Metallurgie Lab (Matinspired)

Matinspired is een materiaalonderzoekslab voor analyse van materiaalsamenstelling. Hiermee krijgen opdrachtgevers meer inzicht in de materialen van hun producten, zoals metaal, composiet, keramiek, polymeren, glas, nano materialen, vezels, coatings et cetera. Daarnaast ontwikkelt en produceert het bedrijf testkits voor detectie van onder meer chroom, lood, ijzer en nikkel. Om de kennis van klanten te verbreden geeft Matinspired workshops op het vlak van materiaalkunde en is er een materiaalkundig laboratorium.

Samenwerkingspartners: Hogeschool Utrecht, TU Delft, Midpoint Brabant, Gate2

www.matinspired.nl


Lijmtechnologie Lab (Lijmacademie)

De Lijmacademie is een lab voor onderzoek en ontwikkeling van lijmverbindingstechnieken. Onderzoekscentra, onderwijs, brancheorganisaties en bedrijven werken hier samen. Het lab is actief in de distributie en verwerking van lijm en gerelateerde producten. Op kennisgebied heeft de Lijmacademie nauwe banden met het Fraunhofer Institut in Duitsland. Ook verzorgt ze (Europees) gecertificeerde lijmopleidingen voor industriële bedrijven en regulier onderwijs.

Samenwerkingspartners: Makiba, Fraunhofer Institut, FME, NIL, Midpoint Brabant, Gate2

www.lijmacademie.nl

Meer informatie over het Lijmtechnologie Lab? Bekijk onderstaand nieuwsitem:


Composieten Lab

Als expertisecentrum richt dit lab zich op het beschikbaar stellen van de nieuwste kennis en composietenopleidingen. Naast verzorgen van elementaire en branchegerichte opleidingen helpt het bedrijven als kennispartner bij de overschakeling van hout, staal, aluminium en beton naar composietenproducten. De afgelopen jaren zijn de composiettheorie en -praktijk voor de MBO 2, 3 en 4 opleidingen luchtvaarttechniek, mechatronica en engineering stapsgewijs ontwikkeld en uitgebouwd.

Samenwerkingspartners: FVWComposites, ROC Tilburg, NM Composites, Daedalus, Midpoint Brabant, Gate2


Non Destructive Research Lab

Dit materiaalkunde lab richt zich op onderzoekstechnieken die de onderzoeker een indruk geven van de kwaliteit van een object zonder het te beschadigen. De praktijkvaardigheden richten zich op penetrante, magnetische, ultrasone en radiografische onderzoektechnieken. TIAT Europe verzorgt de gecertificeerde opleidingen voor industriële medewerkers en studenten van ROC Tilburg.

Samenwerkingspartners: Tiat Roosendaal, ROC Tilburg, Gate2


Additive Manufacturing Lab (3DPrintlab)

Samen innoveren voor de toekomstige maakindustrie. Dát is de kracht van 3DPrintlab. Zij voorziet MKB-bedrijven van industriële 3D printfaciliteiten, zodanig dat zij de 3D print & additive manufacturing techniek met een lage investering in huis kunnen halen. Van kennisontwikkeling tot ontwerpen en productie van 3D producten in nylon (PA2200), alumide, onyx, carbon, glasvezel en kevlar.

Samenwerkingspartners: RP2, Naaijkens, Daedalus, NLR, Midpoint Brabant, Gate2

http://www.3dprint-lab.nl


Fieldlab CAMPIONE I voorspelbaar onderhoud

CAMPIONE is een platform voor smart industry, voorspelbaar onderhoud en virtual reality. Deelnemende bedrijven ontwikkelen en testen nieuwe technieken en toepassingen op deze gebieden. Studenten van ROC en multidisciplinaire projectgroepen van Avans werken aan projecten in procesautomatisering, sensoriek, data analyse van processen en Augmented en Virtual Reality toepassingen.

Samenwerkingspartners: ABB, Actemium, Avans Hogeschool, Axians, BlueTea, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Delta, DOW Benelux B.V., Ericsson Telecommunicatie, Frauenhofer instituut, Fujifilm, Hogeschool Zeeland, Hoppenbrouwers Techniek, IJssel, Inteliments, Interman, International Flavors & Fragrances, KEC, Kennis- en Innovatiecentrum KicMPi, Mainnovation, Metatronics, Midpoint Brabant, Mobile Shutdown Systems, NLR, Pfaudler, Prezent, Rijksuniversiteit Groningen, ROC Tilburg, Sabic, Samure, Schneider Electric, Sitech, Tata Steel, Tilburg University, TNO, TU Eindhoven, World Class Maintenance

www.worldclassmaintenance.com/project/fieldlab-campione/

Meer informatie over CAMPIONE? Bekijk onderstaande nieuwsitems:

 


CAMPIONE II

CAMPIONE ontwikkelt zich intussen verder. Door fysieke en virtuele uitbreiding van het fieldlab kan het een grotere bijdrage leveren aan business cases van bedrijven. En voor de procesindustrie kan op Gate2 het concept ‘Shared Asset Management Control Tower’ worden gerealiseerd. Hiermee kunnen Brabantse dienstverleners en productiebedrijven ook met een kleine staf expertise op het gebied van voorspelbaar onderhoud ontwikkelen.

Samenwerkingspartners: ABB, Actemium, Avans Hogeschool, Axians, BlueTea, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Delta, DOW Benelux B.V., Ericsson Telecommunicatie, Frauenhofer instituut, Fujifilm, Hogeschool Zeeland, Hoppenbrouwers Techniek, IJssel, Inteliments, Interman, International Flavors & Fragrances, KEC, Kennis- en Innovatiecentrum KicMPi, Mainnovation, Metatronics, Midpoint Brabant, Mobile Shutdown Systems, NLR, Pfaudler, Prezent, Rijksuniversiteit Groningen, ROC Tilburg, Sabic, Samure, Schneider Electric, Sitech, Tata Steel, Tilburg University, TNO, TU Eindhoven, World Class Maintenance

https://www.worldclassmaintenance.com/project/fieldlab-campione/

Meer informatie over CAMPIONE? Bekijk onderstaande nieuwsitems:


Skills Lab

In het Skills Lab gaan bedrijven en onderwijsinstellingen samenwerken aan de ontwikkeling en toepassing van nieuwe onderwijsvormen als oplossing voor de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Het doel is een intensieve samenwerking tussen de deelnemende onderwijsinstellingen en bedrijven waardoor afgestudeerden sneller aan de slag kunnen in het bedrijfsleven en bestaand personeel kan experimenteren met de laatste technologieën, zoals VR/AR en 3D printen.

www.worldclassmaintenance.com/project/smart-maintenance-skillslab/


Industriële automatisering & simulatie (Cyber Physical Factory)

Cyber Physical Factory is een proeftuinomgeving waar MKB en kennisinstellingen samenwerken aan industriële innovatieprojecten. Een uitgebreide assemblage/productielijn die is uitgerust met de laatste stand van techniek vormt de centrale werkplek voor toepassingen op het gebied van robotica, sensoriek, plc’s, AR/VR, digital twin en 5G.

Samenwerkingspartners: ROC Curio, Onderwijsgroep Tilburg, Avans, Gate2, bedrijven


Construction & engineering: AR/VR applications

Digitalisering en visualisering bieden goede mogelijkheden om werkprocessen en trainingen te versnellen en vereenvoudigen. Bijvoorbeeld door het integreren van Virtual en Augmented Reality applicaties bij de uitvoering van werkprocessen. Voor de bouw- en installatiesector is een demonstrator project uitgewerkt door diverse partners.

Samenwerkingspartners: Van de Ven Bouw en Ontwikkeling, Hoppenbrouwers Techniek, CIER Architecten, Malens Staalconstructie, Midpoint Brabant, Gate2