Midpoint Brabant Circulair is een nieuw programma van Midpoint Brabant gericht op het versnellen naar een circulaire economie in Midden-Brabant en daarbuiten. Oftewel: het circulair maken van producten en diensten in de hele ontwikkelings- en productieketen. Als regionaal economisch samenwerkingsverband doen we dit samen met ondernemingen, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties.

Ons programma is bestemd voor iedereen die serieus aan de slag wil met circulaire economie. Of je nou een startende of gevestigde ondernemer, student of bewoner bent, dat maakt niet uit. Een geslaagd circulair product of proces kan ook uit een totaal onverwachte hoek komen.

Het is bittere noodzaak dat we hier met z’n allen serieus aan werken. We moeten immers allemaal bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de doelstellingen van het landelijk en provinciaal beleid. En we willen natuurlijk het economisch potentieel in de regio verzilveren. Ons gezamenlijk doel is om Midden-Brabant in 2050 100% circulair te maken. Midden-Brabant wil uitgroeien tot een (inter)nationale hotspot op het gebied van circulaire economie. Hiervoor zoekt Midpoint Brabant Circulair nadrukkelijk de aansluiting met landelijke en Europese circulaire keteninitiatieven en netwerken.

Onder de naam Up New verschijnen vanaf 2021 in Midden-Brabant diverse centra waar je kunt ervaren hoe circulaire economie in de praktijk werkt en hoe je hier mee aan de gang kunt gaan. Ook lanceren we in het tweede kwartaal van 2021 een digitaal Up New portaal waar je toegang krijgt tot diensten en tools van Midpoint Brabant en anderen om je circulaire intitiatief van de grond te krijgen en deze om te zetten naar succesvolle business. Het portaal biedt je ook praktijkervaringen en kennisnetwerken. Het digitale portaal krijgt in elk Up New centrum ook een fysiek loket waar je terecht kunt met je initiatief en vragen.

Up New geeft je de kennis én handvaten om circulariteit te versnellen in jouw organisatie.

Hoe kun je met jouw circulaire ideeën aan de slag?

Netwerkpartners

Onderwijs