GreenWish en trendwatchers presenteren Trendrapport duurzaamheidsideeën aan het Kabinet

Vooruitlopend op Prinsjesdag heeft GreenWish mede namens een groep van 22 trendwatchers Duurzame Dinsdag (6 september) een Trendrapport ‘Stap in het onbekende’ aangeboden aan het Kabinet. Minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, heeft het in ontvangst genomen. Dit trendrapport is samengesteld op basis van 291 inzendingen met duurzaamheidsideeën. Het is opgesteld in opdracht van het Impulsprogramma Duurzaam Initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het programma Jong Leren Eten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Als één van de trendwatchers heeft Vincent van Rijsewijk namens Midpoint Brabant stevige input geleverd voor dit rapport. Ook kreeg hij de gelegenheid om het punt ‘Kracht van de ketenmakelaars’ aan de orde stellen bij een aantal leden van de Tweede Kamer.

Het is de veertiende keer dat het Trendrapport uitkomt. De belangrijkste onderwerpen die dit jaar uit de inzendingen naar voren kwamen zijn: energiearmoede, betaalbaar en gezond voedsel voor iedereen, nieuwe vezels, regeneratie, duurzaamheid van binnenuit, textielverf, microplastic en vitale bodem. De meeste inzendingen (58%) gaan over circulaire economie, gevolgd door klimaat. Biodiversiteit en sociale duurzaamheid zijn de sterkste stijgers. Al met al roepen de initiatieven op om onze manier van leven drastisch te veranderen.

Als vervolg komt er vier maal per jaar een Groen Spreekuur voor de initiatiefnemers en de leden van de Tweede Kamer. Hierbij komen onderwerpen aan de orde waar de politiek wat mee kan, met het oog op het behalen van de duurzame en maatschappelijke doelen.

BEKIJK HIER HET VOLLEDIGE TRENDRAPPORT EN DE VIDEO. ZÉÉR DE MOEITE WAARD!

 

       


Symbiosis4Growth voor een tweede leven van rest- en bijstromen

Rest- en bijstromen kunnen een tweede leven krijgen. Mkb-bedrijven kunnen hiermee kosten besparen én er kan milieuwinst gerealiseerd worden. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen REWIN West-Brabant, Midpoint Brabant en Impuls Zeeland hebben hiervoor het project Symbiosis4Growth opgericht.

Programmamanager Yvette Estourgie: “In werksessies wisselen bedrijven met elkaar uit welke reststromen ze hebben. Daarnaast pakken projectleiders casussen op om symbiose in de praktijk te brengen. Uitwisselen van reststromen kan op het gebied van hout, restwarmte, water en organische reststromen.”

Insecten zijn misschien wel hét ingrediënt van de toekomst. Protix (hoofdkantoor in Dongen en locatie in Bergen op Zoom) is gespecialiseerd in de productie van de zwarte soldaatvlieg. Deze is heel rijk aan eiwitten en vet, maar heeft een hele lage voetafdruk. Je zult het niet geloven: soldaatvliegen krijgen voeding uit reststromen.

Insecten als de soldaatvlieg bieden oplossingen op meerdere problemen. Welke dat zijn? Dit zie je in deze video.

BEKIJK HIER DE VIDEO OVER SYMBIOSIS4GROWTH BIJ PROTIX


(Video) Bakkerij Floor van Lieshout inspirerend voorbeeld voor deelnemers Green Deal Loven en Kanaalzone

Aanstaande donderdag 15 september is het dan zo ver. Dan start de Green Deal voor het verduurzamen van de Tilburgse bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone en vindt bij Barge Terminal Tilburg de kick-off bijeenkomst plaats. Floris van Lieshout, van het al meer dan 100 jaar oude familiebedrijf Bakkerij Floor van Lieshout (‘met predicaat hofleverancier’), streeft naar een CO2-neutraal proces in 2030. In goed Tilburgs denk je dan: dè ken tòch himmaol niet!

In deze video legt Floris uit waarom dè wél ken en hoe Van Lieshout dit gaat aanpakken, samen met de Green Deal. Zonnepanelen op het dak, een warmteterugwininstallatie voor de koel- en vriesapparaten, gasketels van de ovens omzetten naar elektrische ketels, restwarmte delen met andere ondernemers, laadpalen voor het eigen personeel… Bakkerij Floor van Lieshout is een inspirerend voorbeeld voor elke onderneming.

De Green Deal is een samenwerking tussen Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Midpoint Brabant, Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en gemeente Tilburg. Hierin zijn voor twee jaar afspraken vastgelegd voor de verduurzaming van deze bedrijventerreinen. 

BEKIJK HIER DE VIDEO OVER DE DUURZAAMHEIDSPLANNEN VAN BAKKERIJ FLOOR VAN LIESHOUT

https://youtu.be/Kzwko_EG61M


Waardeverspilling in jouw productieketen

Dit is een publicatie van Up New, powered by Midpoint Brabant

Waardeverspilling is in negen van de tien gevallen te voorkomen door anders naar je productieketen te kijken. Dat kan soms best lastig zijn, zeker als je bedrijf al generaties lang op dezelfde manier én met succes produceert. Je hebt het druk, dus misschien neem je die verspilling wel voor lief. Maar in 2030 moet 50% van de Nederlandse economie circulair zijn en in 2050 is dat zelfs 100%. Bij Up New, het circulaire programma van Midpoint Brabant, geloven we dat dit kansen biedt voor ondernemers die het aandurven om hier vandaag al op in te spelen. Je kunt beter nu gebruikmaken van de kansen die er zijn, dan later gedwongen de omslag te moeten maken.  

In de circulaire economie draait het om het zo lang mogelijk gebruiken van bestaande materialen. Denk bijvoorbeeld aan het delen, het verhuren, het herstellen, het opknappen of het recyclen van materiaal of door afval uit een andere branche te gebruiken als een grondstof voor jouw productieketen. Dit hoeft helemaal geen hobby project te zijn. Nieuwe, innovatieve verdienmodellen zorgen ervoor dat het je bedrijf juist waarde oplevert in plaats van dat je het je geld kost.

Maar waar begin je…? Je voelt ‘m waarschijnlijk al aankomen… Bij Up New!

Up New is speciaal opgezet om ondernemers in Midden-Brabant te helpen een start te maken met circulair ondernemen of een circulair idee rond te krijgen. En dat doen we niet alleen. Up New staat voor de samenwerking met het bedrijfsleven, het onderwijs, de overheid en de maatschappij.

Meer weten? Of heb jij een mooi circulair idee? Neem vrijblijvend contact op via info@up-new.nl of bekijk de website van Up New.


Laatste herinnering: elk kantoorgebouw vanaf 1 januari 2023 verplicht energielabel C of beter

Zoals vermeld in een eerder nieuwsbericht moet vanaf 1 januari 2023 elk kantoorgebouw dat groter is dan 100 m2 minimaal energielabel C moet hebben. Deze datum nadert snel. Voldoet het gebouw niet aan de regels, dan mag u het vanaf 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. De omgevingsdienst heeft bevoegd gezag handhavend op te treden en het kantoorgebouw per direct te sluiten. Voorkom vervelende situaties en ga direct aan de slag.

Heeft uw kantoorgebouw al een energielabel A, B of C? Dan mag u het gebouw vanaf 1 januari 2023 gewoon als kantoor blijven gebruiken. Heeft uw kantoorgebouw nog geen energielabel of een energielabel D, E, F of G? Dan is het belangrijk om direct stappen te ondernemen. U moet namelijk al op 1 januari 2023 een energielabel A, B of C hebben. Vaak kunt u met een aantal kleine energiebesparende maatregelen al het verschil maken.

Ga voor meer informatie en uitleg over deze regel naar de website van de gemeente Tilburg.


Midpoint Brabant en Energietransitie

In januari 2022 is Midpoint Brabant gestart met het programma Energietransitie (voorheen belegd bij Stichting MOED) en werkt programmamanager Joost Ploos van Amstel aan een integraal energietransitieprogramma voor regio Midden-Brabant. Dit met een nadrukkelijke koppeling met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). De regionale ontwikkelingen rondom de energietransitie kun je volgen via de website van Midpoint Brabant.


(Video) Interview Joost Ploos van Amstel over duurzame economie in Midden-Brabant

Tijdens het programma Goolse Kringen van Lokale Omroep Goirle werd onlangs programmamanager Joost Ploos van Amstel geïnterviewd over het programma Duurzame economie van Midpoint Brabant. Met als centrale vraag: wat is de aanpak van energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie in de regio Midden-Brabant? Voordat je de video van het interview bekijkt, hierbij enkele prikkelende uitspraken van Joost.

Wat is het doel van het duurzaamheidsprogramma?

“Met de Regionale energie- en klimaatstrategie van Regio Hart van Brabant, de REKS, gaan we in Midden-Brabant voor het duurzaam opwekken van 1 terawatt elektriciteit, oftewel 1 miljard kilowattuur. Dit is bijna net zoveel als alleen al in Tilburg aan elektriciteit wordt gebruikt. In 2030 willen we 20% minder energie gebruiken. Daarnaast zetten we stappen naar een gasloze samenleving in 2050. Hier werken we als Midpoint Brabant nauw samen met ondernemingen, onderwijs, overheden en maatschappelijke partners.”

Welke rol heeft Midpoint Brabant hierbij?

“Met het Klimaatakkoord heeft het Rijk bepaald dat we in Nederland 35 terawatt duurzame elektriciteit moeten opwekken. Dit opwekken en de opslag hiervan vragen veel meer ruimte dan traditionele energie. De regio’s hebben het meeste verstand van de eigen omgeving. Het Rijk heeft die opdracht daarom bij de regio’s neergelegd, die bij ons uitgemond is in de REKS. Daarin zitten de bestuurders van alle gemeenten aan tafel en de gemeenteraden moeten het accorderen. Midpoint Brabant pakt hierbij een uitvoerende rol. We leggen verantwoording af aan ons algemeen bestuur, waar de multi helix organisaties in zijn vertegenwoordigd. We werken met vierjarenplannen.”

Wat doe je hier concreet aan energietransitie in de regio?

“Teveel om allemaal op te noemen. Zo ontwikkelen we op bedrijventerreinen Green Deals, samen met de gemeente, ondernemers, ondernemersverenigingen, waterschappen, de BOM en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Denk hierbij aan zonnepanelen, isolatie, LED-verlichting, maatregelen tegen hittestress en hoosbuiten etc. Wij ontwikkelen meerjarenplannen en ondersteunen bij de uitvoering en communicatie. Ondernemers kunnen bij ons ook terecht voor projecten als Symbiosis4Growth waarbij we inventariseren welke afvalstoffen het bedrijf over heeft en welke grondstoffen het gebruikt. Vervolgens maken we combinaties tussen bedrijven. Ook kijken we welke restwarmte we voor een andere toepassing kunnen hergebruiken in plaats van het te laten verdwijnen in de lucht. Ook in Goirle hebben diverse bedrijven meegedaan aan de Green Deal en Symbiosis4Growth.”

En aan circulair ondernemen?

“Up New is het circulaire programma van Midpoint Brabant. Hierbij gaan we fysieke hubs creëren voor productketens, zoals textiel. We brengen er bedrijven zoals circulaire sokkenproducent Vodde, leveranciers en onderwijs bij elkaar in een praktijkgericht maak- en experimenteercentrum. We zoeken hier financiële middelen voor, maar ook samenwerkingen op lokaal, nationaal en zelfs internationaal niveau. Want daar draait het om bij circulaire ketens. Alles moet op elkaar aansluiten. Zo moeten kledingstukken die je online bestelt en terugstuurt niet op een afvalberg terecht komen en verbrand worden, maar in circulatie blijven. Met Up New Bouw richten we ons op het scheiden en hergebruik van bouwmaterialen. Met ons Smart Logistics programma kijken we naar hoe de circulaire sector er in de toekomst qua logistiek uitziet. Corona en de actuele oorlog hebben geleerd dat we moeten zorgen dat we onze spullen liefst van zo dichtbij mogelijk halen.”

Wat is de grootste valkuil?

“In 2050 moet Nederland 100% CO2 neutraal zijn, met als tussenstap 50% in 2030. Veel mensen en ook bedrijven vergeten dat we in 2050 ook 100% circulair moeten zijn, en in 2030 50%. Hier gaan we dan ook extra op inzetten. Vanaf 2023 komt er producentenverantwoordelijkheid. Producenten moeten er uiteindelijk voor zorgen dat bijvoorbeeld textiele kleding hergebruikt kan worden, zoals dat sinds begin deze eeuw ook al geldt voor tv’s en koelkasten. Als landelijke logistieke hotspot nummer 1 kijken we als Midden-Brabant bovendien wat dit betekent voor het logistieke proces. En we bekijken hoe teruggebrachte materialen gaan werken in productieprocessen. Eigenlijk begint het ermee hoe je een product ontwerpt dat je ook kunt hergebruiken en uit elkaar kunt halen.”

Leidt verduurzamen tot hogere prijzen?

“Uiteindelijk zal duurzame economie leiden tot goedkopere producten, want je gaat producten hergebruiken. Om het vliegwiel op gang te krijgen zijn wel middelen van overheden op diverse niveaus nodig, voor know-how, aanloopkosten enzovoorts. Tilburg University, Avans en Fontys zijn al druk bezig met het ontwikkelen van kennis. Het kost geld om dit toepasbaar te maken voor de industrie. In het begin draait het nog om kleine aantallen, maar uiteindelijk gaat de wet van de grote getallen gelden. Op lange termijn levert het ons veel meer op.”

Wat voor kansen zijn er nog meer om te verduurzamen?

“Binnenkort komt er een pijplijn met waterstof die onder meer door Midden-Brabant loopt. We bekijken samen met onder meer de Provincie Noord-Brabant, de BOM en de Omgevingsdienst hoe we dit tot een succes voor onze regio gaan maken. Door ons ijzersterke netwerk van logistieke bedrijven kunnen niet alleen grootverbruikers maar ook kleinere bedrijven hiervan profiteren. Verder zie ik veel kansen in de agrarische sector. Boeren kunnen een belangrijke rol bij de verduurzaming van ons land spelen. Niet alleen met zonnepanelen op hun vaak grote daken, maar ook als toeleverancier van biobased producten zoals bijvoorbeeld hennep om kleren van te maken of olifantengras om energie uit te winnen.”

BEKIJK HIER HET HELE VIDEO-INTERVIEW MET JOOST.

https://youtu.be/aWwny1lsYl0

 

 


Inspiratiesessie met Thomas Rau (15 september): De wereld staat in de fik! Ga je blussen of bouwen?

Duurzaam innovator Thomas Rau neemt je op donderdag 15 september tijdens een inspiratiesessie georganiseerd door Station88 en Midpoint Brabant mee in zijn toekomstbeeld. Hij laat je inzien dat de toekomst geen bedreiging vormt maar juist vol kansen zit voor jou als ondernemer. Met zijn motto “guided by the future” laat hij zich inspireren en leiden door wat er in de toekomst zal gaan spelen. Hij geeft je inzichten in hoe je de juiste houding aan kunt nemen om zelf ook al die kansen te zien en toekomstgericht duurzaam ondernemer te worden.

Thomas Rau 

Thomas Rau is een innovatief en duurzaam ondernemer in hart en nieren. Met zijn architectenbureau RAU zet hij verschillende innovatieve projecten op. Hij is voorloper op het gebied van CO2 neutraal, energiepositief en circulair ondernemen. Rau ziet de ontwikkelingen binnen energie en grondstoffen niet als bedreiging, maar als uitdaging. “De kansen liggen er, ze vragen alleen om de juiste houding.” Gelukkig hoef je die niet zelf uit te zoeken en neemt Thomas Rau je tijdens deze lezing mee in hoe ook jij een duurzame en toekomstbestendige ondernemer wordt!

Programma donderdag 15 september

  • 14.00 uur: Inloop
  • 14.30 uur: Welkom door Cindy van Hamond – Introductie Station88 en Midpoint Brabant
  • 14.40 uur: Lilian Damen-Evers, directeur coöperatieve Rabobank – Duurzaam ondernemen in de regio
  • 15.00 uur: Thomas Rau – Duurzaam ondernemen duur? “Van bezit naar prestatie. Van lampen naar licht. Kortom, van eigendom naar eigenslim”
  • 16.00 uur: Dialoog met publiek
  • 16.30 uur: Afsluiting en borrel
  • 17.30 uur: Einde

Meld je snel aan!

Meld je snel aan via deze link, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.


(Video) Terugblik energie- en klimaatsafari

Hoe groot is een windmolen nou echt? Hoeveel zonnepanelen kunnen er op een afvalberg? Hoe maak je energie uit rioolslib? En hoeveel ruimte is er op een energiepark voor natuur en biodiversiteit? Blik mee terug op de speciale energie – en klimaatsafari.

Een duurzaam en klimaatbestendig Brabant. Dat willen we allemaal. Maar hoe kan dit hand in hand gaan met onze vertrouwde omgeving, ons mooie Brabantse landschap? Dat kon je ontdekken op 15 mei op het terrein van Attero tijdens de Pauwelsdag. We namen jong en oud mee op Energie- en Klimaatsafari!

Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)
In Midden-Brabant werken Regio Hart van Brabant en Midpoint Brabant aan een Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). De REKS brengt in kaart hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam opwekken, welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen en hoe we onze omgeving kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat.

Meer weten? Kijk op www.regio-hartvanbrabant.nl/REKS.

https://youtu.be/QHxG44nCPjM


Tilburg wil in 2045 een volledig circulaire gemeente zijn

Dit is een publicatie van Make it in Tilburg.

Circulaire economie (CE) is een onderwerp dat al sinds 2016 op de gemeentelijke agenda van Tilburg staat. In de eerste jaren was de gemeentelijke aanpak vooral ‘leren door te doen’ (learning by doing). Dat is veranderd naar een meer programmatische aanpak met het nieuwe uitvoeringsprogramma Tilburg Circulair 2022-2025. Reden: in 2045 wil Tilburg een volledig circulaire gemeente zijn.

Dolf Baetsen, accountmanager bij E&A, Martin van Bers, programmamanager bij PPI en Arjen Wennink, adviseur Circulaire Economie, waren samen met verschillende ambtenaren van andere afdelingen bij de totstandkoming van het uitvoeringsprogramma betrokken. Circulaire economie is iets van ons allemaal. Dolf, Martin en Arjen merken dat ondernemers, maar ook inwoners en kennisinstellingen hier volop mee bezig zijn. Ondernemers zijn de motor achter het bereiken van de ambities.

Arjen: “Natuurlijk zijn er bedrijven die nu nog alleen kijken naar de wettelijke verplichtingen op circulair gebied. Maar gelukkig zijn er ook veel ondernemers die daarin veel verder willen gaan. Die proberen we als gemeente te helpen en te koppelen aan andere bedrijven. Dat doen we vanuit de gemeente. Maar een hele belangrijke partner daarbij is ook Midpoint Brabant met het programma Up New. Daar zitten nu al zo’n 10 programmamanagers en projectleiders die veel vragen krijgen.“ Martin vult aan: “Midpoint heeft vijf sectoren waar ze zich op focussen: Bouw, Food, Textiel & Leder en Maakindustrie. Het thema onderwijs loopt door alle sectoren heen.”

Voor het gehele artikel, klik hier.


Tilburgse bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone gaan verduurzamen

Vitaal Kanaalzone, Vitaal Loven, Waterschap De Dommel, Midpoint Brabant, Provincie Noord-Brabant, De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Omgevingsdienst en de gemeente Tilburg ondertekenden op woensdag 20 juli de Green Deal. In de Green Deal zijn afspraken vastgelegd voor de verduurzaming van de bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone in Tilburg. De focus ligt op de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. 

Green Deal

Vitaalverenigingen Loven en Kanaalzone zien duurzaam ondernemen als een belangrijk thema voor ondernemers op de bedrijventerreinen. Zij hebben de ambitie om toekomstbestendige bedrijventerreinen te worden waar een aantrekkelijk ondernemersklimaat heerst. Daarom slaan ze de handen ineen met alle partners om twee jaar lang aan duurzaamheidsdoelen te werken. Denk aan vergroening van het terrein, waterberging, energie besparen en onderling energie en afvalstromen uitwisselen.

Advies

Tijdens de Green Deal geven adviseurs bedrijven ondersteuning en advies over energie, klimaatadaptatie en circulaire economie. De adviezen worden goed afgestemd op de wensen en behoeften van de ondernemer, zodat er ook daadwerkelijk concrete stappen gezet kunnen worden. Er worden behoeftebepalingsgesprekken gevoerd op voorhand, waarna de ondernemer maatwerkadvies krijgt. Een ondernemer kan ook deelnemen aan gezamenlijke initiatieven in samenwerking met meerdere ondernemers. Denk bijvoorbeeld aan het onderling uitwisselen van warmte om zo het energieverbruik te verminderen. Welke specifieke kansen er collectief liggen, wordt onderzocht door middel van de behoeftebepalings- en adviesgesprekken.

Een duurzamer Tilburg doen we samen

Bedrijven zijn verantwoordelijk voor zo’n 42% van het energieverbruik binnen de gemeente. Zij hebben dus een belangrijk aandeel in de energietransitie. De ervaring is dat samenwerking tussen ondernemers, gemeente en partners loont en de transitie versnelt. Stap voor stap naar een duurzamer Tilburg; dat doen we samen. De Green Deal is daarin de eerste stap. “Samen willen we concrete stappen zetten richting een klimaatneutrale stad. Daar hebben we iedereen bij nodig; inwoners maar zeker ook ondernemers. Door de samenwerking in de Green Deal kijken we samen met hen naar wat er mogelijk en noodzakelijk is voor verduurzaming. Dat is geen vrijblijvende kwestie. De omslag naar duurzame energie en klimaatadaptatie, ook op onze bedrijventerreinen, is hard nodig”, aldus wethouder Rik Grashoff (wethouder Duurzaamheid en Energietransitie).

Kick-off

Op 15 september 2022 is de officiële kick-off van de Green Deal voor bedrijventerreinen Loven en Kanaalzone. Vanaf dat moment kunnen ondernemers gebruikmaken van de mogelijkheden van de Green Deal.