocht vorig jaar welke sensor het beste geschikt is voor het meten van de oliekwaliteit in een draaiende machine. “Vervolgens onderzochten we hoe we de data uit de sensor konden halen, vanuit elke plaats in de EU en in ons systeem, of dat van een klant, kunnen krijgen. We werkten daarvoor samen met een Tilburgse start-up en kochten geschikte software in Engeland. We hebben alle losse elementen uitgezocht en getest, nu moet het een geïntegreerd geheel worden. Daarvoor hebben we via CAMPIONE 2 een hbo-student ingezet die hier zijn afstudeerstage doet.”

Praktijkcases
Fieldlab CAMPIONE 2 is speciaal bedoeld voor mkb-bedrijven en is een initiatief van WCM, Avans Hogeschool en de ontwikkelingsmaatschappijen REWIN West-Brabant, Midpoint Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Mkb’ers krijgen de mogelijkheid om in het Fieldlab op de Midpoint Brabant Smart Industry campus Gate2 in Gilze-Rijen en/of binnen de eigen bedrijfsomgeving te experimenteren met de nieuwste smart industry technologie, zoals data science, IoT-toepassingen en VR/AR. De deelnemers kunnen eigen praktijkcases inbrengen die vervolgens dienen als vertrekpunt voor samenwerking en innovatie. Behalve voor het toepassen van nieuwe technologie is er ook volop aandacht voor de ‘zachte’ kant (de benodigde skills) en de organisatorische kant (o.a. nieuwe businessmodellen).

Katalysator
De Heij: “ABC Olie is een mkb-bedrijf en heeft niet zomaar de middelen en resources voor grootschalige innovatieprojecten. CAMPIONE 2 is de katalysator om dit project ook daadwerkelijk te doen en af te ronden; het werkt drempelverlagend. Dankzij CAMPIONE 2 zijn de banden met het regionale onderwijs sterk verbeterd; we weten elkaar gemakkelijker te vinden en zo is hbo-student Alkan Demir bij ons terechtgekomen.”

‘CAMPIONE 2 is de katalysator om dit project ook daadwerkelijk te doen en af te ronden; het werkt drempelverlagend’

Van gap-analyse naar implementatie 
Demir studeert Industrial Engineering en Management aan Avans Hogeschool. “Ik begon hier met het in kaart brengen van de huidige werkwijze. Dan zie je dat er nog veel op papier gebeurt. De visie is om vergaand te digitaliseren en die gap-analyse tussen heden en toekomst heb ik gemaakt. Nu werk ik aan een implementatieplan met daarin de stappen die we moeten zetten.” Een belangrijke stap is het mee krijgen van de onderhoudsmonteurs die niet gewend zijn om met digitale middelen te werken.

Laten zien
De Heij: “Het gat tussen de oude en nieuwe generatie, tussen oud en nieuw denken, is misschien wel de grootste gap. Wij missen nog de mensen die gewend zijn met mobiele devices te werken en die ‘digitaal’ denken. Dat is een belangrijk deel van Demirs opdracht: de nieuwe manier van denken en doen implementeren bij de oudere medewerkers.” Demir: “We ontwikkelen een dashboard met een goede gebruikersinterface. Het moet simpel zijn in het gebruik. Met waterschap Brabantse Delta werken we aan een project om uitvoering van smeertechnisch onderhoud te automatiseren naar ISO 9001-norm. Begin mei rusten we de twee scheepsmotoren van een klant uit met oliesensoren en testen we de data-ontvangst en het omzetten daarvan in begrijpelijke informatie. Met die twee cases kunnen we laten zien dat het werkt.”

Niet eng
De Heij’s collega Diego Scognamiglio speelt ook een rol in de implementatie en acceptatie van de nieuwe technologie en werkwijze. Scognamiglio werkt deels als onderhoudsmonteur in het veld en deel als smeertechnisch coördinator op kantoor. “De monteurs zijn gewend om op een bepaalde manier te werken die voor hen goed werkt. Zij zijn niet per se uit op een verandering. Ik denk mee over de beste aanpak en laat de collega’s in het veld zien dat het ook echt werkt en niet eng is.”

Naamsbekendheid vergroten
ABC Olie groeit en verwacht jaarlijks twee onderhoudsmonteurs te moeten aantrekken. De Heij: “Door via CAMPIONE 2 hier studenten aan het werk te zetten vergroten we onze naamsbekendheid bij een jonge doelgroep. En de kans dat studenten hier blijven hangen, is natuurlijk interessant. Bovendien brengen ze naast de nieuwste technologische inzichten ook nieuw elan in het bedrijf.”

De Heij: “Onze deelname aan CAMPIONE 2 is waardevol. Helaas konden we door de coronamaatregelen niet op het gewenste niveau met de andere deelnemers aan de slag. Dat is iets waar we nu hopelijk alsnog mee kunnen beginnen. Binnenkort gaan we in het Fieldlab in Gilze-Rijen kijken hoe ze op de testinstallatie sensordata verzamelen en vertalen naar dashboards die de gewenste informatie tonen.”

Meer informatie over de mogelijkheden voor het mkb binnen CAMPIONE 2? Neem contact op met Paul van Kempen via: pvk@worldclassmaintenance.com

Foto en tekst: Pieter Pulleman