Naaykens wekt 40% van het elektraverbruik zelf op

Eind mei zijn bij Naaykens Luchttechnische Apparatenbouw B.V. 228 zonnepanelen in gebruik genomen. Gezamenlijk hebben deze een vermogen van ruim 75 KWp. Stan van den Eijnden, van Naaykens, kan na 2,5 maanden melden dat “afgelopen, warme en zonrijke maanden, 40% van ons elektraverbruik is geleverd door onze eigen bron!”

Voor Naaykens is de aanleg van zonnepanelen een logische stap: “In ons streven naar duurzaamheid, het reduceren van kosten van huisvesting en de wens om een toonaangevende positie in onze bedrijfstak te hebben, waarvoor natuurlijk eigentijdse voorzieningen een must zijn, is het in gebruik nemen van energie via zonnepanelen een vanzelfsprekende stap!”

Het zonne-energie project is gestart op initiatief van de VNO-NCW Brabant Zeeland die, samen met Stichting MOED, als doelstelling had om alle bedrijfspanden vol te leggen met zonnepanelen. ”MOED heeft gezorgd voor motivatie, vasthoudendheid en het subsidietraject. Vooral een subsidietraject is door regelgeving een klus voor specialisten. Zonder de steun van MOED waren we nooit tot realisatie gekomen”.

De zonnepanelen zijn gerealiseerd door Dutch Solar Energy. Volgens Gerrit Jan Schaeffer was het installatietechnisch een mooie uitdaging: “rekening houdend met veiligheidszones en -voorzieningen, met dakkapellen en dichtbij staande bomen, op een dak met hoeken en wendingen, hebben we een systeem kunnen ontwerpen en toepassen dat buitengewoon goed functioneert. Regelmatig staat de prestatie van het Naaykens systeem bovenaan in ons eigen lijstje van installaties!”

Namens Stichting MOED was Joris van Boxtel bij dit project betrokken.
Heeft u vragen? neem dan contact op via: jvanboxtel@duurzaammoed.nl of Tel. 06 - 45 41 86 41


MOED helpt bij de realisatie van 1.636 zonnepanelen

Op de panden van Libra Revalidatie & Audiologie in Tilburg (Leijpark) en Eindhoven (Blixembosch) zijn 1.636 zonnepanelen geïnstalleerd. In Tilburg gaat het om 700 panelen met een totaal vermogen van bijna 200 KWp en in Eindhoven om 936 panelen met een vermogen van 235 KWp.

Het zonne-energie project is gestart op initiatief van de VNO-NCW Brabant Zeeland die, samen met Stichting MOED, als doelstelling had om alle bedrijfspanden vol te leggen met zonnepanelen onder de naam ‘Zonneklaar’. MOED, onderdeel van Midpoint Brabant, heeft bij dit project geholpen met het aanvragen van de subsidie, het uitvoeren van de aanbesteding en de administratieve afhandeling met het verkrijgen van de subsidie.

Het volledige nieuwsbericht lees je op de website van MOED.

 

Gepubliceerd op 23 juli 2018


Spinderwind van start: geld verdienen met windenergie

Inwoners van Regio Hart van Brabant kunnen nu zelf investeren in windenergie en zo een bijdrage leveren aan het verduurzamen van onze regio en tegelijkertijd geld verdienen. Er komen vier windmolens waarvoor de verkoop van ‘winddelen’ dinsdag 17 juli gestart is! Een winddeel kost € 250. De exacte opbrengst per winddeel is nog niet vast te stellen; dat hangt af van de wind. Het ene jaar wordt er simpelweg meer energie met windturbines opgewekt dan het andere. Verwachting is wel dat de inleg zich in twintig jaar minstens verdubbelt. Meer over het project Spinderwind, lees je op www.spinderwind.nl.

Stichting MOED, onderdeel van Midpoint Brabant, staat aan de wieg van dit grootse plan. Al in 2012 en 2015 heeft het een green deal gesloten met de grondeigenaren waar de windmolens op geplaatst moeten worden. Vervolgens heeft zij voor de vier geplande windmolens een bestemmingsplanwijziging laten vaststellen door de gemeenteraad van Tilburg en de betrokken burgerenergiecoöperaties aangespoord tot samenwerking.

Stichting MOED
Stichting MOED staat voor de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. Dat is een publiek/private onderneming binnen Midpoint Brabant, die samen met ondernemers, onderwijs, overheid en burgers invulling geeft aan energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden-Brabant. Kijk voor meer informatie over de stichting op duurzaammoed.nl.

 

Gepubliceerd op 23 juli 2018


Advies topsectoren CI, Energie, ICT in klimaatakkoord

Het gezamenlijk advies ‘Vanzelfsprekend Duurzaam’ van de topsectoren Creatieve Industrie en Energie en team ICT aan Ed Nijpels, voorzitter van het klimaatberaad, is opgenomen in het Klimaatakkoord. ‘Vanzelfsprekend Duurzaam’ adviseert bij het realiseren van de klimaatuitdagingen de maatschappelijke veranderopgave, en daarmee de mens, centraal te stellen.

Het advies om de maatschappelijke kant mee te nemen, is meegenomen als sectoroverstijgende innovatieopgave in het akkoord. In de paragraaf ‘De innovatieagenda onder het Klimaatakkoord’ is te lezen: “De transitie is in de eerste plaats een maatschappelijke transitie”. Een goede zaak, vindt ook Victor van der Chijs, voorzitter van de stuurgroep die achter het crossoveradvies zit: “Het meekrijgen van mensen is de grootste uitdaging. Ook sociale, niet-technologische innovaties zullen hierbij belangrijk zijn.”

Zet de Mens Centraal
De twee topsectoren en team ICT stellen in het advies dat het essentieel is om de behoefte, de leefwereld en het gedrag van de mens centraal te stellen en zo maatschappelijke trekkracht voor nieuwe oplossingen te genereren. Van der Chijs: “De transitie zal een andere leefstijl van ons vragen, waarbij wonen en mobiliteit er anders uit gaan zien en circulair ontwerp van systemen en producten standaard zal zijn. Het advies richt zich op een verandering in onze houding, de inrichting van het systeem en op het ontwerp van producten en diensten.“

Programma
Het advies kent twee routes. De eerste route richt zich op de korte-termijnaanpak om huidige oplossingen meer gedragen te maken en op te schalen. Een tweede route gaat meer over lange termijn, met behulp van een experimentele, missiegedreven, en ontwerpende aanpak. Om deze twee te verbinden stellen de topsectoren een gerichte samenwerking in de vorm van een programma vanuit de topsectoren voor. Het gaat om sociale innovatie, passend bij creatieve industrie en gebruikmakend van innovatieve digitalisatie zoals big data en artificiele intelligentie, op de energietransitie. Dit advies wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de integrale kennis en innovatie agenda van het klimaatakkoord.

Het advies van de drie topsectoren is hier in te zien of te downloaden als PDF.

Bron: ClickNL


Inspiratietour Klimaatproof Ondernemen op 18 juni

Hoe kun je jouw recreatiebedrijf voorbereiden op de klimaatveranderingen in de toekomst? Ontdek het tijdens de inspiratietour Klimaatproof Ondernemen op maandag 18 juni. Het House of Leisure, onderdeel van Midpoint Brabant, organiseert dit evenement.

Het klimaat verandert: meer extreem hete dagen en dikke kans op code rood hoosbuien. Is jouw recreatiebedrijf hier al klaar voor? En heb je ook al nagedacht over de kansen die deze veranderingen bieden voor jouw bedrijf? Schrijf je voor 11 juni in voor deze inspiratietour.

Eerst bezoeken we HET onderzoeksinstituut in Wageningen, gehuisvest in het meest duurzame gebouw in Nederland. Vervolgens gaan we naar een rasecht horecabedrijf met een compleet circulair concept in Utrecht. Daarna kun je op de fiets de duurzame hotspots in Utrecht ontdekken.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Gepubliceerd op 18 mei 2018


A58 goed voor 13% van de Brabantse energiebehoefte

Uit onderzoek van de aan Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant gelieerde stichting MOED blijkt dat als de A58 ingezet wordt als 'Brabantse Energiecorridor', die kan voorzien in 13,1% van de energiebehoefte naar warmte en elektriciteit van de gehele provincie Noord-Brabant.

Voor elektrische energie geldt dat de corridor in 21,8% kan voorzien en voor warmte geldt dat de corridor een potentie heeft van 8,6% van de totale behoefte.

Brabantse Energiecorridor
Begin februari was de geplande verbreding van de A58 voor Rijkswaterstaat aanleiding om gemeenten langs deze snelweg uit te dagen om met initiatieven te komen voor de vorming van een Brabantse Energiecorridor. Het moet een herkenbaar lint in het landschap worden dat door wind, zon en warmte een deel van de energieopgave van Brabant realiseert.

Samenwerking
Regio Hart van Brabant gaat graag deze uitdaging aan en tekende vervolgens samen met Metropoolregio Eindhoven, de gemeente Breda, Enexis en Rijkswaterstaat een intentieverklaring om deze plannen te bekrachtigen. Stichting MOED heeft daarna het haalbaarheidsonderzoek op zich genomen. Daaruit blijkt nu dus dat de Energiecorridor in ruim 13% van de energiebehoefte van onze provincie kan voorzien.

Stichting MOED
Stichting MOED staat voor de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. Dat is een publiek/private onderneming binnen Midpoint Brabant, die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden Brabant. Kijk voor meer informatie over de stichting op de website van MOED.

Gepubliceerd op 16 april 2018


Brabantse Energiecorridor

De Brabantse Energiecorridor is een herkenbaar lint in het landschap waarlangs door wind, zon en warmte een deel van de enorme energieopgave van Brabant gerealiseerd wordt. De corridor is een nauwe samenwerking van onder meer de gemeenten langs de A58.

Op de A58 tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg staan steeds vaker files. Het project InnovA58 richt zich op de verbreding van deze delen van de A58. Rijkswaterstaat wil met dit project ook ruimte geven aan het opwekken van duurzame energie en heeft de gemeenten langs de A58 uitgedaagd om met een voorstel te komen. Dit leidde tot ‘de Brabantse Energiecorridor’: een herkenbaar lint in het landschap waarlangs door wind, zon en warmte een deel van de enorme energieopgave van Brabant gerealiseerd wordt.

Stichting MOED

De regio’s Hart van Brabant, Metropoolregio Eindhoven, de gemeente Breda en Rijkswaterstaat nemen op 1 februari samen het initiatief met een verkenning van de potenties en rendementen van grootschalige mogelijkheden voor duurzame energiewinning (hernieuwbare bron zoals zonne- of windenergie en warmte, die weinig milieuschade met zich meebrengen) en opslag van energie rond de A58 met uitbreiding met de A50 tot aan Son en Breugel en de A2 tot aan de aansluiting Leenderheide. Stichting MOED leidt deze verkenning.

Lees meer >


Unieke Green Deal gezondheidssector

De gezondheidssector van Regio Hart van Brabant heeft eind november een unieke Green Deal gesloten. Doel: minder energieverbruik, afval en verspilling realiseren in drie jaar. Dat is goed voor het klimaat en het milieu. En het levert nog geld op ook.

De Green Deal gezondheidssector Regio Hart van Brabant is een afspraak tussen 13 zorginstellingen, 9 gemeentes, de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant, de BOM en de stichtingen Stimular en MOED. De deal heeft als doel dat zorginstellingen binnen drie jaar een aanzienlijke verduurzaming van de bedrijfsprocessen realiseren. De Green Deal is op 30 november door alle betrokkenen ondertekend.

Unieke deal

Uniek aan deze Green Deal is dat er op regionale schaal wordt samengewerkt om te verduurzamen. Zorginstellingen gaan gezamenlijk plannen maken en uitvoeren en er worden mogelijkheden onderzocht om samen duurzaam in te kopen. De samenwerking beperkt zich niet alleen tot de zorginstellingen. Zo komt er een stimuleringsprogramma waarbij de Omgevingsdienst naast de zorginstelling gaat staan om ze te helpen verduurzamen. Qua milieuhandhaving doet de gemeente dus een stapje terug en gaat in plaats van met de ‘stok’ aan de slag met de ‘wortel’. De samenwerking is ook uitgebreid met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) als financieringspartij voor grote investeringen in bijvoorbeeld het verduurzamen van het vastgoed.

Doel: verduurzamen

Het doel van de Green Deal is dat de zorginstellingen na drie jaar minimaal aan het certificaat brons van de milieuthermometer voldoen. De milieuthermometer strekt zich uit over 17 duurzaamheidsthema’s waaronder energie, water, catering, afval en duurzame inkoop. Voor elke organisatie betekent dit iets anders, maar gemiddeld is er bijvoorbeeld 25% energiebesparing mogelijk. Daarnaast verspilt een gemiddelde zorginstelling 30 tot 50 % van het eten en daarmee dus ook 30 tot 50% van de inkoopsom van maaltijden. Dit kan tot circa 10% worden teruggedrongen. Het geld dat zo overblijft, is een directe kostenbesparing en kan (deels) ingezet worden om de kwaliteit van maaltijden te verbeteren. Ook op afval is te besparen. Voornamelijk door meer te scheiden en het specifieke ziekenhuisafval streng te controleren. Een ziekenhuis die de Milieuthermometer heeft ingevoerd, bleek hierdoor 100.000 euro te kunnen besparen. Ook leidt het invoeren van maatregelen en het gebruik van de Milieuthermometer tot meer betrokkenheid bij medewerkers met het milieu.

De ondertekenaars

  • de Gezondheidssector: Thebe, ETZ, Libra Revalidatie & Audiologie, Schakelring, Het Laar, Amarant Groep, RIBW Brabant, Prisma, Kompaan en de Bocht, Maasduinen, St. Franciscus, Maria Oord en GGZ Breburg;
  • de Gemeenten: Oisterwijk, Waalwijk, Gilze en Rijen, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Dongen, Heusden, Goirle en Tilburg;
  • de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;
  • het Milieuplatform Zorgsector;
  • de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM);
  • Stichting MOED (Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie & Duurzaamheid).

Lees ook het artikel hierover in het Brabants Dagblad >


JéWe eerste winnaar van de Challenge Logistiek in Brabant

Met het programma Logistiek in Brabant willen het ministerie van I&M, de provincie Noord-Brabant en enkele grote gemeenten in Noord-Brabant bedrijven stimuleren om het aantal vrachtbewegingen in de spits terug te dringen. Een stimuleringsprogramma biedt bedrijven onder meer hulp van een expert om te onderzoeken hoe ze hun logistieke bedrijfsvoering efficiënter kunnen maken. Voor concrete verbeterprojecten die leiden tot minder vrachtverkeer in de spits kunnen bedrijven ook een subsidie aanvragen.

Stimuleringsprijs
Distibuteur JéWé, dat onder meer producten levert aan bekende bouwmarkten, heeft de stimuleringsprijs ontvangen in het provinciehuis. Het bedrijf wil op een voortvarende manier de beladingsgraad van de eigen logistieke stromen naar afnemers verhogen door ze te bundelen met zendingen van andere leveranciers die leveren aan dezelfde klanten. Resultaat: van veertig naar vijftien spitsritten door Noord-Brabant. Meer weten? Lees het juryrapport.

 

Dit bericht is gepubliceerd op 22 juni 2017.


Het grootste project in zonnestroom op één dak

Stichting MOED, onderdeel van Midpoint Brabant, initieert het grootste zonnestroomproject van Nederland op één dak. KiesZon realiseert dit grootse zonnestroomproject momenteel bij Rhenus Contract Logistics.

Het project werd mogelijk op basis van een uitgewerkte energie-aanpak van de Stichting MOED bij het hoofdkantoor van Rhenus in Tilburg. Als onderdeel van deze aanpak heeft MOED onder meer in 2014 SDE+ subsidie verkregen voor de Rhenuslocatie in Eindhoven.

Het project heeft een omvang van 15.318 zonnepanelen en een productie van 4 miljoen kWh per jaar. Deze hoeveelheid komt overeen met het verbruik van ruim 1.350 huishoudens. Met dit project beoogt de vestiging van Rhenus te voldoen aan het hoogst haalbare Breeam certificaat.

KiesZon realiseert het zonnestroomproject volgens het model: Design, Build, Finance Maintain en Operate. (DBFMO) ofwel een model, waarbij de klant optimaal profiteert van de zonnestroom, terwijl zij volledig ontzorgd wordt.

Ook voor 2017 heeft MOED vergelijkbare projecten geïnitieerd voor maatschappelijk en commercieel vastgoed. Wilt u ook door een onafhankelijke partij ontzorgd worden? Bijvoorbeeld in samenwerking met Energieke Regio of rechtstreeks? Bel of mail Joris van Boxtel, Projectmanager Energietransitie bij MOED: Telefoon: 06 454 186 41, e-mail: jvanboxtel@duurzaammoed.nl