Midden-Brabantse organisaties bouwen aan plan voor rendabel circulair slopen

Zes organisaties uit Midden-Brabant zijn een samenwerking gestart voor oplossingen om geoogste materialen rendabel opnieuw in te zetten in bouw-, renovatie- en restauratieprojecten. Opdrachtgevers verlangen steeds vaker van sloopbedrijven dat ze circulair slopen, oftewel deze materialen een tweede leven geven. In de praktijk blijkt dit vaak lastig te zijn. De initiatiefnemers die hier samen verandering in willen brengen zijn Midpoint Brabant Circulair, Bouwend Nederland Afdeling Brabant Mid-West, Bouwstoffenservice Midden-Brabant en De Hilver Bouwmaterialen (onderdeel van Reyrink), Van der Weegen Bouwgroep en Aannemingsbedrijf Van der Zanden.

Petra Landmeter, verenigingsmanager bij Koninklijke Bouwend Nederland Afdeling Brabant Mid-West, licht toe wat de achtergrond is van de samenwerking: “De mismatch tussen vraag en aanbod belemmert de realisatie van een circulaire sloop- en bouwsector. In de praktijk gebeurt er al veel bij circulair slopen. Denk daarbij aan het terugwinnen van dakpannen, gordingen en balkhout, planken, isolatiemateriaal, keramiek en stijlhout. Maar het blijkt niet eenvoudig te zijn om deze gewonnen materialen tijdig en financieel sluitend een nieuwe bestemming te geven. Materialen vragen om een bewerking die kostenverhogend werkt, de volumes zijn vaak klein en de machtsverhouding tussen de partijen is nogal eens scheef.”

Nieuwe initiatieven

De samenwerkende partijen gaan diverse activiteiten opzetten en met elkaar combineren. Vincent van Rijsewijk van het Up New Bouw programma van Midpoint Brabant zet ze op een rij: “Allereerst gaan we een collectieve bouwmaterialenhub organiseren. Slopers brengen hier hun geoogste materialen naar toe en opdrachtgevers kunnen zo grotere volumes afnemen. Ook zetten we ons in om goed opdrachtgeverschap te stimuleren, zoals met de Masterclass Circulair Opdrachtgeverschap. Er zit weinig praktische kennis bij opdrachtgevers. Dit geeft ruis in de uitvoering na het gunnen van een project. Het is beter als de opdrachtgever niet alleen vraagt om bouwmaterialen een tweede leven te gunnen, maar de sloper ook de kans geeft om de afzet van de materialen te organiseren.”

Tim van Spaendonck van Bouwstoffenservice Midden-Brabant vult aan: “We kijken ook naar de aspecten prijs en kwaliteit. De prijs van gebruikte bouwmaterialen is vanwege de nodige bewerkingen, langere levertijd en logistieke kosten vaak extra hoog. Het wegwerken van dit prijsverschil maakt een herbestemming van het materiaal makkelijker. Daarnaast moet de kwaliteit van het geoogste materiaal voldoen aan de nieuwste hoge standaarden, waardoor het niet altijd toepasbaar is. Er zit weinig rek in de certificering en kwaliteitscontroles. Dit beperkt het aantal toepassingen van geoogst bouwmateriaal. Samen werpen wij hier een vakkundige blik op.”

Koppeling met onderwijs en kennis

In het kader van dit project gaan studenten van Avans Hogeschool onderzoeken verrichten en businesscases opzetten vanuit de behoeften van de betrokken bouw- en slooporganisaties. Het Lectoraat Sustainable Finance and Accounting gaat de maatschappelijke en financiële kant van circulariteit onderzoeken.

Naast deze activiteiten gaan de samenwerkende partijen voorbeeldprojecten rondom circulair slopen collectief uitdragen. Midpoint Brabant Smart Logistics brengt de materiaalstromen met data en kosten van verschillende bedrijven in beeld. En bedrijven kunnen deelnemen aan zogeheten CIRCO Track sessies die hen stimuleren om concreet met circulair ondernemen aan de slag te gaan.


Midpoint Brabant lanceert Up New website en social media over circulair ondernemen

Informatie en inspiratie opdoen over circulair ondernemen en er vervolgens mee aan de slag gaan. Dát is het idee van de website en social media die Midpoint Brabant introduceert in het kader van het Up New programma over circulaire economie. 

Website en social media

Up New is het nieuwe merk waaronder Midpoint Brabant Circulair haar activiteiten uitvoert met als doel om de circulaire economie in de regio Midden-Brabant te versnellen. De website up-new.nl staat dan ook boordevol tips, praktijkvoorbeelden, links, video’s en achtergrondinfo over onder meer circulaire bouw, food, textiel, leder en onderwijs. Via LinkedIn en Instagram kun je jouw ideeën delen met anderen en in contact komen met personen en organisaties die ook serieus werk willen maken van circulaire producten en processen.

Benieuwd? Neem hier gerust alvast een kijkje:

Midpoint Brabant Circulair

Meer info over het Midpoint Brabant programma Circulair vind je hier.

     


Up New online event (8 feb.): Circulariteit als lucratief verdienmodel

Afval als verdienmodel in plaats van kostenpost? De Houtloods en Vodde bewijzen dat het kan. Zo zet De Houtloods in op het voorkomen van voedselverspilling en maakt Vodde hippe sokken van weggegooid textiel. Ook de bouwwereld (her)gebruikt steeds vaker sloopmateriaal. Het zijn inspirerende voorbeelden van circulair ondernemen met een lucratief verdienmodel.

Tijdens de Week van de Circulaire Economie vindt op dinsdag 8 februari door Up New, powered by Midpoint Brabant, een interactieve sessie plaats waarbij alle betrokken partijen jou een kijkje achter de schermen geven. En dat is nog niet alles: de Tilburgse wethouder circulaire economie Bas van der Pol bijt het spits af, er volgen nog meer inspirerende voorbeelden, onze circulaire experts gaan dieper in op hot topics en er volgt een creatief intermezzo… Oftewel: reden genoeg om je aan te melden. Are you in?

In 2050 moet de Nederlandse economie 100% circulair zijn. Bij Up New geloven we dat dit kansen biedt voor ondernemers die het aandurven om hier vandaag al op in te spelen. Durf jij ook Up New te gaan? Of wil jij meer weten over circulair ondernemen? Dan is deze interactieve sessie echt iets voor jou!

Voor wie

Ondernemers (in spe) met interesse voor circulair ondernemen

Programma

Normaal is hij projectleider circulaire bouw bij Up New, maar vandaag zie je hem in de rol van talkshow host van dit interactieve programma; het is de enige echte Vincent van Rijsewijk. Hij neemt je mee in het volgende programma:

  • Welkom: wethouder circulaire economie Bas van der Pol trapt af over het belang van de circulaire economie. Programma manager van Midpoint Brabant Herman Gels vertelt wat Up New voor bedrijven kan betekenen.
  • Up New Textiles: Up New Textiles expert Joris van Riel vertelt over het duurzame sokkenmaker Vodde en hoe dit bedrijf weggegooid textiel slim hergebruikt.
  • Onderwijs en Up New: dat onderwijs betrokken wordt bij de circulaire transitie is een keiharde must. Waarom? Circulair onderwijs experts Sarah en Jesse hebben het antwoord en dagen jou uit om hier zelf ook over na te denken.
  • Up New Food: een kijkje in de keuken van restaurant De Houtloods en Up New Food expert Nicole van Hoof.
  • Up New Bouw: Petra Landmeter, verenigingsmanager Bouwen Nederland afd. Brabant Mid-West gaan samen in gesprek.
  • Let’s talk: samen nakletsen.

Datum & tijd

Dinsdag 8 februari 10:00 – 11:15

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via deze link.

Over Up New

Up New is het nieuwe initiatief van Midpoint Brabant. Speciaal opgezet om ondernemers (in spe) in de maakindustrie, food, bouw, textiel en leer te helpen om hun circulaire idee rond te krijgen. Hoe we dat doen? Door jou in contact te brengen met de juiste partijen in ons netwerk, je zakelijk en financieel advies te geven en onze kennis en praktische ervaring met je te delen. Samen maken we van jouw innovatieve idee een concreet businessplan met een goed verdienmodel. We verbinden het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. En of je nou een ondernemer, student, dromer, realist of idealist bent, je bent van harte welkom. De circulair-expert uit jouw vakgebied helpt je graag. En geen zorgen. Jouw idee is bij ons in veilige handen.

Meer weten? Check www.up-new.nl en volg ons via LinkedIn of Instagram.

 

Fofocredit: TextielMuseum


Midden-Brabant zet in op extra jobs voor klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie tot 2030

Maar liefst 2.400 tot 2.800 extra voltijdbanen zijn er in Midden-Brabant nodig om in 2030 de klimaatdoelstellingen te bereiken. Een flinke klus! Midpoint Brabant zet hier de schouders onder, samen met haar multi helix partners. Om aan die grote vraag te voldoen, zetten ze zich in voor vier opgaven: meer instroom en zij-instroom, vloeiende mobiliteit tussen sectoren, stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen en ontwikkelen van innovaties.

Uitgangspunten van het Midpoint Brabant programma zijn de Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS) en natuurlijk de landelijke doelstellingen: afname van de CO2-uitstoot van CO2 met 95% in 2050 en 49% in 2030 ten opzichte van 1990; Nederland in 2050 volledig circulair, in 2030 50%; en in 2050 is Nederland klimaatbestendig en waterrobuust.

Verschuiving naar energietransitie

De komende vijf jaar herstelt de werkgelegenheid zich en de krapte op de arbeidsmarkt neemt verder toe. De groei zit vooral in de installatietechniek, machinebouw, chemische industrie en zakelijke dienstverlening. Andere sectoren krimpen omdat er banen verdwijnen die niet meer nodig zijn en er een verschuiving naar de energietransitie plaatsvindt.

Meer flexibiliteit

De reguliere instroom vanuit het onderwijs zal niet voldoende zijn. Daarom zullen nieuwe medewerkers via zijinstroom moeten worden aangetrokken en opgeleid. En zullen mensen van aflopend werk naar ander werk moeten overstappen. Ook kwalitatief verandert de vraag. Het gevraagde kennisniveau stijgt door technologische ontwikkelingen en een integraal samenwerken tussen vakgebieden en systemen. Medewerkers zullen meer flexibel moeten zijn om goed mee te kunnen.

Een Leven Lang Ontwikkelen krijgt een plek binnen bedrijven, want ook medewerkers moeten continu meebewegen en bijscholen. Goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zorgt dat de reguliere instroom toeneemt. Studenten en bedrijfsleven kunnen meer samenwerken aan complexe vraagstukken in expertisecentra. Door een breed en modulair opleidingsaanbod kunnen mensen makkelijker instromen, overstappen, en zich laten bijscholen.

Vooral groei in bouw en elektriciteit

Bij het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen is in Midden-Brabant de groei in banen het grootst bij de klimaattafels gebouwde omgeving en elektriciteit. In de industrie komen meer technologische innovaties. De impact lijkt kleiner voor de mobiliteitssector. De regio heeft grote ambities om circulair te produceren en werken te versnellen. Dit heeft vooral impact op om- en bijscholen van medewerkers, en vooralsnog minder op de vraag naar arbeid. De gevolgen op de arbeidsmarkt als gevolg van klimaatadaptatie zijn nog niet duidelijk.

Op de agenda staan twaalf acties, waaronder het ontwikkelen van een hbo-traineeship in duurzaamheid en energietransitie en het stimuleren van mobiliteit van sectoren met krimp naar de banen in installatie en bouw.


Nieuwe Midpoint Brabant programmamanager Joost Ploos van Amstel: energietransitie is regionale topprioriteit

Op 1 januari 2022 is Joost Ploos van Amstel gestart als programmamanager bij Midpoint Brabant Energietransitie. Op dezelfde dag heeft Midpoint Brabant de energietransitieactiviteiten van Stichting MOED overgenomen. We vroegen Joost om zichzelf voor te stellen en te vertellen over zijn gedachten over dit volledig nieuwe programma.

Wie is Joost Ploos van Amstel?

Ik ben 55 jaar, woon in Maarheeze, ben getrouwd, heb twee zonen en wandel graag in de natuur met mijn twee honden. Ik vervul bestuursfuncties, waaronder voorzitter van Ondernemers Contact Cranendonck en glasvezelcoöperatie Cranendonck//NET. Vanaf 1997 was ik directeur/eigenaar van Ploos van Amstel Milieu Consulting met focus op energietransitie en klanten als Rabobank, Achmea en Carglass. In 2015 heb ik het bedrijf verkocht aan Facilicom, waar ik tot en met 2019 directeur was van Facilicom Energiemanagement. Vanaf 2020 was ik procesbegeleider zon in stedelijk gebied en duurzame energie in het glastuinbouwgebied in de regio Rotterdam-Den Haag. En deze maand ben ik aan de slag gegaan bij Midpoint Brabant.

Wat voor type manager ben jij?

Het is mijn intrinsieke motivatie om continu te verbeteren. De samenleving is dynamisch en staat voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatverandering. Dit vraagt om ingrijpende maatregelen, zoals energietransitie en circulaire economie. Als coachende manager geef ik heldere verwachtingen en kaders en biedt collega’s alle ruimte en ondersteuning bij de realisatie.

Waarom heb je de stap naar Midpoint Brabant genomen?

Ik houd van een wit papier waar je op mag beginnen met schetsen en dit kan uitwerken tot beleid en  uitvoering. Het speelveld met bestuurders, ambtenaren, inwoners, ondernemers, docenten en leerlingen maakt het extra uitdagend. Ik waardeer de cultuur van niet lullen, maar poetsen die bij Midpoint Brabant past. In zo’n omgeving voel ik me thuis. Samen kunnen we voor energietransitie echt iets voor elkaar krijgen.

Wat spreekt je aan in de functie programmamanager Energietransitie?

De energietransitie is complex. We moeten naar een fundamenteel andere energievoorziening. Dat vraagt om aanpassingen, zoals lokaal opwekken en opslaan van duurzame energie, en het verhandelen en heen en weer transporteren ervan. Hiervoor zijn veel innovaties nodig. Dit lukt alleen als stakeholders dat onderkennen en omarmen. Nagenoeg iedereen is ervan doordrongen dat de energietransitie nodig is, maar vooral bij anderen. Ik vind het leuk om met stakeholders in gesprek te gaan om wederzijds begrip te creëren en hen er actief bij te betrekken. Zo komen we samen tot breed gedragen oplossingen die écht bijdragen aan de energietransitie.

Welke ontwikkelingen zie je op het gebied van energietransitie in Midden-Brabant?

Regio Hart van Brabant heeft de Regionale Energie en Klimaatstrategie ontwikkeld (REKS). Deze gaat over hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. En over welke mogelijkheden er zijn voor duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. De kaders zijn er. Nu moeten we het nog realiseren.

Hoe kunnen we in Midden-Brabant een relevante bijdrage leveren aan de energietransitie van ons land?

Regio Hart van Brabant is één van de dertig regio’s die het nationaal klimaatakkoord hebben vertaald naar een regionale energiestrategie. Door de toevoeging van de K van Klimaat gaat onze regio met REKS verder dan de landelijke RES. De nationale ambitie is om in 2030 35 terawattuur (TWh) duurzame energie op te wekken. Onze regio wil in 2030 1 TWh duurzame energie opwekken door zon op daken, windmolens en zonneweides. Ook willen we uiterlijk 2030 20% energiebesparing realiseren.

Midpoint Brabant heeft de energietransitieactiviteiten dus van Stichting MOED overgenomen. Hiermee krijgt energietransitie een breder perspectief. Voor zover je er nu al iets over kunt zeggen: waar wil je je vooral op richten in het energietransitieprogramma?

Allereerst wil ik het goede van Stichting MOED voortzetten en verbreden. Zo gaan we voortborduren op de Green Deal Kraaiven en Vossenberg in Tilburg, voor energiebesparing en -opwek bij bedrijven. De structurele samenwerking tussen regionale partners zoals gemeente en de lokale ondernemersverenigingen en hun bedrijven laat zien dat een Green Deal duurzame resultaten oplevert die bijdragen aan van de REKS-ambities. De opgedane kennis gaan we toepassen op meerdere bedrijventerreinen in Tilburg en in andere gemeenten in Midden-Brabant. Verder gaan we over de volle breedte aansluiten op de REKS. We betrekken onze regionale partners hier actief bij, inclusief het onderwijs. De energietransitie vraagt om innovaties, zoals het balanceren van het netwerk, nieuwe energiezuinige apparaten, betaalbare energieopslag en (collectieve) opwek van duurzame energie. Met studenten halen we veel creativiteit binnen. We bieden ze een inkijk in onze duurzame toekomst waar zij zelf actief aan kunnen bijdragen.

Hoe zie je de samenwerking met de andere programmamanagers en partners van Midpoint Brabant?

Duurzaam ondernemen is steeds minder van de happy few, maar onderdeel van het normale ondernemen. Elk programma krijgt ermee te maken. We gaan elkaar versterken, zodat we tot een integrale aanpak komen. Sommige combinaties zijn vanzelfsprekend, bijvoorbeeld met logistiek, sommige zijn dat op het eerste oog minder, zoals met leisure. Maar voor energietransitie kunnen we juist veel leren van de verbeeldingskracht van cultuurontwikkelaars. Zo kunnen zij helpen bij het creëren van draagvlak voor het streven om de lokale omgeving 50% eigenaar te maken van energieprojecten. Ook kunnen vakantieparken duurzame energie gaan leveren en landschapsarchitecten meedenken met het vormgeven van te ontwikkelen energiehubs. Energietransitie is ook één van de beoogde thema’s van de Van Gogh Homeland Experience.

Er gaat veel op je afkomen… hoe ga je dit aanpakken?

Ik ga eerst kennismaken met al onze stakeholders en goed luisteren naar ieders ideeën en wensen. Ik wil snel achterhalen welke ambities we als regio hebben, welke belemmeringen er zijn en hoe wij als Midpoint Brabant kunnen ondersteunen. De energietransitie is veelomvattend en vraagt veel kennis, kunde en capaciteit. De energiecapaciteit is op dit moment heel erg schaars, we moet dit als regio zorgvuldig managen en efficiënt aanpakken.

Heb je nog een boodschap voor onze lezers?

De energietransitie is topprioriteit in onze regio, we willen hierin een voortrekkersrol vervullen. Maar zelfstandig gaat niemand dat realiseren. Door de samenwerkingsvorm van Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant kunnen we de ambities uit onze REKS verwezenlijken. De looptijd van negen jaar lijkt lang, maar we moeten vaart maken. Zie je redenen om iets extra snel op te pakken, laat het me dan vandaag nog weten.


Tilburgse sokkenfabrikant Vodde genomineerd voor KVK Impact Award

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg.

De jonge Tilburgse sokkenfabrikant Vodde is genomineerd finalist bij de KvK Impact Award 2021. Vodde geeft oud textiel, vodden dus, een nieuw leven door er allerlei kwaliteitssokken van te maken. De KvK Impact Award wordt jaarlijks uitgereikt aan bedrijven die uitblinken in innovatie, creativiteit en tijdens de coronacrisis hiermee op de markt kwamen.

Vodde, gevestigd naast het TextielMuseum in Tilburg, is een van de 5 finalisten uit de 111 deelnemers. Vanaf 11 januari tot 28 januari kan het publiek op een van de vijf finalisten stemmen. Tijdens de finale, een online event op 2 februari, wordt de winnaar bekend gemaakt.

Vodde is mede ontstaan door een samenwerking met Midpoint Brabant, aanjager van de circulaire textieleconomie in Midden-Brabant.

Voor het gehele artikel, klik hier.

Help Vodde aan de KVK Impact Award 2021 en stem hier.


Midpoint Brabant, verbinder van bedrijfsleven, onderwijs en overheid

Dit is een publicatie van Willem II Tricolores magazine.

De vader van Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein zit al 35 jaar bij Willem II op de tribune. Het is niet de enige match tussen Midpoint Brabant, Bas Kapitein en Willem II.

‘Wij willen heel graag bijdragen aan de economische groei van Tilburg.’

Wanneer Midpoint Brabant directeur Bas Kapitein over zijn vader vertelt is enthousiasme voelbaar. ‘Die man is een en al Willem II. Hij heeft al 35 jaar een seizoenkaart van vak F.’ Of dat de reden is waarom Midpoint Brabant zich aan Willem II verbonden heeft? ‘Nee. Wij hebben bewust er voor gekozen om stoelen af te nemen in de box van Willem II Betrokken. Net als deze stichting willen wij een duurzame bijdrage leveren aan de stad Tilburg en de rest van Midden-Brabant. Daarnaast delen de overige businesspartners (DHL, Rabobank, Make It In Tilburg, red.) in deze box die missie.’

Verbinder

Midpoint Brabant wordt voor veel mensen steeds zichtbaarder. Doel van de organisatie, die geen winstoogmerk kent, is economische en maatschappelijke meerwaarde creëren in Midden-Brabant. Midpoint Brabant streeft een duurzamere en slimmere economie  na. Dat doet het voor een aantal sectoren die groot zijn in de regio en die potentie hebben om te groeien. Het zijn er drie van oudsher: de logistiek, de maakindustrie en de leisure. ‘Dat verschillende partijen binnen die sectoren ook aan Willem II verbonden zijn zegt daarin al genoeg’, verklaart Kapitein. In de afgelopen jaren, en vooral in de stad Tilburg, is er de sector zakelijke dienstverlening bijgekomen. Het gaat daarin met name om digitaal en data gedreven dienstverlening. ‘Wij zijn als Midpoint Brabant de structurele verbinding tussen het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid’, vertelt Kapitein. Of dit succesvol verloopt? ‘Ja! Een mooi voorbeeld waarin de meerwaarde van Midpoint Brabant naar voren komt is het feit dat de regio Tilburg Waalwijk al drie jaar op rij de logistieke hotspot nummer 1 van  Nederland is. Dit is zeker te danken aan die unieke samenwerking. We zijn niet alleen bezig met meer bedrijven naar deze regio te krijgen maar ook om de bedrijven die er al zitten nog slimmer en duurzamer te laten handelen. Daarom behalen we die eerste prijs.’

‘Wij helpen Willem II om een digitalisering- en duurzaamheidslag te maken’

Ook Willem II is een bedrijf

In Tilburg kunnen de mensen Midpoint Brabant ook kennen van Station88. Dit is een ondernemershuis in de Spoorzone waar ondernemers met allerlei vragen terecht kunnen. ‘Dit is opgericht door Midpoint Brabant en gemeente Tilburg om startups en mkb-bedrijven te ondersteunen bij het ondernemen. Uiteindelijk kun je stellen dat wij de samenleving als geheel helpen doordat we als regio succesvoller zijn bedrijven zich er graag vestigen. Er zijn dan meer mensen aan het werk. Wanneer de bedrijven die er al zitten aan interessantere projecten kunnen deelnemen, leidt ook dit tot maatschappelijke groei.’ Namens Midpoint zijn 20 tot 25 medewerkers wekelijks bezig om deze ambities te realiseren. ‘Dit zijn heel gedreven mensen die continu aan het netwerken zijn. Hierdoor is de organisatie veel groter dan die mensen die direct aan ons verbonden zijn. Dat moet ook, want dan pas heb je die gewenste impact en olievlekwerking waar wij voor gaan’, legt Kapitein uit. Hij looft de daadkracht van de medewerkers. ‘Zij leggen enorm veel verbindingen met partijen en bijvoorbeeld ook  financiers.’ Ook Willem II maakt gebruik van de expertise van Midpoint Brabant. ‘De club doet mee aan ons Smart MKB programma. Wij helpen Willem II om een digitaliseringslag te maken. Ook Willem II is gewoon een bedrijf dat in ontwikkeling is en kansen ziet. Zo denken we ook met de club mee op het gebied van duurzaamheid. Denk hierbij aan de verlichting, verwarming, maar ook kleding voor de spelers. Andere bedrijven kunnen natuurlijk ook bij ons aankloppen wanneer ze op het gebied van digitalisering en verduurzaming stappen willen maken.’

Niet lullen maar poetsen 

Het liefst is Bas Kapitein binnen zijn werkgebied met de stad Tilburg bezig. Wat Tilburg als ondernemersstad typeert? ‘Je ziet een enorme dadendrang en een gevoel van urgentie, gecombineerd met kameraadschap. Partijen in de stad weten elkaar makkelijk te vinden en zetten gezamenlijk de schouders er onder. De Rotterdamse uitspraak “niet lullen maar poetsen”, past heel goed bij Tilburg. Die toepassing zie je in veel andere steden wat minder. Daar leunen de mensen wat meer achterover.’ Wat Tilburg van andere steden kan leren? ‘Tilburgers mogen wel wat meer gaan staan voor wie ze zijn. Af en toe iets meer de longen vol zuigen en niet bagatelliseren wat we in Tilburg doen. Dat heeft met trots te maken, maar misschien wel meer dan dat. Zelfs als we een stuk harder gaan schreeuwen, hoeven we niet bang te zijn dat we onszelf gaan overschreeuwen.’ Wat de Tilburger typeert? ‘Ik pak dan vaak de uitspraak van Koning Willem II erbij: “Hier adem ik vrij en voel ik mij gelukkig”. Zeker het deel “Hier adem ik vrij”: in Tilburg is heel veel ruimte voor experimenten en probeersels. Ook wanneer iets niet slaagt, blijft er ruimte voor nieuwe initiatieven. Het zijn vooral de jonge mensen die met die nieuwe ideeën komen. Dat is het allermooiste exportproduct van Tilburg.

‘We hoeven niet bang te zijn dat we onszelf gaan overschreeuwen’

Ook de Piushaven en de Spoorzone zijn mooie voorbeelden van gebieden die een heel gave ontwikkeling doormaken met nieuwe initiatieven en probeersels met waardering voor het verleden. Dat is weleens anders geweest. Nu gebeurt al les met heel veel respect voor waar we vandaan komen, gecombineerd met de toekomst.’ Kapitein weet het perfecte voorbeeld: ‘De LocHal. Een prachtig gebouw waar je de geschiedenis proeft, terwijl er dagelijks een hoop talentvolle studenten aan het studeren zijn.’ Daarnaast wil de directeur de expositie “Leev Hoezee” niet vergeten. ‘De hele geschiedenis van Willem II, in een prachtig gebouw waar al les samen komt: mooier kan het niet.’

Tekst: Xam van Domburg

Fotografie: Toin Damen


Circulair ondernemen: boekje met zes praktijkvoorbeelden

Dit is een artikel van www.symbiosis4growth.nl.

Symbiosis4Growth is een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West- en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren. Doel is bedrijven te koppelen om (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie met elkaar uit te wisselen. Dit kan leiden tot kostenbesparing, levert een positieve bijdrage aan het milieu en stimuleert innovatie. Maar wat betekent dit in de praktijk? Het boekje “Circulair ondernemen:  van reststroom naar meerwaarde” gaat in op 6 praktijkvoorbeelden van geslaagde koppelingen met Symbiosis4Growth

Voorbeelden van circulair ondernemen

Wat ‘afval’ is voor één bedrijf, kan een grondstof zijn voor de ander. Hoe geeft je rest- en bijstromen een tweede leven? Symbiosis4Growth helpt hierbij.  En dat leidt tot concrete resultaten en besparingen. Lees de verhalen. Van koffieboon tot matrixbord, restwater van de industrie voor gebruik door landbouwbedrijven, buren die verbonden worden via restwarmte, van citroenschil naar papier , mais van ‘kop tot kont” gebruiken in vleesvervanger en een warm bad met industriële restwarmte. Dat zijn de zeer verschillende voorbeelden van circulair ondernemen uit de praktijk van Symbiosis4Growth, een samenwerkingsplatform dat industriële symbiose bij bedrijven in West en Midden-Brabant en Zeeland wil versnellen én realiseren.

Ondersteuning Symbiosis4Growth

Symbiosis4Growth is het samenwerkingsplatform van REWIN West-Brabant, Impuls Zeeland, MidPoint Brabant, BOM (Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland),  provincies Zeeland en provincie Noord-Brabant en is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Regio Deal Midden- en West-Brabant.   Tijdens werksessies koppelen we diverse bedrijven om rest- en bijstromen met elkaar uit te wisselen. Verder zijn er financiële bijdrages beschikbaar voor verder onderzoek en deskundige ondersteuning.

Bedrijven

Aan de uitgave namen de volgende bedrijven deel: Agristo uit Tilburg, Cook & Boon Coffeeroasters uit Breda, Coroos uit Kapelle, Dalco Foods uit Oosterhout, DK Polyester uit Moerdijk, Farm Pack uit Kapelle, FUJIFILM Manufacturing Europe uit Tilburg, Koreman’s Limoncello uit Breda, Millvision uit Raamsdonksveer, Natuchem uit Tilburg, Sportcentrum Reeshof uit Tilburg en Valorisatielab VARTA uit Roosendaal. Speciale dank aan Esther Hereijgers Fotografie, Pieter Pulleman Tekstpartners en Katja Wevers van KWA-Ontwerp die zorgden voor de foto’s ,teksten en vormgeving van deze uitgave.

Heb je ook interesse?

Ben je een bedrijf uit Zeeland of Midden- en West-Brabant en wil je ook kijken of je afvalstromen kunt benutten? Laat je inspireren door de voorbeelden in het boekje “Circulair Ondernemen: van reststroom naar meerwaarde, 6 praktijkvoorbeelden van geslaagde koppelingen met Symbiosis4Growth of kijk op de website www.symbiosis4Growth.nl. Voor meer informatie kun je ook terecht bij Wouter de Buck (w.debuck@rewin.nl / 06-50248447) en Sape de Haan (dehaan@energy-networks.nl / 06-46199689).

Download het boekje

Download hier het boekje.

https://youtu.be/PhG_F6p3vr0

Gedeputeerde Anne-Marie Spiering (Noord-Brabant) en Jo-Annes de Bat (Zeeland) tonen exemplaren van het boekje, evenals als wethouders  Boaz Adank (Breda) en Bas van der Pol (Tilburg), beiden namens Regio Deal Midden- en West-Brabant.

 

 


Joost Ploos van Amstel nieuwe programmamanager energietransitie Midpoint Brabant

Op 1 januari 2022 start Joost Ploos van Amstel als programmamanager van de nieuwe afdeling Energietransitie bij Midpoint Brabant. Op diezelfde dag neemt Midpoint Brabant als regionale economische ontwikkelorganisatie alle energietransitieactiviteiten van Stichting MOED over.

Joost is 54 jaar, getrouwd, vader van twee zoons en woonachtig in Maarheeze. In 1997 richtte hij Ploos van Amstel Milieu Consulting op. Hij hielp organisaties als Philips en Douwe Egberts bij het opzetten van productgerichte milieuzorgsystemen. Vanaf 2004 ligt zijn focus op energietransitie, waarvoor hij onder meer Rabobank en Achmea heeft meegeholpen. Per 2015 is zijn bedrijf overgenomen door Facilicom Group en eind 2019 is de integratie afgerond. Sindsdien werkte Joost onder andere als procesbegeleider zon in stedelijk gebied voor de regio Rotterdam Den Haag en procesbegeleider duurzame energie in het glastuinbouwgebied.

Systeemoplossingen

Joost kijkt uit naar zijn nieuwe rol bij Midpoint Brabant: “Ik werk graag samen met bestuurders, ambtenaren, onderwijsinstellingen, ondernemers en collegae aan het ontwikkelen en integreren van nieuwe oplossingen op het gebied van de energietransitie. Mijn bijzondere aandacht gaat uit naar systeemoplossingen die noodzakelijk zijn om de CO2-reductiedoelstellingen te halen. De échte uitdaging is in mijn optiek meer organisatorisch van aard dan technisch of financieel.”

De huidige MOED-directeur Frans Mutsaers was intensief betrokken bij de werving en selectie van Joost als programmamanager: “Joost is een zeer ervaren en gedreven specialist. Nu energietransitie van MOED naar Midpoint Brabant gaat, krijgt de regio meer slagkracht op het gebied van deze belangrijke maatschappelijke opgave. Ik verwacht dat juist zijn focus op systeemoplossingen en organisatie daarbij zeer behulpzaam zal zijn. Door de integrale aanpak ontstaat er ook synergie tussen de aanverwante gebieden energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie. En het programma sluit bovendien goed aan bij de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) van Regio Hart van Brabant.”


(Video) Vivisol 100e deelnemer Green Deal Kraaiven en Vossenberg

Het Tilburgse medische zorgbedrijf Vivisol is onlangs geëerd als 100e deelnemer van de Green Deal Verduurzaming Bedrijventerreinen Kraaiven en Vossenberg. In deze video vertellen diverse betrokkenen over het succes van dit duurzaamheidstraject, dat heeft gelopen van oktober 2018 tot en met oktober 2021:

  • Veronique Berendsen van Stichting MOED legt uit wat de Green Deal inhoudt en wat de rol van de partners is geweest.
  • Rolf Hoefnagels, bestuurslid Vitaal Kraaiven, geeft een toelichting op hoe de energiescans in zijn werk zijn gegaan. De Vitaalverenigingen houden een loket aan om ondernemers ook na de Green Deal verder te kunnen helpen.
  • Nelice Comperen van Vivosol Nederland vertelt welke maatregelen de onderneming heeft getroffen, zoals met zonnepanelen, elektronische voertuigen, papierloos werken, warmtepomp en nestkastjes voor meer biodiversiteit.
  • Wethouders Oscar Dusschooten van gemeente Tilburg is verheugd met het grote aantal deelnemers en benadrukt dat er een moment komt dat je je als bedrijf niet meer kunt permitteren om er niet mee bezig te zijn. Ook blikt hij vooruit naar de toekomst.

Bekijk hier de de video.

https://youtu.be/licgBSpWL5o