Cyber Physical Factory

De Smart Industry hub Gate2 in Gilze en Rijen heeft de eerste Cyber Physical Factory (CPF) van Nederland. CPF is een proeftuin waar mkb-ondernemingen en kennisinstellingen samenwerken aan industriële innovatieprojecten. Deze voor Nederland unieke productietestlijn is uitgerust met de laatste kunstmatige intelligentietechnieken, zoals robotica, sensoriek, PLC’s, augmented en virtual reality, digital twin, Internet of Things en 5G. Studenten en werknemers gaan hier trainingen en opleidingen volgen. Ondernemingen testen er hun producten en processen voordat ze de markt op gaan.

Het initiatief om de CPF naar ons land te halen komt van Gate2 en Midpoint Brabant, de economische ontwikkelorganisatie van ondernemingen, onderwijs en overheden in Midden-Brabant. In dit traject werken zij nauw samen met onder meer de Duitse producent Festo, Avans Hogeschool, ROC Tilburg, Curio West-Brabant, Ericsson, Hoppenbrouwers Techniek, Fujifilm, Rabobank, SBHO en de negen gemeenten van regio Hart van Brabant. Ook andere onderwijsinstellingen en innovatieve mkb-bedrijven kunnen deelnemen. De CPF sluit aan bij de ambitie van Brabant om tot de internationale top van de high tech maakindustrie te blijven horen.

Pierre van Kleef, directeur Gate2 en programmamanager Midpoint Brabant Smart Industry: “In deze regio zit veel maakindustrie. Voor het mkb is het niet altijd mogelijk om te investeren in dit soort nieuwe productietechnieken. Binnen de CPF brengen we bedrijven en onderwijs bij elkaar om de benodigde kennis te ontwikkelen en productontwikkeling te onderzoeken. Hier kun je fysiek ervaren of bijvoorbeeld robotisering in het proces zorgt voor een versnelling of verbetering van de productie. Binnen de eigen fabriek is dat niet altijd mogelijk. Je kunt niet even een productieproces stilleggen, alles ombouwen om een experiment te testen en dan weer alles aanpassen. Hier kan dat wel.”

De nieuwste technologieën

De CPF is een fysieke digitale ‘minifabriek’ met diverse processen zoals aanvoer, productie, assemblage en afvoer. De volledig geautomatiseerde simulaties van praktijksituaties kunnen 24/7 doordraaien en zijn op afstand te besturen en monitoren. CPF staat bol van staaltjes van de nieuwste techniek. Zo kun je met een digital twin (‘digitale tweeling’) het productieproces vooraf en locatieonafhankelijk helemaal uitdenken. En maken robots zonder tussenkomst van mensen binnen enkele minuten een compleet prototype van een mobiele telefoon.

Het naast Gate2 gevestigde Ericsson zorgt voor de aansturing met 5G. Ericsson had op deze Aeroparc campus al het eerste stand alone 5G netwerk van Nederland gerealiseerd. Met de CPF gaat ze de mogelijkheden testen om verschillende apparaten draadloos met elkaar te verbinden en de robots in de teststraat met elkaar te laten ‘praten’. Samen met sensoren, slimme camera’s en Internet of Things kun je zo onder meer de kwaliteit checken, efficiënter produceren en voorspellen wanneer onderhoud nodig is. Door kunstmatige intelligentie in te brengen kun je straks met data alles meten wat je wilt weten.

Een leven lang leren en ontwikkelen

Ook het onderwijs is nauw betrokken bij CPF. Zo heeft de minor Smart Industry en Internet of Things van Avans sinds kort een fysieke plek op Gate2. De studenten werken aan onderzoeken en real life projecten die voor bedrijven belangrijk zijn voor doorontwikkeling van hun producten. Leren door te doen. Zij krijgen hierbij ondersteuning van zogenaamde hybride docenten. In de CPF werken zij zodanig samen met studenten en bedrijfsmedewerkers dat niet meer zichtbaar is wie nu precies de docent, student of werknemer is.

In de leer- en experimenteeromgeving van het CPF fieldlab kunnen mkb-bedrijven, startups en studenten pionieren en ontdekken wat er allemaal kan op het gebied van digitale technieken. Zoals de mogelijkheid om flexibel in te spelen op actuele productievraagstukken. De componenten zijn eenvoudig om te bouwen, zodat met dezelfde machineonderdelen meerdere producten kunnen worden vervaardigd. Zo kun je kleine volumes produceren en snel overschakelen naar een nieuw product. Bedrijven kunnen hiermee slagvaardig inspelen op de toenemende vraag naar flexibele productie in eigen land. En studenten kunnen makkelijker modulair en interdisciplinair technisch onderwijs volgen.

In het bedrijfsleven is grote behoefte aan goed opgeleid technisch personeel. Ondernemingen hebben dan ook belang bij state-of-the art faciliteiten voor ‘een leven lang leren en ontwikkelen’. Bij CPF kunnen zij hun medewerkers bij- en omscholen, in co-creatie met experts, studenten en… robots.

Meer informatie over de Cyber Physical Factory? Bekijk onderstaande nieuwsitem:

 

 

 

 


Metallurgie Lab (Matinspired)

Matinspired is een materiaalonderzoekslab voor analyse van materiaalsamenstelling. Hiermee krijgen opdrachtgevers meer inzicht in de materialen van hun producten, zoals metaal, composiet, keramiek, polymeren, glas, nano materialen, vezels, coatings et cetera. Daarnaast ontwikkelt en produceert het bedrijf testkits voor detectie van onder meer chroom, lood, ijzer en nikkel. Om de kennis van klanten te verbreden geeft Matinspired workshops op het vlak van materiaalkunde en is er een materiaalkundig laboratorium.

Samenwerkingspartners: Hogeschool Utrecht, TU Delft, Midpoint Brabant, Gate2

www.matinspired.nl


Lijmtechnologie Lab (Lijmacademie)

De Lijmacademie is een lab voor onderzoek en ontwikkeling van lijmverbindingstechnieken. Onderzoekscentra, onderwijs, brancheorganisaties en bedrijven werken hier samen. Het lab is actief in de distributie en verwerking van lijm en gerelateerde producten. Op kennisgebied heeft de Lijmacademie nauwe banden met het Fraunhofer Institut in Duitsland. Ook verzorgt ze (Europees) gecertificeerde lijmopleidingen voor industriële bedrijven en regulier onderwijs.

Samenwerkingspartners: Makiba, Fraunhofer Institut, FME, NIL, Midpoint Brabant, Gate2

www.lijmacademie.nl

Meer informatie over het Lijmtechnologie Lab? Bekijk onderstaand nieuwsitem:


Composieten Lab

Als expertisecentrum richt dit lab zich op het beschikbaar stellen van de nieuwste kennis en composietenopleidingen. Naast verzorgen van elementaire en branchegerichte opleidingen helpt het bedrijven als kennispartner bij de overschakeling van hout, staal, aluminium en beton naar composietenproducten. De afgelopen jaren zijn de composiettheorie en -praktijk voor de MBO 2, 3 en 4 opleidingen luchtvaarttechniek, mechatronica en engineering stapsgewijs ontwikkeld en uitgebouwd.

Samenwerkingspartners: FVWComposites, ROC Tilburg, NM Composites, Daedalus, Midpoint Brabant, Gate2


Non Destructive Research Lab

Dit materiaalkunde lab richt zich op onderzoekstechnieken die de onderzoeker een indruk geven van de kwaliteit van een object zonder het te beschadigen. De praktijkvaardigheden richten zich op penetrante, magnetische, ultrasone en radiografische onderzoektechnieken. TIAT Europe verzorgt de gecertificeerde opleidingen voor industriële medewerkers en studenten van ROC Tilburg.

Samenwerkingspartners: Tiat Roosendaal, ROC Tilburg, Gate2


Additive Manufacturing Lab (3DPrintlab)

Samen innoveren voor de toekomstige maakindustrie. Dát is de kracht van 3DPrintlab. Zij voorziet MKB-bedrijven van industriële 3D printfaciliteiten, zodanig dat zij de 3D print & additive manufacturing techniek met een lage investering in huis kunnen halen. Van kennisontwikkeling tot ontwerpen en productie van 3D producten in nylon (PA2200), alumide, onyx, carbon, glasvezel en kevlar.

Samenwerkingspartners: RP2, Naaijkens, Daedalus, NLR, Midpoint Brabant, Gate2

http://www.3dprint-lab.nl