Skip Navigation or Skip to Content

Onze maakindustrie. Kleinschaling, divers en krachtig

Met een top 3 positie (29.788 banen) is de maakindustrie in de regio Hart van Brabant en de stad Tilburg een belangrijke banenmotor.

Vanuit een basis in metaalgieterij, de textiel- en leerverwerkende industrie en de fabrieken van Volt (later Philips), Bosch en Fujifilm beschikt de regio over een groot aantal mkb- en internationale bedrijven die actief zijn in de seriematige productie met een relatief beperkte complexiteit, waarin efficiency, volume en productiviteit centraal staan. Deze midtech maakbedrijven zijn actief in diverse sectoren zoals metaalverwerking (gieterijen), carrosserie- en machinebouw, kunststofverwerking en verpakkingsindustrie.

 

Midden-Brabant kent veel familiebedrijven met betrokkenheid en passie als grote kracht. Vaak in de rol als toeleverancier voor de hightech industrie en sterk in het toepassen van nieuwe technologieën. De uitstekende logistieke ligging en de aanwezigheid van sterke logistieke dienstverleners in de regio zijn vanwege de grote volumestromen voor deze maakbedrijven een belangrijke vestigingsfactor.

Uitdagingen

De kleinschaligheid van de maakindustrie draagt bij aan de wendbaarheid en veerkracht. De keerzijde is dat bedrijven meer moeite hebben om aangehaakt te blijven in de industrietransitie vanwege complexe marktomstandigheden, te laag tempo in adaptatie van technologie, ernstig tekort aan technisch personeel en groeiende financiële uitdagingen. Daarnaast moeten bedrijven aan steeds meer eisen voldoen op het gebied van digitalisering, cyberveiligheid, circulaire productieprocessen, klimaat en efficiënt energiegebruik.

Slimmer werken

Voor bedrijven is het met het tekort aan technisch personeel een enorme uitdaging om het werk met  dezelfde óf minder mensen te blijven doen. Het nieuwe programma slimmer werken verenigt daarom de krachten van onderwijs, bedrijfsleven en overheid voor een toekombestendige maakindustrie waarin de mens centraal staat én een bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van (arbeids)productiviteit. Ondernemers (en hun medewerkers) in de maakindustrie worden geholpen met vragen op het gebied van:

  • Slimmer produceren door het toepassen van arbeidsbesparende en slimme technologie, zoals automatisering en robotisering. 
  • Slimmer (samen)werken door het stimuleren van het verandervermogen en de acceptatie en adaptatie van technologie op de werkvloer.

We zetten in op de ontwikkeling en het behoud van personeel door het stimuleren van de leercultuur bij mkb-bedrijven en ontwikkeling van technologische skills. Met als doel om te zorgen dat er voldoende goed opgeleid vaktechnisch personeel is.

Ik wil meer weten over het lerend netwerk voor open innovatie

Verduurzamen

Naast het programma slimmer werken biedt Midpoint Brabant de mkb-industrie hulp bij vragen op het gebied van productie op basis van duurzame energiebronnen, CO2 neutrale flexibele productiemethoden, verduurzamen gebouwen en (her)gebruiken van grondstoffen en materiaal en de ontwikkeling van nieuwe business- en financieringsmodellen.

Maakindustrie – Statistieken – Top 3

 

Maakindustrie - Statistieken - Gemiddelde bedrijfsgrootte

Petra Mouthaan - Programmamanager Maakindustrie